Convocatoria

O CAFI e os CFR da Comunidade Autónoma Galega, consecuentemente coas directrices para a formación do profesorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, poñen en marcha, para o vindeiro curso académico 2018-2019 diferentes sistemas de apoio ao perfeccionamento, entre os que se inclúe a convocatoria de grupos de traballo dirixidos ao profesorado en activo de todos os niveis educativos, agás o universitario, que imparta ensinanzas en centros sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O profesorado interesado deberá facer a súa preinscrición a través da aplicación informática Fprofe: (https://www.edu.xunta.es/fprofe <“CONVOCATORIAS”>) ata o 11 de outubro de 2018.

Non será tida en conta outro tipo de preinscrición.

Convocatoria Grupos de traballo 2018-2019