Equipo docente Curso 2019 - 2020

EDUCACIÓN INFANTIL

 • Titora 4ºA (aula vermella): Victoria Seoane Carrillo

 • Titora 4ºB (aula rosa): Isabel González González

 • Titora 5ºA(aula amarelo) : María Bandín Lamas

 • Titora 5ºB(aula azul ) : Mª del Pilar Cid López

 • Titora 6ºA(aula verde) : María Meirama Amor

 • Titora 6ºB(aula laranxa) : Mª del Carmen Vázquez Roca

 • Informática e apoios: Gregorio Varela Vieites

 • Psicomotricidade e apoios: Leticia Parga Suevos

 • Inglés e apoios: Marco Fernández Miranda
 • Educación Musical: Jose Manuel Canosa Carballo

 • Relixión Católica: Beatriz Barreiro García

EDUCACIÓN PRIMARIA

 • Titora 1ºA: Marta Suárez Ferreño

 • Titora 1ºB: Nélida Paz Fernández

 • Titora 2ºA: Mª Fe Carrón Fidalgo

 • Titor 2ºB: Francisco Suárez Gómez/ Carmen Mª Campo Fernández

 • Titora 3ºA: Mª Irene Graña Pérez

 • Titor  3ºB: Ana Mª Infante Vaamonde

 • Titora 3ºC: Lidia Pérez Carreira
 • Titora 4ºA: Sandra Pazos Rañó

 • Titora 4ºB: Mª Jesús Fraga Fernández

 • Titora 4ºC: Mª Asunción Díaz Alvariño

 • Titora 5ºA: Ana Belén Quindós Regueiro

 • Titora 5ºB: Ana Mª Castro Limeres

 • Titora 5ºC: Verónica Rodríguez Díaz

 • Titor 6ºA: Juan Carlos Rodríguez Vázquez

 • Titora 6ºB: Josefina Mosquera Roel

 • Titor 6ºC: Jose Manuel Canosa Carballo

PROFESORADO ESPECIALISTA

 • Idioma estranxeiro. Inglés:

 • Margarita Graña Bermúdez
 • Irene Pan López         
 • Marco Fernández Miranda
 • Educación Musical:

 • Paulo Padrón Santamarina
 • Jose Manuel Canosa Carballo
 • Educación Física:

 • Miguel Ángel Valín Martín
 • María Fernández Porto
 • Francisco Suárez Gómez
 • Relixión Católica: Beatriz Barreiro García

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

 • Orientadora: Ana Mª Morandeira Morandeira

 • Pedagoxía Terapéutica:

 • Josefa Fernández Álvarez         
 • Sara Mato Abad         
 • Audición e Linguaxe

 • Mª Luisa Barros Fernández        
 • ...

O horario de atención a pais/nais é os luns de 16.00h a 17.00h previa cita (por medio da aplicación abalarmobil ou formulario)

Back to top