PAUTAS ORGANIZATIVAS E IDEAS PARA ACNEAE DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ANTE O COVID19