Dependencias

Temos dous edificios separados dentro do mesmo recinto, así como un módulo para comedor e cociña. Os edificios son luminosos e amplos e as instalacións exteriores moi completas.

Durante este curso, 2020-21 contamos con 6 aulas de Educación Infantil, 16 aulas de Educación Primaria, 1 aula de Música, 1 aula de Inglés, 2 aulas de informática, 1 aula de Relixión Católica, sala de usos múltiples, biblioteca, 2 salas de profesorado, varias aulas de PT e AL e despachos para Orientación, Dirección, Xefatura de estudos, Secretaría, Conserxería e ANPA.

Contamos cun Pavillón Polideportivo cuberto con pista de linóleo, vestiarios e ximnasio, así como con dúas pistas polideportivas exteriores dotadas de gradas. Temos dous patios cubertos e dúas zonas de xogos infantís.

Todo nun entorno equilibrado urbanísticamente e preto de espazos naturais aproveitables pedagóxicamente como o monte e a praia de Bastiagueiro.

Podes coñecer todas as instalacións do noso colexio neste CIRCUÍTO VIRTUAL

Back to top