Curso 2019-2020

Profesorado do departamento

Alberto Cifuentes Torres

Josefa Fernández Rodríguez

Inés Pereiro Rodríguez

DEMANDAS DO CLAUSTRO PARA O CURSO 2020-2021

En reunión extaordinaria do 3 de xullo, o claustro do IES Auga da Laxe aprobou enviar á Consellería de Educación o escrito que figura no arquivo adxunto.

FONDO SOCIAL EUROPEO

 

 

Os contratos-programa IGUÁLA-T e REFÓRZA-T, a iniciativa ARCO e o PMAR foron cofinanciados polo Fondo Social Eurpeo durante o curso 2019-2020.

 

 

 

Período de reclamacións

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS ESO E 1º BACHARELATO

25 e 26 de xuño   Reclamacións do alumnado, para resolver polos departamentos ata o día 26 ás 14 horas.

29 de xuño          Resolución dos departamentos ás 11 horas. Notificación ao alumnado e ás súas familias a partir das 11 horas.

30 de xuño e 1 de xullo      Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial, ata o día 1 ás 12 horas.

FP DUAL

Nos vindeiros días será publicada a oferta educativa de FP en todas as modalidades así como a oferta de FP DUAL. Para dar a coñocer esta oferta, os próximos días 23 e 25 de xuño en franxa horaria de mañá e tarde realizaranse unhas xornadas divulgativas por videoconferencia da oferta educativa dos ciclos de FP Dual que se realizan na área de Vigo e sur de Pontevedra, explicando como se desenvolverán, con que empresas e respostando as dúbidas que poidan xurdir.

Entrega de notas e recollida de libros do Fondo Solidario

 

Todo o alumnado que ten taquilla debe deixala aberta e baleira e recoller a fianza en conserxería.

A entrega de notas e recollida dos libros de texto terá lugar o xoves 25 de xuño segundo os horarios que se indican nos documentos adxuntos:

 

Distribuir contido