Formación en centros

Formación en centros

Neste apartado podes navegar polas diferentes modalidades de formación en centros: os plans de formación permanente do profesorado en centros educativos, os grupos de traballo, os seminarios, os Proxectos Abalar para centros educativos e os proxectos de formación do profesorado de formación profesional.