home      mail      xade      PortalEdu      CorreoEdu      Abalar

Información sobre as eleccións ao consello escolar

Calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros sostidos con fondos públicos. Resolución do 25 de setembro de 2018

Circular informativa sobre eleccións ao consello escolar.

Convocatoria familias.

2 de novembro: día non lectivo

Con data 5 de outubro de 2018, Xefatura Territorial autoriza como non lectivo o día 2 de novembro de 2018.

Reunións coas familias. Curso 2018-19

CURSO DATA HORA LUGAR
4º EI 05/09 10.00 USOS MÚLTIPLES
5º EI 24/09 16.00 USOS MÚLTIPLES
6º EI 01/10 17.00 USOS MÚLTIPLES
1º EP 10/09 16.00 USOS MÚLTIPLES
2º EP 17/09 17.00 CADA GRUPO NA SÚA AULA
3º EP 17/09 16.00 USOS MÚLTIPLES
4º EP 24/09 17.00 USOS MÚLTIPLES
5º EP 17/09 16.30 CADA GRUPO NA SÚA AULA
6º EP 17/09 17.30 CADA GRUPO NA SÚA AULA

Información para o alumnado de Ed. Primaria

O equipo docente do curso 2018-19 pódese ver no apartado "Como nos organizamos"

Alumnado de 1º e 2º de Ed. Primaria

O alumnado de 1º e 2º de EP entrará polo patio cuberto do fondo do edificio A (infantil e 1º ciclo de EP).

As listaxes coa distribución do alumnado de 1º estarán colocadas a partir das 8.30 h neste patio. Serán chamados polas súas titoras a continuación da entrada do alumnado de 2º.

O alumnado que ven acompañado pola familia pero volta en transporte escolar deberán traer cuberta a seguinte nota (ou cubrila na entrada). NOTA VOLTA TRANSPORTE

Alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria

O alumnado de 3º a 6º de EP entrará polo patio cuberto do edificio B (primaria).

As listaxes coa distribución do alumnado de 3º e 5º estarán colocadas a partir das 8.30 h neste patio.

A orde prevista de entrada (atendendo as instrucións do profesorado) será: 6º EP, 4º EP, 5º EP e 3º EP.

O alumnado que ven acompañado pola familia pero volta en transporte escolar deberán traer cuberta a seguinte nota (ou cubrila na entrada). NOTA VOLTA TRANSPORTE

Información para o alumnado de 5º e 6º de Ed. Infantil

Os cambios de aula quedan do seguinte xeito:

Curso 2017/18 Curso  2018/19 Titora
4ºA: Vermella María Bandín
4ºB: Rosa Pilar Cid
4ºA: Vermella  5ºA: Amarela María Meirama
4ºB: Rosa 5ºB: Azul Mª Carmen Vázquez
5ºA: Amarela 6ºA: Verde Flora Santás
5ºB: Azul 6ºB: Laranxa Isabel González

Inicio do Curso 2018-19

Benvidos a un novo curso escolar.

Comezamos o próximo mércores, 12 de setembro en horario completo, excepto o alumnado de 4º de ed. infantil que comezará co período de adaptación.

Lembrade que tamén comezarán a funcionar este mesmo día os servizos de transporte, mañanceiros, comedor e actividades.

FELIZ CURSO 2018-19!

ABALARMOBIL

   

O colexio Valle-Inclán, conta coa ferramenta abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

AbalarMóbil é unha aplicación que se pode instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet, e que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través destes dispositivos.

As familias que descarguen abalarMóbil, entre outras, van poder dispoñer das seguintes funcionalidades:

 • ·         Acceder aos datos persoais
 • ·         Consultar as cualificacións
 • ·         Comprobar e xustificar as faltas de asistencia
 • ·         Consultar o apartado de faltas de conduta
 • ·         Solicitar, anular e consultar o estado dunha titoría
 • ·         Consultar os datos do centro educativo
 • ·         Consultar os avisos ou notificacións
 • ·         Consultar as incidencias
 • ·         Modificar o idioma da aplicación
 • ·         Contactar co servizo técnico

Pode tamén consultar a guía para as familias:

Anexo: guia-mobil-familias-galego.pdf

Tamaño 1.74 MB

 A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android). 

   

   

Por que me aparece unha mensaxe indicando que o meu teléfono non está asociado a ningún alumno?

 • Para poder acceder á aplicación abalarMóbil é preciso que o seu número de teléfono estea rexistrado na plataforma XADE (base de datos do centro educativo).
 • Para solucionar este problema, deberá acudir á secretaría do seu centro e solicitar que se actualicen os números de teléfono móbil na súa ficha como responsable do alumno.

Por que me aparece unha mensaxe indicando que existe máis de un usuario con ese número de teléfono?

 • O número de teléfono móbil que utilice para acceder á aplicación abalarMóbil soamente pode estar asociado a un usuario, é dicir, nin o alumno nin ningún outro responsable pode ter rexistrado ese mesmo número de teléfono.
 • Para solucionar este problema, deberá acudir á secretaría do seu centro educativo e solicitar que modifiquen os números de teléfono móbil que están asociados ao alumno e/ou aos responsables..

Que requisitos debe cumprir o meu contrasinal de usuario?

O contrasinal de usuario debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Conter como mínimo 4 carácteres.
 • Non pode estar composto polo DNI nin o nome ou apelidos do propio usuario

 

Distribuir contido

Taboleiro de novas

Biblioteca

A Banda do Valle

BANDA DO VALLE

Recursos Educativos