SAÍDA DO CENTRO ANTES DO REMATE DA XORNADA ESCOLAR