XUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA DO ALUMNADO

Para descargar o documento xustificante das faltas de asistencia debes descargar o seguinte ficheiro adxunto.

XUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA DO ALUMNADO