Información matrícula curso 2021/22

 O período ordinario de matrícula abrangue desde o 22 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado que teña todas as materias aprobadas e para os que estean autorizados a facelo.

O período extraordinario de matrícula é desde o 1 ao 10 de setembro para o resto do alumnado.

Os impresos de matrícula están nos arquivos adxuntos. Se a alumna ou alumno vai facer uso do transporte escolar do IES Terra de Turonio, deberá cubrir o impreso de transporte.

CALENDARIO DE EXAMES E DE RECLAMACIÓNS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

 Descarga aquí o calendario de exames de 2º de bacharelato e de pendentes de 1º

23 de xuño Entrega de notas ás 11:00 horas.
24 e 25 de xuño Reclamacións ás cualificacións de bacharelato no centro. Modelo
28 de xuño Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.
29 e 30 de xuño Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo

 

 

Fondo solidario de libros de texto e material escolar

 No DOG do día 20 de maio de 2021, publícase a ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22.

O prazo remata o día 22 de xuño de 2021 incluído.

 

Como novidade, no artigo 9.3. se establece que "As solicitudes presentaranse preferiblemente por via electrónica na aplicación informática fondolibros https://www.edu.xunta.es/fondolibros" ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

 

Máis información na páxina web www.edu.xunta.es 

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO E PENDENTES DE 1º

19 e 20 de maio   Reclamacións ás cualificacións de bacharelato no centro. Modelo

21 de maio           Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.

24 e 25 de maio   Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020-2021.

Persoas beneficiarias:  Alumnado que finaliza o bacharelato na convocatoria ordinaria do curso 20/21 cunha nota media de todo o bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo de presentación de solicitudes:  Do 27 de abril ao 26 de maio.

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Orde pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021.

GRAO MEDIO

  • Inscrición do 15 ao 26 de marzo, ambos os dous incluídos.
  • Realización da proba o 27 de maio  

GRAO SUPERIOR

  • Inscrición do 18 de febreiro ao 3 de marzo, ambos os dous incluídos.
  • Realización da proba o 15 de abril.

CALENDARIO CON TODAS AS DATAS 

Distribuir contido