Curso 2020-2021

CALENDARIO DE EXAMES E DE RECLAMACIÓNS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

 Descarga aquí o calendario de exames de 2º de bacharelato e de pendentes de 1º

23 de xuño Entrega de notas ás 11:00 horas.
24 e 25 de xuño Reclamacións ás cualificacións de bacharelato no centro. Modelo
28 de xuño Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.
29 e 30 de xuño Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo

 

 

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS NA CONVOCATORIA ORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO E PENDENTES DE 1º

19 e 20 de maio   Reclamacións ás cualificacións de bacharelato no centro. Modelo

21 de maio           Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.

24 e 25 de maio   Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020-2021.

Persoas beneficiarias:  Alumnado que finaliza o bacharelato na convocatoria ordinaria do curso 20/21 cunha nota media de todo o bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo de presentación de solicitudes:  Do 27 de abril ao 26 de maio.

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

Orde pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021.

GRAO MEDIO

  • Inscrición do 15 ao 26 de marzo, ambos os dous incluídos.
  • Realización da proba o 27 de maio  

GRAO SUPERIOR

  • Inscrición do 18 de febreiro ao 3 de marzo, ambos os dous incluídos.
  • Realización da proba o 15 de abril.

CALENDARIO CON TODAS AS DATAS 

Distribuir contido