CALENDARIO DE EXAMES E DE RECLAMACIÓNS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

 Descarga aquí o calendario de exames de 2º de bacharelato e de pendentes de 1º

23 de xuño Entrega de notas ás 11:00 horas.
24 e 25 de xuño Reclamacións ás cualificacións de bacharelato no centro. Modelo
28 de xuño Resolución dos departamentos e notificación ao alumnado e/ou ás súas familias.
29 e 30 de xuño Reclamación por escrito á dirección do centro, para que a eleve á Xefatura Territorial. Modelo