Edificio Ribeiro - Rúa do Carballiño, s/n - 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988 78 82 66
Edificio Abrente - Irmáns Álvarez Araújo, 5 - 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988 78 84 60
Correo: ies.oribeiro@edu.xunta.gal

TRANSPORTE ESCOLAR

Comunicamos que dende a CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE nos informan que o alumnado de bacharelato e ciclos medios e superiores de FP que estean usando o transporte escolar poderá viaxar coa tarxeta Xente Nova. Terán que solicitala en calquera sucursal de Abanca.

Máis información na web: https://www.bus.gal/gl

COMEZO DO CURSO 21-22

EDIFICIO O RIBEIRO

Mañá 15 de setembro comezarán as clases en horario normal de 8:40 a 14:10 para todos os cursos da ESO e Bacharelato.

EDIFICIO ABRENTE

Mañá 15 de setembro comenzarán as clases en horario normal de 8:40 a 14:10 para a FPB (Formación Profesional Básica).

O alumnado dos ciclos medios e superior terán un acto de presentación ás 11:30h.

ABALARMÓBIL

 A aplicación abalarMóbil estase actualizando cos datos do novo curso académico polo que dita aplicación non funcionará de maneira correcta ata que pasen uns días. Perdoen as molestias.

INFORMACIÓN CAFETERÍA

Trala conversación mantida co Servizo Xurídico e Técnico/Administrativo, Programación e Contratación da Delegación de Ourense, comunícannos que a licitación da cafetería do edificio Ribeiro aínda non comezou. Os prazos de dita licitación son, como mínimo, de tres meses. Por este motivo non poderemos dispor, ata novo aviso, deste servizo.

Aproveitamos este comunicado para informar de que o alumnado que non faga uso do servizo de comedor non poderá permanecer nas instalacións do centro os luns de 14:10 a 16:00 h.

Neste intervalo o centro permanecerá pechado.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-22

Na secretaría do centro O Ribeiro xa se pode consultar a listaxe das axudas concedidas e excluídas para material escolar do curso 2021-22.

Días laborables, de 9:00 a 14:00 h 

2020/2021


 

 
 

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE TÉCNICO E DE TÉCNICO SUPERIOR. 2020-2021

FAMILIA PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

 
 

 


 

  

 INFORMACIÓN COVID ACTUALIZADA

 Carta ás familias 14/06/2021

 

Volta segura ás aulas

Información

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN DO CENTRO AO CONTEXTO COVID

PROTOCOLO DE CONTINXENCIA PARA CASOS DE BROTES

Axudas para máscaras (alumnado)

 

 


 

CURSO AFD 2021

O día 6 de abril comezará no IES O RIbeiro a seguinte Acción Formativa dirixida prioritariamente a persoas Desempregadas (AFD) que inclúe prácticas en empresas: Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos.

 

O curso vai dirixido a formar persoas para exercer a súa actividade profesional realizando operacións auxiliares de mantemento na área de carrocería en pequenas, medianas e grandes empresas dedicadas ao mantemento de vehículos, automóbiles, motocicletas, vehículos industriais, maquinaria agrícola, de obras públicas y embarcacións

 

Solicitudes de inscrición ata o xoves 25 de marzo de 2021, no IES O Ribeiro ( teléfono contacto: 988 788 463 )  

ou na Oficina de Emprego de Ribadavia (teléfono contacto : 988 788 259)

 

 

 O día 26 de marzo de 2021 terá lugar a selección de candidatos.

 

Nome curso: TMVL0109: Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos
Número curso: 2020/000239.
Data inicio: 06/04/2021.
Data finalización: 2/07/2021.
Lugar impartición: IES O Ribeiro. Edificio Abrente.
Número máximo asistentes: 15.
Horario: de 16:00 a 21:00.

Data de prácticas en empresas: 28/06/2021 – 03/07/2021
Horario prácticas: de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00.

Módulos a impartir:
MF0620: Mecanizado básico. Duración: 90 horas                            
MF0621: Técnicas básicas de substitución de elementos amovibles: 90 horas
MF0622: Técnicas básicas de preparación de superficies: 90 horas
MP0188: Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos: 40 horas

 

FCOO03: Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero: 10 horas
FCOXXX24: Formación para a igualdade (8h.) Duración:  8 horas.

 


 

 

ADMISIÓN 2021/2022

 

As solicitudes de reserva de praza presentadas e rexistradas para 2021/2022 foron todas admitidas

 

Prazas  dispoñibles no centro nas diferentes ensinanzas para 2021/2022

 


 

ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS ACADÉMICOS. CURSO 2020/2021

1ª AVALIACIÓN

2ª AVALIACIÓN

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA

 


 

 

RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS

NORMATIVA

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS 2º BACHARELATO

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS ESO, SECUNDARIA DE ADULTOS, 1º BACHARELATO, e Ciclos de FP

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS ANTE O CENTRO

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE CUALIFICACIÓNS ANTE A XEFATURA TERRITORIAL

 


ANÁLISE DA CONVIVENCIA ESCOLAR. CURSO 2020/2021

1ª AVALIACIÓN

2ª AVALIACIÓN

 INFORME ANUAL DE CONVIVENCIA

 


 11/01/2021

 

Aberta a convocatoria de proxectos ERASMUS para o presente curso académico 2020/2021

para alumnado de Ciclos Medios e FP Básica.

Para maior información recoméndase consultar os ficheiros adxuntos nos que se indican as distintas convocatorias. 

Convocatoria 2020-2021 alumnado KA102 ciclos medios y FP básica

O prazo de inscrición finaliza ás 13.00 horas do vindeiro venres 15 de xaneiro de 2021

Para realizar a solicitude de participación pode  cubrir o seguinte modelo:

Solicitude alumnado 


26/11/2020

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2020/2021

 

Documento nº 1 - Plan anual

Documento nº 2 - Horario xeral do IES

Documento nº 3 - Organización dos servicios complemtarios

Documento nº 7 - Actividades 

Documento nº 8 Plan anual de dinamizacion da lingua galega

ANEXO PEC - PROXECTO EDUCATIVO

ANEXO PEC - Plan integración TIC

ANEXO PEC - Plan autoprotección Escolar Edificio Ribeiro

ANEXO PEC - Plan autoprotección Escolar Edificio Abrente

ANEXO PEC - Plan anual de lectura

ANEXO PEC-  NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

ANEXO PEC - CLUB Lectura

ANEXO PEC - PLAMBE

 


 

HORARIOS DOS GRUPOS 2020/2021

 

ESO, ES adultos e BAC (4/10/20)

FPB, CM e CS (4/10/20)

 


   

Curso 2020-2021

 

PRAZOS DE MATRÍCULA ESO e BACHARELATO

Prazo ordinario: Do1 ao 10 de xullo.

Prazo extraordinario: Do 1 ao 10 setembro.

 

PRAZOS PREVISTOS DE ADMISIÓN CICLOS e ADULTOS

Ciclos Medios e Superior:

Prazo ordinario: do 25 de xuño ás 9:00 hoaras ata o 8 de xullo ás 13:00 horas

Prazo extraordinario: do 1 de setembro ás 9:00 h ata o 9 de setembro ás 13:00 horas

FP Básica:

Do 1 ao 10 de setembro (pendente de publicación)

ES Adultos semipresencial:

1° cuadrimestre (Módulos 1 e 3): Do 2 de setembro do 2020 ao 16 de xaneiro de 2021

 


03/07/2020

Libros de texto ESO - 2020/2021

Libros de texto Bacharelato - 2020/2021

Libros de texto CM Electromecánica - 2020/2021

 


28/06/2020

A curta SAUDADE, resulta gañadora do programa LINGUA RODADA

 

 


25/072020

Presenación Ciclos Industrias alimentarias 2020

Información en prensa digital sobre Ciclos Formativos de Industrias Alimentarias 2020

Video Ciclos Formativos de Industrias Alimentarias 2020

(Cortesía de TELEMIÑO)


10/06/2020

Video Ciclos Formativos de Industrias Alimentarias

(Cortesía de TELEMIÑO)

 


12/05/2020

ÁNIMO VALIENTES IES O RIBEIRO

 


25/04/2020

 

Co fin de facilitar á comunidade educativa o uso dos distintos servizos dixitais, están dispoñibles 12 videotitoriais nos que se amosa de xeito sinxelo como comezar a usar cinco servizos dixitais educativos:

 

Dous sobre a aplicación para as familias abalarMóbil

 

Un sobre o uso da ferramenta de e-portfolio e comunidades educativas dixitais Agueiro

 

Tres sobre o uso das videoconferencias eduXunta Webex, por parte do profesorado e do alumnado

 

Un sobre o uso da mensaxería na comunicación coas familias por parte do profesorado a través de espazoAbalar

 

Cinco sobre as funcionalidades básicas das Aulas Virtuais dos centros educativos:

 

Os videotitoriais están dispoñibles na canle Youtube de espazoAbalar (https://www.youtube.com/user/espazoAbalar) e no Espazo de servizos dixitais educativos (https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais), dentro das seccións App de comunicación abalarMóbil, Ferramenta de portfolio Agueiro, Servizo de videoconferencia Webex, Servizo de comunicación espazoAbalar e Aulas Virtuais.

 

Estes recursos veñen a reforzar todos os materiais e manuais empregados nos procesos de formación do profesorado e que están publicados no Espazo de servizos dixitais educativos (https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais)  do espazoAbalar e na Aula Abalar Aberta (https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2)

 

 


20/04/2020

Recomendacións para o uso dos servizos dixitais educativos

  13/03/2020

Novas instrucións en relación co COVID-19

  

 


 

 27/02/2020

Dende a dirección xeral de saúde publica da Consellería de Sanidade nos fan chegar información relativa ao coronavirus (CORID-19) que resulta de interese para os centros educativos

A continuación transcríbese ainformación enviada por dita dirección xeral:

 

CORONAVIRUS PARA EDUCACIÓN

 

En relación coa epidemia de coronavirus no norte de Italia (neste momento nas rexións do Piamonte, Lombardía, Veneto e Emilia-Romagna) e, despois de ter coñecemento de viaxes do alumnado de determinados colexios e institutos, tanto públicos coma privados; ou de intercambios de alumnado con este país, pregámosche difundas esta información a todos os centros públicos é privados de Galicia, para que lla acheguen ao alumnado e profesorado que participou ou vai participar neste tipo de viaxe ou intercambio.

As viaxes e intercambios coas rexións afectadas deberían evitarse agás que sexa estritamente necesario facelo.

Toda persoa que viaxe a Italia, ou acabe de chegar de alí, deberá seguir as recomendacións que vos xuntamos de Sanidade Exterior e do Centro de Coordinación de alertas e Emerxencias do Ministerio de Sanidade para que difundades tamén, aínda que no momento actual só se refire aos que veñen de China ou viaxan alí, son igualmente válidas para Italia.

Ademais, xuntamos as ligazóns para información sobre o coronavirus, tanto da páxina de Saúde Pública coma do Ministerio de Sanidade

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_personas_procedentes_China_11.02.2020.pdf

 

En atención ao anterior o ministerio de sanidade recomenda non viaxar a zonas afectadas, que poden variar co transcurso do tempo, polo que convén informarse dos territorios na paxina web do ministerio.

En relación coas persoas, alumnado e profesores que retornen de zonas afectadas, a súa actividade será a normal, pero deben mostrar atención a aparición de calquera sintomatoloxía e nese caso poñerse en contacto co 061 ou co 112.

 


 

Oferta educativa
 
 
 
  •  Os alumnos de 2º ESO cursarán como materia de libre configuración Introdución á investigación científica.
  •  Os alumnos de 4º ESO e 1º BAC que se matricularon en xuño poden pasar a elixir as materias específicas que estaban pendentes de especificar. Os formularios poden recollerse na secretaría do centro ou descargarse aquí:

Opcións de matrícula de 4º ESO

 
 
      O prazo de entrega destes formularios remata o 5 de setembro.

 

                 OFERTA DE PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2020 - 2021

Curso

 Permanencias

  Solicitudes de reserva

Solicitudes de reserva asignadas

Solicitudes de admisión

Oferta de vacantes

1º ESO

90

       

2º ESO

90

       

3º ESO

90

       

4º ESO

90

       

1º Bac.

99

       

2º Bac.

99

       

 

  Presentación de solicitudes do 1 ao 20 de marzo.

 


 

 ERASMUS + 2019-2020

O IES O Ribeiro está a desenvolver en 4º ESO un programa Erasmus+ co centro Coláiste Ghlór na Mara de Balbriggan (Irlanda). Este programa enmárcase na Acción Chave 2 do programa Erasmus + (Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas) e leva por título Medieval Villas sustainable development studies and town-twinning in the EU.

 

 
 
 
 
 
 
 

  CURSO AFD  2019

 Nombre curso: Operaciones auxiliares de mentenimiento en electromecánica de vehículos.
Número curso: 2018/004039.
Fecha inicio: 18/02/2019.
Fecha finalización: 3/06/2019.
Lugar impartición: IES O Ribeiro. Edificio Abrente.
Número máximo asistentes: 15.
Horario: 16:00 a 21:00.
Horario prácticas: de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00.

Modulos a impartir:
MF0620: Mecanizado básico. Duración: 90 horas                            
MF0623: Técnicas básicas de mecánica .Duración: 90 horas
MF0624: Técnicas básicas de electricidade. Duración: 90 horas 
MP0189: Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos. Duración: 40 horas
FCOXXX24: Formación para a igualdade (8h.) Duración:  8 horas.            
FCOO03: INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E NA IGUALDADE DE XÉNERO. Duración: 10 horas.

 


 

CONCURSO "Atrévete a ter unha idea" - EDUEMPRENDE 2018

Neste concurso, Yu Liu e Xián Antón Lorenzo Rodríguez, resultaron gañadores na provincia de Ourense.

Premio entregado nun acto celebrado no MUPEGA en Santiago de Compostela.

 

 

 


 

PREMIOS COCA-COLA DE RELATO CORTO

    O alumno Xián Antón Lorenzo Rodríguez gañou o 2º premio da provincia de Ourense na 58ª edición dos Premios Coca-Cola de Relato Corto en castelán.

A gala da entrega de premios tivo lugar o venres 25 de maio no Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela.

Foto de grupo dos premiados na gala autonómica.

Xián Antón Lorenzo Rodríguez, alumno do IES O Ribeiro, é o primeiro pola dereita.

 


 

 CORRELINGUA 2018

 

PANCARTA DO IES O RIBEIRO NO CORRELINGUA 2018

Clica para ver o vídeo de Telemiño

 

 


 

55 Feira do Viño. Video TVG.


 

Poda na Ribeira Sacra 2018 - Alumnado FP

 


  DECRETO 60/2017, DE REORGANIZACION DE CENTROS DOCENTES


PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2017

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Markel Galán Candelas de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.

 


 ERASMUS + 2017

Os nosos alumnos Alejandro Viéitez e Ángel Martínez atópanse xa en Volos (Grecia)

realizando a FCT como Técnico de Aceites de Oliva e Viños dentro do programa Erasmus +.

Están a desenvolver as súas prácticas na adega “Demeter” (Η Δήμητρα).

O noso socio de acollida en Grecia, envíanos esta foto.


 

   


 Novo blog da Biblioteca

ONOVOTOBO


 

PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2016

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Cristian Sotelo Iglesias de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.


 

O IES O Ribeiro gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Estudantes de 15 institutos participaron no certame promovido polo centro do campus pontevedrés


A proposta de incorporar unha rampla a un pozo situado no bosque de Ridimoas, no concello ourensán de Beade, a través da que poidan saír deste as píntegas que van depositar nel as súas larvas, evitando así que morran afogadas, valeulle a un grupo de catro alumas do IES O Ribeiro de Ribadavia o primeiro premio no Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal, que este venres celebrou a súa entrega de premios. Un total de 56 estudantes de bacharelato de dez institutos participaron nesta iniciativa promovida pola de EE Forestal, que animaba ao alumnado a desenvolver propostas de recuperación e mellora de espazos da súa contorna.

O IES O Ribeiro de Ribadavia gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Eduardo Muñiz - Pontevedra

 


 

 CLASE MAXISTRAL DE CARLOS NÚÑEZ

Carlos Núñez en el IES de Ribadavia

Carlos Núñez tivo a xentileza de compartir con todos nós unha velada académica inesquecible.

Dificilmente poderemos deslembrar o día 3 de maio do 2012, ademais da estupenda disertación de Carlos, a sección rítmica do instituto tivo

a oportunidade de interpretar uns temas musicais á beira dun xenio musical irrepetible.

Carlos Núñez: "Esta zona genera buenos músicos"

 


 IES O Ribeiro

Novo nome do centro (DOG)

 Xuño de 2011 - Fusión do IES O Ribeiro e do IES Abrente en Ribadavia

Decreto 118/2011, do 16 de xuño,... fusión de centros educativos...

"O Instituto de Educación Secundaria O Ribeiro, de Ribadavia e o Instituto de Educación Secundaria Abrente de Ribadavia, fusiónanse nun único centro coa denominación de Instituto de Educación Secundaria de Ribadavia, co código de centro 32015475."

FSE

Distribuir contido