Matrícula

Documentación para a matrícula.

Prazo de Reserva, Admisión e Matrícula

reserva

Prazos de Solicitude de Reserva, Admisión e Formalización de Matrícula

2023-2024

INFORMAMOS DE QUE XA ESTÁN PUBLICADAS AS LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNAS E ALUMNOS ADMITIDOS PARA O VINDEIRO CURSO NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO, RESULTANDO ADMITIDAS TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS

 

REMATA O 20 de marzo, en sede electrónica ou outro rexistro oficial.

 

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS

 

PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS

Informámoslles de que dende hoxe, día 25 de abril, as listaxes de alumnos admitidos para o vindeiro curso están publicadas no taboleiro do centro, tal e como indican as instrucións da Consellería de Educación. 

Podemos dicirlles que todos os alumnos que solicitaron matrícula no noso centro están admitidos por non superar as prazas ofertadas.

O día 15 de maio publicaremos as listaxes definitivas e deberán confirmar a súa praza entregando o seguinte impreso na secretaría do centro, onde tamén poden recollelo.

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

Admitidos no centro e formalización de matrícula

Admitidos no centro e formalización de matrícula

 

No taboleiro do centro están expostas as listaxes definitivas de alumnado admitido para o curso 2021-2022. Todo o alumnado que solicitou admisión está admitido.

Todos aqueles que non entregaran o documento de formalización de matrícula poderán facelo descargando, cuprimentando e entregando o documento axunto.

 

 

Listaxe de admitidos no proceso de Admisión de Alumnado

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Listaxe de admitidos

Axunto publícanse as listaxes de admitidos no proceso de Admisión de Alumnado. Este alumnado debe agora proceder ao proceso de Formalización de Matrícula que se esplica NESTA LIGAZÓN.

Reapertura do prazo de matrícula

A Resolución do 5 de maio de 2020 (DOG 6/5/2020) establece a

reapertura do prazo de matrícula dende o 11 ata o 18 de maio.

Temos problemas co porteiro automático e o persoal pode que esté facendo outro tipo de traballos fóra da oficina, noutras dependencias do centro. Sería convinte que concertasen cita e/ou avisasen con antelación de que se presentarán no centro para evitar que estén agardando bastante tempo fóra do portal.

ESTO É SÓ PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO NO CENTRO

Graciñas e desculpen as molestias.

MATRÍCULA CURSO 2020/2021.

Informamos que o prazo de admisión para aqueles alumnos que inician a súa escolarización ou para os que cambian de centro educativo estará aberto do 1 de marzo ao 1 de abril (a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, con certificado dixital ou Chave365).

As solicitudes pódense cubrir online no seguinte enlace admisiónalumnado ou descargalas máis abaixo e entregalas posteriormente no colexio.

LISTAXE DEFINITIVA ADMITIDOS CURSO 2019-2020

A continuación adxuntamos a listaxe definitiva de alumnos e alumnas admitidos para o vindeiro curso 2019-2020.

MATRÍCULA CURSO 2018-2019.

Informamos que está aberto o prazo de matrícula para o curso 2018-2019 para o alumnado que se matricula por primeira vez ou para os que cambian de centro. 

O prazo para presentar as solicitudes abrangue dende o día 1 ata o 20 de marzo.

A solicitude da matrícula pódese recoller na conserxería do colexio ou cubrila online na aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado e entregala posteriormente na secretaría do centro educativo.

RESERVA DE PRAZA, ADMISIÓN E MATRÍCULA 17/ 18

NOTA INFORMATIVA:

Segundo o establecido na nova Orde do 25 de xaneiro do 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013,

infórmase que:

- O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe (o noso) ou a través da aplicación "admisionalumnado" (www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado ED550A que se adxunta como Anexo I desta orde. O prazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre o 1 e o 15 de febreiro.

- O alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, que desexe cambiar a outro centro ou o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior á demanda, deberá presentar no centro de orixe (o noso) ou a través da aplicación "admisionalumnado" (www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado ED550B que se adxunta como Anexo II desta orde. O prazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre o 1 e o 20 de marzo.

OUTRAS NOTAS DE INTERESE

1.- Este centro está adscrito ó IES A Cachada-Boiro.

2- A área de influencia do centro é a que se mostra no mapa e na comunicación da Xefatura Territorial.

3- Este centro conta con servicio de transporte dependente da Consellería, polo que deberán indicar que solicitan o uso de dito servizo complementario no momento de presentar a solicitude de admisión.
Todos aqueles alumnos que teñan a súa permanencia garantizada (están xa matriculados de anos anteriores) deberán solicitar cada ano no mes de maio mediante un escrito o uso de dito transporte.

4.- O alumnado que se matricula por primeira vez neste centro, aparte dos impresos de matrícula necesarios, debe entregar a autorización para o uso da imaxe na web do centro.

DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA:

Para formalizar a matrícula do seu fillo , debe presentar na Secretaría deste Centro a seguinte documentación:

•   Cubrir correctamente tódolos  datos  persoais, familiares , profesionais e sanitarios dos  impresos queteñen que recoller no centro .
•    Fotocopia do libro de familia.
•    Fotocopia dos D.N.I do pai , da nai , e do neno/a no caso de que este/a  o teña.
•    Certificado de Empadroamento.
•    Fotocopia da cartilla ou da tarxeta da SEGURIDADE SOCIAL.
•    Fotocopia da Tarxeta de Vacinas.
•    3 fotos recentes tamaño carnet do neno/a  co nome escrito por detrás.

Só se se dera o caso
•    Documento Custodia Legal
•    Informe Médico no caso de que exista algún dato salientable, como pode ser: enfermidade crónica, alerxia a algún alimento ou  medicamento….

ANEXOS - IMPRESOS A PRESENTAR. (tamén podes pedilos na secretaría do Centro)
ANEXO I Reserva de praza (ED550A)

ANEXO II Solicitude de admisión (ED550B)

ANEXO III-1 Formulario de matrícula en educación infantil e primaria.

Só para alumnado que se matricula por primeira vez no centro: Autorización para uso das imaxes na web, declaración xurada transporte e outros permisos (tamén dispoñibles como ficheiros adxuntos).

Distribuir contido