FPB

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


 

ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas (DOG do 22 de xullo de 2015)

 

Coñece a formación profesional básica

 


 

No IES O Riberio o que se oferta é:

  • Formación Profesional Básica Industrias Alimentarias

  • Formación Profesional Básica Transporte e Mantenemento de Vehículos

 


 

Distribuir contido