Proxecto eTwinning - Letras Galegas 2021 Xela Arias

Letras galegas, é un proxecto eTwinning, que naceu como concurso de marcapáxinas e edición tras edición foise completando con outras actividades colaborativas entre varios centros europeos, difundindo deste xeito a lingua e literatura galegas.

Este ano levase a cabo o concurso de marcapáxinas sobre a figura homenaxeada nas Letras Galegas 2021, Xela Arias.

Desde o centro estamos a participar cos alumnos de 6º de primaria.

<

Positivo Covid-19 no Centro

Estimadas familias,

No día de hoxe comunicouse un novo positivo por Covid-19 no Centro.

Unha vez efectuada a comunicación, por parte das autoridades sanitarias indícannos a posta en corentena dos contactos estreitos, que, neste caso, afecta só a  unha pequena parte do alumnado dunha aula de educación primaria. As súas familias xa foron informadas da situación.

O resto da comunidade educativa non foi considerada contacto estreito por parte de sanidade, polo que non é necesaria a corentena, acudindo ao Centro coma de costume.

Pregamos continúen mantendo as medidas de prevención.

Un saúdo, o equipo directivo.

Día do Libro


LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2021-2022

Con data 23 de abril publícanse as listaxes provisionais de admitidos e non admitidos no centro para o curso 2021-2022.

A información pódese consultar:

-Presencialmente: única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar de 9 a14 horas.

-Telemáticamente: a través da aplicación admisión alumnado empregando a Chaves365 ou certificado dixital.

Poderanse formular reclamacións, debidamente xustificadas, no prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na secretaría do centro no seu horario habitual.

Prazo para reclamacións: do día 26 até o 30 de abril.

Exposición fotográfica: PILLEITE LENDO!

Proceso de admisión de alumnado para o curso 2021-2022

Tras rematar o prazo de presentación de solicitudes de praza para o próximo curso temos as seguintes solicitudes:

NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN RELACIÓN ÁS VACANTES.

NIVEL

SOLICITUDES

VACANTES

4º EI

56

44+6

5º EI

3

2

6º EI

3

0

1º EP

2

0

2º EP

2

1

3º EP

2

0

4º EP

1

1

5º EP

0

4

6º EP

1

2

IMPORTANTE:

Ao existir máis solicitudes que vacantes ofertadas polo Centro, procederase ao proceso de baremación (agás 4º e 6º de Educación Primaria).

O prazo de presentación de documentación acreditativa dos criterios para o baremo (de carácter voluntario) será do 25 de marzo ao 9 de abril.

(Recordade que os días 29, 30 e 31 de marzo, e o 5 de abril a Secretaría do Centro permanecerá  pechada).,

Tede en conta solicitar cita previa NO  TFNO  881 960 324 DE 09:30h A 13:30h E NO EMAIL : citaprevia@ceipvalleinclan.org

A publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos farase no taboleiro de anuncios do Centro antes do 26 de abril de 2021.

Ferramenta desenvolvida polo equipo TICs

Ferramenta desenvolvida pola Comisión TICs do colexio e que permite incluír un vídeo de Youtube cun comezo e un final que desexemos, dentro doutras webs ou LMS (incluído o Moodle da Aula Virtual) sen necesidade de usar outras plataformas de terceiros que invadan a nosa privacidade.

A ferramenta permite:

  • Activar ou desactivar o modo de mellora da privacidade.
  • O vídeo iníciase ou NON automaticamente (autoplay).
  • Minimizar ou NON, as aparicións do logotipo de Youtube.
  • Amosar/NON amosar, vídeos relacionados tras finalizar reprodución.
  • Amosar/NON amosar, controles do reproductor.
  • Amosar/NON amosar, título do vídeo e accións do reprodutor
  • Amosar/NON amosar, botón de reproducción a pantalla completa

COMEZO DO PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

Estimadas familias,

A partires do día 1 de marzo de 2021 ábrese o prazo para a solicitude de admisión de alumnado para o curso 2021-2022.

Esta convocatoria vai dirixida a alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato que se incorpora ao sistema ou que cambie de centro docente

O alumnado que continúa estudos no centro onde está matriculado ten garantida a súa permanencia nel e, polo tanto, non precisa dun novo procedemento de admisión.

Solicitudes

Distínguese:

·         Reserva de praza: Alumnado que cambia de etapa (Educación Infantil a Educación Primaria, Educación Primaria a Educación Secundaria Obrigatoria,...) e desexa continuar estudos no centro de adscrición. Este alumnado ten prioridade respecto do que non procede de centro adscrito.

Solicitude: Formulario ED550A

·         Ordinaria: Alumnado que se incorpora ao sistema educativo, cambia de centro e cando as solicitudes de reserva sexan superiores ás prazas dispoñibles

Solicitude: Formulario ED550B

·         Extraordinaria: Escolarización unha vez iniciado o curso por traslado de domicilio, situacións derivadas de acoso escolar, violencia de xénero e outros supostos

Solicitude: Modelo facilitado en cada Xefatura Territorial

 Prazo e lugares de presentación

 • Reserva de praza: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de cada ano. A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro de orixe do alumnado
 • Admisión: do 1 ao 22 de marzo, ambos incluídos. A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro escollido en primeiro lugar.

No caso da reserva ou da admisión, cando o último día do prazo sexa non lectivo prorrogarase ata o primeiro día lectivo inmediato seguinte. A solicitude poderá entregarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, empregando o formulario normalizado

 • Extraordinario: aberto durante todo o curso académico, presentando nas dependencias das Xefaturas Territoriais.

  

Documentación

 • Copia do DNI da persoa solicitantes e dos membros da unidade familiar (cando non autorice a súa consulta)
 • Copia do libro de familia
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo

Toda a información relativa ao CENTRO atópase no bloque de SECRETARÍA-> MATRÍCULA.

Tamén tedes unha visita virtual e información sobre os servizos no bloque da esquerda e da ANPA.

AS PRESENTACIÓNS FEITAS NO CENTRO SERÁN PREVIA CITA NO  TFNO  881 960 324 DE 09:30h A 13:30h E NO EMAIL : citaprevia@ceipvalleinclan.org

Distribuir contido

Back to top