Subvencións

Según Decreto da alcadía nº 5407/2018, de 21 de decembro; o Concello de Oleiros concede ao CEIP Ramón Mª del Valle Inclán unha subvención por importe de 9148 € para os seguintes conceptos:

"Materiais didácticos de educación infantil de 6 aulas, actividades culturais e didácticas (viaxes culturais, actividades conmemorativas e da contorna: fomento do uso do galego, semana do libro, día da muller..., ornamentación dos xardíns e macetas, campañas de limpeza, plan de reciclado, mentalización sobre actitudes respectuosas co noso entorno), para 547 alumnos-as."


oleiros


  

Back to top