home      mail      xade      PortalEdu      CorreoEdu      Abalar

Equipo docente Curso 2018-19

EDUCACIÓN INFANTIL

 • Titora 4ºA: María Bandín Lamas

 • Titora 4ºB: Mª del Pilar Cid López

 • Titora 5ºA: María Meirama Amor

 • Titora 5ºB: Mª del Carmen Vázquez Roca

 • Titora 6ºA: Florinda Santás Arcos

 • Titora 6ºB: Isabel González González

 • Inglés e apoios: Victoria Seoane Carrillo

 • Psicomotricidade, Informática e apoios: Gregorio Varela Vieites

 • Educación Musical: Antía Pita Martínez

 • Relixión Católica: Beatriz Barreiro García

EDUCACIÓN PRIMARIA

 • Titora 1ºA: Mª Fe Carrón Fidalgo

 • Titora 1ºB: Carmen Mª Campo Fernández

 • Titora 2ºA: Marta Suárez Ferreño

 • Titora 2ºB: Carolina González Lago

 • Titora 2ºC: Paula Pérez Blanco

 • Titora 3ºA: Sandra Pazos Rañó

 • Titor  3ºB: Verónica Martínez García

 • Titora 3ºC: Mª Asunción Díaz Alvariño

 • Titora 4ºA: Mª Irene Graña Pérez

 • Titora 4ºB: Ana Mª Infante Vaamonde

 • Titora 4ºC: Verónica Rodríguez Díaz

 • Titor  5ºA: Juan Carlos Rodríguez Vázquez

 • Titora 5ºB: Laura Mª de G. Lizancos Mora

 • Titora 5ºC: Antía Pita Martínez

 • Titora 6ºA: Ana Mª Castro Limeres

 • Titora 6ºB: Silvia Suárez Suárez

 • Titora 6ºC: Josefina Mosquera Roel

PROFESORADO ESPECIALISTA

 • Idioma estranxeiro. Inglés:

 • Margarita Graña Bermúdez (3º e 4º)
 • Irene Pan López (1º, 5º e 6º)         
 • Laura Mª de G. Lizancos Mora (2º)
 • Educación Musical: Paulo Padrón Santamarina

 • Educación Física:

 • Miguel Ángel Valín Martín (3º, 4º, 5ºA e 6º)
 • María Fernández Porto (1º, 2º, 5ºB e 5ºC)
 • Ciencias da Natureza e Plástica en 5ºEP: Mª Jesús Fraga Fernández

 • Relixión Católica: Beatriz Barreiro García

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

 • Orientadora: Ana Mª Morandeira Morandeira

 • Pedagoxía Terapéutica:

 • Josefa Fernández Álvarez         
 • Sara Mato Abad         
 • Inés Valiño Calviño
 • Audición e Linguaxe

 • Mª Luisa Barros Fernández        
 • Mª Estela Naranjo Martínez

O horario de atención a pais/nais é os luns de 16.00h a 17.00h previa cita (por medio da aplicación abalarmobil ou formulario)

Biblioteca

A Banda do Valle

BANDA DO VALLE

Recursos Educativos