COMEZO DO PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

Estimadas familias,

A partires do día 1 de marzo de 2021 ábrese o prazo para a solicitude de admisión de alumnado para o curso 2021-2022.

Esta convocatoria vai dirixida a alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato que se incorpora ao sistema ou que cambie de centro docente

O alumnado que continúa estudos no centro onde está matriculado ten garantida a súa permanencia nel e, polo tanto, non precisa dun novo procedemento de admisión.

Solicitudes

Distínguese:

·         Reserva de praza: Alumnado que cambia de etapa (Educación Infantil a Educación Primaria, Educación Primaria a Educación Secundaria Obrigatoria,...) e desexa continuar estudos no centro de adscrición. Este alumnado ten prioridade respecto do que non procede de centro adscrito.

Solicitude: Formulario ED550A

·         Ordinaria: Alumnado que se incorpora ao sistema educativo, cambia de centro e cando as solicitudes de reserva sexan superiores ás prazas dispoñibles

Solicitude: Formulario ED550B

·         Extraordinaria: Escolarización unha vez iniciado o curso por traslado de domicilio, situacións derivadas de acoso escolar, violencia de xénero e outros supostos

Solicitude: Modelo facilitado en cada Xefatura Territorial

 Prazo e lugares de presentación

  • Reserva de praza: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de cada ano. A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro de orixe do alumnado
  • Admisión: do 1 ao 22 de marzo, ambos incluídos. A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro escollido en primeiro lugar.

No caso da reserva ou da admisión, cando o último día do prazo sexa non lectivo prorrogarase ata o primeiro día lectivo inmediato seguinte. A solicitude poderá entregarse en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, empregando o formulario normalizado

  • Extraordinario: aberto durante todo o curso académico, presentando nas dependencias das Xefaturas Territoriais.

  

Documentación

  • Copia do DNI da persoa solicitantes e dos membros da unidade familiar (cando non autorice a súa consulta)
  • Copia do libro de familia
  • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo

Toda a información relativa ao CENTRO atópase no bloque de SECRETARÍA-> MATRÍCULA.

Tamén tedes unha visita virtual e información sobre os servizos no bloque da esquerda e da ANPA.

AS PRESENTACIÓNS FEITAS NO CENTRO SERÁN PREVIA CITA NO  TFNO  881 960 324 DE 09:30h A 13:30h E NO EMAIL : citaprevia@ceipvalleinclan.org

Positivos Covid-19 no Centro

Estimadas familias,

No día de hoxe comunicáronse un dous positivos por Covid-19 no Centro. Unha vez efectuada a comunicación, por parte das autoridades sanitarias indícannos que non se xeran contactos estreitos no Centro por ausencia.

O resto da comunidade educativa pode seguir acudindo ao Centro coma de costume e mantendo as medidas preventivas.

Un saúdo, o equipo directivo.

Xa temos un servidor de DNS propio

Pensando coma sempre na privacidade e seguridade da nosa comunidade educativa, instalamos no centro

cuxa función principal consiste en bloquear a publicidade, mellorar a seguridade e o anti rastrexo dos nosos datos.

Deste xeito aforramos ancho de banda, velocidade de carga das páxinas web e sobre todo non veremos eses molestos anuncios.

Tamén grazas a que somos os que imos xestionar o noso propio DNS, poderemos bloquear todo o contido malicioso que desexemos ou que non se mostren determinadas páxinas web que por algún motivo non queiramos que se carguen.

E por riba é de código aberto.

Axudas para a aula virtual

Sabes que podes converter un PDF a documento editable de Google para poder escribir nel?

E que tamén podes converter os teus traballos escritos a man a un documento de Google?

É xenial para ter todo o teu traballo dixitalizado.

Mira como se fai.


“Sé genial en Internet”

  • “Sé genial en Internet”

É un proxecto para axudar aos menores para navegar con seguridade e confianza nas redes. Xurdiu como resultado da colaboración entre a Policía Nacional, Google e Incibe. A peza fundamental do programa leva por nome Interland, e é un xogo destinado fundamentalmente a nenos/as entre 8 e 10 anos, unha experiencia lúdica interactiva que ofrece unha viaxe a través de catro minixogos nos que o noso alumnado pode poñer en práctica as habilidades necesarias para ser bos cidadáns dixitais e axudar a outros internautas a combater o mal comportamento, suplantadores de identidade, usuarios que comparten demasiado e ciberacosadores.

Positivo Covid-19 no Centro

Estimadas familias,

No día de hoxe comunicouse un novo positivo por Covid-19 no Centro.

Co fin de evitar a transmisión da infección a outras persoas, é necesario adoptar as seguintes medidas de prevención:

  • Os contactos estreitos:  Xa están identificados e notificados polo Centro e a autoridade sanitaria que gardarán a corentena e instrucións recibidas por sanidade.

  • O resto da comunidade educativa, pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles coa Covid-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para a Covid-19(2) pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e así o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.

Un saúdo, o equipo directivo.

Mandadiño do venres

Mandadiño do xoves

Distribuir contido

Back to top