try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

PRESENTACIÓN CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

Presentación do ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas onde se reflexan os seguintes contidos:

 • Módulos profesionais
 • Saídas profesionais do ciclo
 • Talleres onde se imparten as clases
 • Prácticas que se fan:
  • Instalacións eléctricas en vivendas e edificios (carnet de instalador en baixa tensión)
  • Instalacións de televisión terrestre e satélite, telefonía e fibra óptica
  • Bobinado de transformadores e motores
  • Automatizacións de procesos industriais
  • Electrónica
  • Domótica
  • Instalacións de distribución e centros de transformación
  • Instalacións de fotovoltaica
Álbum: 2018_2019 -> Presentación_Ciclo_Electricidad