Skip to Content

Novas da Xunta

A Consellería de Educación inviste preto de 510.000 euros na mellora enerxética do CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade)

Novas da Xunta - Lun, 19/08/2019 - 12:41
Summary: Carmen Pomar comprobou hoxe o avance dos traballosA obra enmárcase no Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, comprobou esta mañá o avance das obras de rehabilitación enerxética que o seu departamento está a realizar no CEIP de Tenorio e que contan cun orzamento de 508.254,28 euros. Tal e como sinalou, o obxectivo é que o groso dos traballos estea rematado ao inicio do curso escolar. En calquera caso gardaranse as maiores condicións de seguridade naquelas obras que deban compatibilizarse co período lectivo. Na visita a conselleira estivo acompañada polo alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e polo delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

As obras no CEIP de Tenorio enmárcanse no Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas, que ampliou este ano a súa vixencia ata 2021. En concreto esta actuación de mellora da eficiencia enerxética do centro contempla a substitución de carpinterías por unhas novas de aluminio con rotura de ponte térmica, ao tempo que se mudan tamén as persianas por outras de aluminio con illamento térmico a base de espuma de poliuretano inxectada. Así mesmo, renovaranse os tabiques interiores para mellorar a acústica e illarase a fachada mediante inxección en cámara de perlas expandidas de EPS, para mellorar o confort térmico, así como o baixo cuberta con paneis de lá de roca.

No referido ao sistema de calefacción,  mellorarase a instalación en xeral, independizarase o acceso á sala de caldeiras e cambiarase a caldeira de gasóleo por unha de biomasa. Ademais renovaranse algúns falsos teitos, pulirase o pavimento de terrazo, realizaranse traballos de pintura e substituiranse as luminarias por unhas LED, ademais de instalarse equipos de regulación e equipos de detección de movemento.

Xa no exterior, renovaranse os canlóns e baixantes no patio cuberto e colocarase nova carpintería exterior no ximnasio, con motorización das fiestras máis altas.

Un centro moi dinámico

A conselleira quixo destacar tamén o dinamismo deste centro do rural. Non en balde, o CEIP de Tenorio participa en programas como o de Introdución da robótica en primaria ou o de libro dixital E-Dixgal (ao que se incorporou no pasado curso 2018/19). Así mesmo, no curso que acaba de rematar desenvolveu tres liñas dos contratos- programa (Reforzo, orientación e apoio (PROA), Mellora das competencias clave e Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros) e participou en ata catro iniciativas do Plan Proxecta, relacionadas coa antureza, a actividade física, o cinema e a fotografía.

Construcións e mellorasEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas da Xunta

Un total de 35 ANPAS de educación especial resultan beneficiarias das axudas da Consellería de Educación

Novas da Xunta - Ven, 16/08/2019 - 12:00
Summary: A convocatoria contaba cunha contía de 73.647,69 euros para financiar actividades, gastos de material e mantemento de instalacións Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a resolución da convocatoria de axudas para confederacións, federacións e asociacións de nais e pais de alumnado de centros de educación especial, a través da que 35 destas entidades recibirán subvencións para financiar a súa actividade. A relación de beneficiarias pode consultarse na resolución no Diario Oficial de Galicia.

O importe das axudas oscila entre os 925 e os 8.599,23 euros. A convocatoria contaba cunha partida inicial de 60.000 euros ampliada a través da orde do 22 de abril de 2019 (DOG do 26 de abril), polo que o orzamento total  dedicado a esta convocatoria foi de 73.647,69 €. O obxectivo destas axudas é contribuír ao desenvolvemento das actividades e a sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material e mantemento ordinario das instalacións.

BolsasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalFamilias
Categorías: Novas da Xunta

Sete centros educativos galegos son recoñecidos co Selo de Vida Saudable do Ministerio de Educación e Formación Profesional

Novas da Xunta - Mér, 14/08/2019 - 10:50
Summary:  Idioma Gallego

Un total de sete centros educativos galegos veñen de ser recoñecidos polo Ministerio de Educación e Formación Profesional co Selo de Vida Saudable polo seu traballo no fomento da aprendizaxe da saúde no eido educativo.

Os centros galegos que acadan este distintivo son o CPR Plurilingüe Santa María del Mar (A Coruña), o CEIP Plurilingüe O Ramo (Fene), o CPR Jorge Juan (Narón), o CPR Plurilingüe San José de Cluny (Santiago de Compostela), o IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria), o CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción (Sarria) e o IES Celanova Celso Emilio Ferreiro (Celanova).

Este distintivo de calidade é un recoñecemento á asunción por parte dos centros das prácticas e hábitos de vida saudable, así como dunha educación física que permita o axeitado desenvolvemento persoal e social ao longo da escolarización do alumnado.

Poden acceder a este recoñecemento os centros sostidos con fondos públicos que asuman un compromiso firme e inequívoco co desenvolvemento e mellora da calidade educativa e a saúde e que presenten a correspondente memoria que describa o cumprimento dos requisitos indicados na convocatoria en relación co fomento dos hábitos saudables.

Información xeralEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades nacionaisCentros
Categorías: Novas da Xunta

Educación convoca 140 axudas para a mobilidade de universitarios a países extracomunitarios

Novas da Xunta - Lun, 12/08/2019 - 11:09
Summary: A Xunta destina 238.000 euros a estas bolsas Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/20.

O orzamento da convocatoria ascende a 238.000 euros, a mesma contía ca o ano anterior. A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1700 euros, polo que poderán acceder a estas axudas ata 140 estudantes que ao longo do curso 2019/20 participen en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa "Erasmus+", relacionados cos estudos que está a cursar. Co fin de premiar o esforzo e a excelencia, o expediente académico será o único criterio para a concesión da axuda.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365. Os requerimentos e prazos poden consultarse na convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

O obxecto do programa, que se puxo en marcha por primeira vez no curso 2011-12, é favorecer a mobilidade internacional do alumnado, un importante factor de estímulo que leva consigo unha maior riqueza e a apertura a unha formación de máis calidade. Así mesmo, permite ao alumnado participar nalgún tipo de actividade académica ou estudantil nunha institución diferente á súa, integrándose nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como a súa cualificación.

BolsasUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSecretaría Xeral de UniversidadesAlumnado
Categorías: Novas da Xunta

Modificación do punto vixésimo primeiro, engadido un novo punto vixésimo segundo e engadido un punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto

Novas da Xunta - Lun, 12/08/2019 - 09:23
Idioma Gallego

Xúntase a Resolución do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo).
 

File:  Resolución do 28 de xuño de 2017: Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 (DOG) Resolución do 1 de agosto de 2019 (DOG)Tema: Interinidades e substituciónsEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialEducación das persoas adultasDepartamento: Dirección Xeral de Centros e Recursos HumanosSubdirección Xeral de Recursos HumanosServizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaServizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Novas da Xunta

Case o 82% dos usuarios dos comedores escolares xestionados pola Xunta gozan do menú gratuíto ou pagando 1 euro ao día

Novas da Xunta - Sáb, 10/08/2019 - 12:00
Summary: Desde 2009 a Consellería incrementou o número de prazas en comedores escolares en máis de 16.800, é dicir, case un 30 por cento máisO investimento en comedores escolares para cada curso ronda os 30 millóns de eurosO prezo do menú é 0 para os comensais dos Centros de Educación Especial (CEE) Idioma Gallego

Case o 82% dos usuarios dos comedores escolares xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional gozan deste servizo de forma gratuíta ou pagando tan só 1 euro ao día. Así se desprende do balance dos datos realizados ao remate do curso 2018/19, no cal o departamento educativo da Xunta de Galicia analiza os datos do servizo complementario prestado, ben a través de comedores de xestión directa (con cociña no centro), ben de xestión indirecta (sen cociña no centro).

En concreto o 74,5% dos comensais gozaron do menú totalmente de balde, mentres que o 7,2% pagaron 1 euro ao día, o 4,6% pagaron 2,5 euros ao día e o 13,7% con rendas máis altas aboaron 4,5 euros por menú. Cómpre salientar que o prezo sempre é 0 para os comensais dos Centros de Educación Especial (CEE).

Por provincias, os datos son os que seguen:

Provincia

Gratis

1 euro/día

2,5 euros/día

4,5 euros/ día

A Coruña

70%

8,5%

5,5%

16%

Lugo

76,7%

6%

4,3%

13%

Ourense

80,4%

5,7%

3,4%

10,5%

Pontevedra

75,2%

7,2%

4,6%

13%

Total

74,5%

7,2%

4,6%

13,7%

 

Cómpre lembrar que a Consellería introduciu o sistema de pago por renda no ano 2013, co fin de garantir a gratuidade para a meirande parte dos comensais ao tempo que as familias con maior capacidade económica contribúen á prestación deste servizo complementario. O cálculo do prezo público que debe pagar cada familia establécese en base a tres grupos diferenciados de familia e, dentro deles, a intervalos de renda neta per cápita. Os criterios e os umbrais de renda permanecen invariables desde a publicación en 2013 do decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería.

O compromiso da Consellería coa consolidación do comedor escolar como un recurso que axude a conciliar a vida escolar e familiar é firme e tradúcese nun investimento por curso neste servizo que ronda os 30 millóns de euros, o dobre do que se destinaba en 2007 a este mesmo fin. Ademais, desde 2009 o número de prazas en comedores escolares incrementouse en máis de 16.800, é dicir, case un 30 por cento máis.

Elaboración dos menús

Os menús establecidos nos centros escolares con servizo de comedor xestionado pola Consellería de Educación (sexan de xestión directa ou indirecta) están avaliados pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, no marco da Guía de axuda para programar os menús escolares, elaborada pola Xunta de acordo coa normativa de seguridade alimentaria e os estándares nutricionais nacionais e internacionais.

No caso dos comedores de xestión indirecta (cátering), ademais da mencionada Guía, as empresas teñen que cumprir estritamente co prego de condicións de contratación pública establecido para tal efecto.

De feito este mesmo ano a Consellería aprobou o novo prego de condicións que rexerá os lotes dos 133 comedores de cátering da Consellería para os vindeiros dous cursos 2019-20 e 2020-21, nos que se pon en valor na elaboración dos menús produtos alimenticios frescos, de tempada ou a granel, subministrados por establecementos da zona, ou o uso de produtos lácteos producidos a menos de 100 quilómetros dos centros de ensino

As empresas adxudicatarias deberán realizar, ademais, unha ficha técnica para cada un dos pratos onde se especifique, entre outros, a totalidade dos ingredientes, a gramaxe correspondente e a trazabilidade dos mesmos; así como a identificación dos provedores das materias primas que se utilizan nos menús, entre outras melloras nos pregos.

Ademais das novas condicións introducidas, nesta nova licitación mantéñense os criterios de mellora que a Consellería foi incluíndo en anteriores licitacións co fin de acadar unha mellor calidade do servizo de comedor escolar, tales como a limitación a un máximo de 200 quilómetros da distancia á que poden estar as instalacións nas que se elaboren os menús ou a esixencia de que a Consellería lle reteña ás empresas o 1% do orzamento de adxudicación, unha contía que se destina directamente a realizar auditorías periódicas (a través de empresas especializadas en auditoría de calidade hixiénico-sanitaria e nutricional) co fin de comprobar o cumprimento dos pregos que rexen o contrato e garantir que os ingredientes utilizados na elaboración dos pratos, o tamaño das racións e a preparación e presentación cumpran cos estándares nutricionais previstos na devandita guía.

Axudas a outras entidades

Ademais dos comedores que xestiona de forma directa ou indirecta, a Consellería colabora con outras entidades que prestan o servizo de comedor escolar, chegando a ata 14.000 usuarios máis.

Deste xeito a través dos convenios asinados cos respectivos 14 Concellos por importe de máis de 1,1 millóns de euros, apoiouse subvencionáronse os menús en 50 comedores de  Ames, Betanzos, Cangas, Ferrol, Gondomar, Lugo, Manzaneda, Meaño, Mugardos, Muíños, Oroso, Ponteareas Santiago de Compostela e Sarria.

Ademais a Consellería destinou no curso 2018-19 un total de 550.000 euros para axudar a sufragar os comedores escolares xestionados polas Anpas. Coma cada ano, este departamento convoca estas bolsas coas que cofinancia ata un máximo do 50% do custe do servizo.

Así mesmo, asináronse convenios por importe de máis de 210.000 euros con 13 entidades que apoian alumnado con discapacidade para financiar os menús de preto de 500 comensais entre estas alumnas e alumnos.

Comedores escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalAlumnadoFamilias
Categorías: Novas da Xunta

Resolución definitiva das axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Novas da Xunta - Ven, 09/08/2019 - 12:36
Idioma GallegoAnuncio principal: Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Xúntase a resolución definitiva da Orde do 12 de febreiro de 2019 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras.
 

Tema: BolsasProgramas e plansAuxiliares de conversaCentros concertadosEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaSección: Linguas estranxeiras
Categorías: Novas da Xunta

Duascentas alumnas e alumnos gozarán en agosto e setembro da STEMweek organizada pola Consellería de Educación

Novas da Xunta - Ven, 09/08/2019 - 11:20
Summary: Esta actividade interdisciplinar pretende crear unha canteira científica, especialmente mulleres, entre o alumnado de 15 e 16 anos e afondar no seu dominio da competencia comunicativa en inglés Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar as listaxes definitivas de seleccionados para participar na STEMweek, da que este ano gozarán un total de 200 alumnas e alumnos. A resolución pode consultarse no portal educativo da Xunta de Galicia. As familias, para as que esta actividade ten carácter gratuíto, deberán remitir á Consellería o anexo de aceptación ou renuncia antes do vindeiro luns día 12 de agosto.

A actividade, que ten como obxectivo a mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM, dividirase en dúas quendas. A primeira delas, dirixida a alumnado de 3º de ESO, desenvolverase entre o 25 e o 31 de agosto. A segunda, para o de 4º de ESO, será entre o 1 e o 7 de setembro. En ambos os casos a STEMweek realizarase nas instalacións do Centro Residencial docente da Coruña. Durante toda a estadía o alumnado estará supervisado por monitores e monitoras.

Ao longo da STEMweek as alumnas e alumnos desenvolverán actividades coa finalidade de

desenvolver capacidades, coñecementos e técnicas, a través dunha invitación ao descubrimento, que aumenten o interese do alumnado pola ciencia e polas súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía. Deste xeito a actividade pretende crear unha canteira científica, especialmente mulleres,  entre o alumnado de 15 e 16 anos e afondar no seu dominio da competencia comunicativa en inglés.

Esta convocatoria forma parte da Estratexia Galega de Educación Dixital (Edudixital 2020) e, en concreto, da liña destinada a fomentar as vocacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) no ensino preuniversitario, co fin de tentar de espertar o interese dos máis novos, e especialmente das rapazas, polos campos de coñecemento do ámbito científico tecnolóxico de cara á elección de estudos superiores.

Por outra banda, ao desenvolverse de forma íntegra en inglés, a STEMweek é unha das accións contempladas tamén na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras (Edulingüe 2020).

 

Lingua estranxeiraEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Formación do ProfesoradoAlumnadoFamilias
Categorías: Novas da Xunta

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/2020

Novas da Xunta - Ven, 09/08/2019 - 08:58
Idioma Gallego

Xúntase a  Resolución do 26 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2019/20.
 

File:  Resolución do 26 de xullo de 2019 (DOG) Corrección de erros á Resolución do 26 de xullo de 2019 (DOG)Tema: EscolarizaciónEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas da Xunta

Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019

Novas da Xunta - Mér, 07/08/2019 - 11:01
Idioma GallegoAnuncio principal: Convocadas axudas para a realización de actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

Xúntase a Listaxe definitiva do alumnado seleccionado e suplente nas actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2019.

  • A súa publicación abre un prazo de 5 días naturais para que as persoas solicitantes remitan á consellería o anexo III de aceptación ou renuncia.

     

Servizo relacionado: AxudasSTTema: Programas e plansInmersión lingüísticaEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: AlumnadoFamiliasCentrosSección: Linguas estranxeiras
Categorías: Novas da Xunta

Educación convoca as axudas ás escolas de música dependentes de institucións sen ánimo de lucro

Novas da Xunta - Lun, 05/08/2019 - 11:21
Summary: A convocatoria destínase este ano a asociacións ou fundacións, mentres que os Concellos poderán solicitar apoio a través do fondo de cooperación local Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria das axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro, ás que se destina un orzamento de 165.000 euros. Este ano a convocatoria céntrase nas asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a formación en ensinanzas de música que non conduzan a títulos académicos ou profesionais, mentres que os Concellos que xestionen este tipo de escolas poderán solicitar apoio a través do fondo de cooperación local.

A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado anexo I (ED314D), dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

O obxectivo destas axudas é potenciar o funcionamento dos centros que imparten ensinanzas de música non regradas e prestar apoio ás iniciativas para o fomento, difusión e extensión destas ensinanzas por parte das entidades sen ánimo de lucro que teñen entre os seus fins a formación musical. Cómpre sinalar que as escolas de música dedícanse á formación de afeccionados e á preparación das probas de acceso aos estudos conducentes á titulación daquelas persoas que teñan vocación e aptitudes para a música.

Estas escolas, que contan cunha crecente demanda, abarcan, como oferta básica, os ámbitos de ensino de música e movemento, práctica instrumental, formación musical complementaria á práctica instrumental, e actividades de conxunto.

BolsasEnsinanzas de músicaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalServizo de Ensinanzas de Réxime EspecialCentros
Categorías: Novas da Xunta

Convocadas as axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro

Novas da Xunta - Lun, 05/08/2019 - 09:20
Idioma Gallego

Xúntase a Orde do 23 de xullo de 2019 pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (código de procedemento ED314D). .

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinteao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

     

File:  Orde do 23 de xullo de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 23 de xullo de 2019 (DOG)Tema: BolsasEnsinanza: Ensinanzas de músicaDepartamento: Servizo de Ensinanzas de Réxime EspecialColectivo: Centros
Categorías: Novas da Xunta

Carmen Pomar visita o IES Ramón Cabanillas (Cambados), onde o seu departamento vai executar unha obra de rehabilitación integral

Novas da Xunta - Ven, 02/08/2019 - 16:58
Summary: Cun investimento de 1.008.525,54 euros, a previsión é que os traballos queden executados este mesmo ano Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís; visitaron esta mañá o IES Ramón Cabanillas, na localidade pontevedresa de Cambados, onde o seu departamento vai acometer obras de rehabilitación integral ao abeiro do anticipo de tesourería aprobado no Consello da Xunta para axilizar a licitación das obras con cargo ao superávit de 2018.

Cun investimento de 1.008.525,54 euros, a previsión é que os traballos queden executados este mesmo ano. A día de hoxe a Consellería aínda non ten notificación do outorgamento da licenza municipal, que foi solicitado o 17 de abril deste ano, polo que o curso das obras pode quedar comprometido como consecuencia desta demora por parte do Concello. En calquera caso a Consellería traballa para garantir a seguridade dos membros da comunidade educativa durante o tempo no que a actividade lectiva se compatibilice coas obras, dado que os traballos de maior envergadura se realizarán fóra do horario escolar e os que se acometan dentro del faranse baixo as máximas precaucións.

Tal e como sinalou a titular do departamento educativo da Xunta de Galicia, a rehabilitación integral deste IES permitirá acadar un aforro do 74,60 % no consumo de enerxía primaria non renovable e do 81,60 % en emisións de CO2. Para iso, farase unha nova sala de caldeiras, na que se cambia o sistema actual de dúas salas de caldeiras de gasóleo por un novo sistema de caldeiras-tándem de biomasa de alta eficiencia e renovaranse as cubertas das distintas alas da edificación, ben con nova cuberta de tella curva ou con láminas bituminosas.

Así mesmo, illarase a fachada polo exterior mediante sistema SATE, colocaranse novas fiestras de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo e instalaranse luminarias de alta eficiencia enerxética, con equipos de regulación lumínica e detectores de presenza na planta baixa, así como en corredores e aseos das plantas primeira e segunda.

A maiores, a actuación programada inclúe a colocación de falso teito na planta baixa e o pintado dos paramentos que se atopen en mal estado.

STEMBach
Carmen Pomar aproveitou a súa visita ao centro para interesarse polo avance da implantación do STEMBach, o Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía posto en marcha pola Consellería no curso 2018/19 como unha iniciativa pioneira ao abeiro da Estratexia Galega para a Educación Dixital, Edudixital 2020. O IES Ramón Cabanillas foi un dos primeiros 15 centros de ensino galegos en sumarse a esta iniciativa, cunha ducia de alumnas e alumnos implicados.

Cómpre lembrar que, entre outras actividades adicionais, o alumnado que cursa este bacharelato, -ben sexa na modalidade de Humanidades ou na de Ciencias-, no segundo ano debe desenvolver un proxecto de investigación individual ou colectivo con posterior defensa pública. Este proxecto, similar ao traballo de fin de grao, será co-dirixido por un docente dun departamento universitario ou dun centro de investigación de prestixio do Sistema Universitario de Galicia (SUG), e será titorizado polos profesores que impartan a materia de afondamento STEM.

O obxectivo deste bacharelato é promover a vocación do alumnado cara á investigación científica e tecnolóxica, mediante unha metodoloxía que lle facilite a incorporación e adaptación á ensinanza universitaria, e tendo en conta a perspectiva de xénero. Ademais, favorécese unha mentalidade científica, rigorosa, ordenada e crítica; así como o desenvolvemento da creatividade, do sentido da iniciativa ou do emprendemento e da resolución de problemas.

O IES Ramón Cabanillas participa ademais noutros programas educativos innovadores impulsados pola Consellería como o de libro dixital (E-Dixgal, ao que se incorporou o pasado curso 2018/19), o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) ou os Contratos-Programa.

Construcións e mellorasEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas da Xunta

Bolsas para mocidade do exterior FP. Listaxe provisional de solicitudes corrixida. Convocatoria 2019

Novas da Xunta - Ven, 02/08/2019 - 16:45
Idioma Gallego Publícase a listaxe provisional corrixida de solicitudes admitidas e excluídas en substitución da publicada con data do 30 de xullo de 2019. (bolsas FP para a mocidade do exterior). Data de publicación: 02/08/2019   O novo prazo de emenda remata o día 9 de agosto de 2019. As persoas excluídas disporán dun prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao desta publicación na páxina web, para emendaren a falta ou achegaren os documentos preceptivos. Transcorrido este prazo sen que se emenden os erros ou se achegue a documentación preceptiva, considerarase que a persoa interesada desiste da súa petición, nos termos e nas condicións que se establecen no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación deberase achegar a través da aplicación aloxada no enderezo web https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Tema: BolsasEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: Alumnado
Categorías: Novas da Xunta

470 alumnas e alumnos melloran as súas competencias en inglés nas estadías organizadas pola Consellería de Educación en Vigo

Novas da Xunta - Ven, 02/08/2019 - 11:47
Summary: Carmen Pomar e Corina Porro visitaron hoxe os estudantes no Centro Residencial DocenteUn total de 1.590 estudantes participan nestas actividades en centros de Galicia e en residencia no estranxeiro Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e a delegada da Xunta en Vigo, Corina Porro, visitaron esta mañá as alumnas e alumnos que están a realizar no Centro Residencial Docente de Vigo as estadías de inmersión lingüística impulsadas polo seu departamento. Ao longo do verán pasarán por este centro un total de 470 estudantes repartidos en tres quendas, dúas primeiras celebras en xullo para alumnado de 1º de ESO e a que agora está a ter lugar, para o de 4º de ESO.

Carmen Pomar animou os estudantes a aproveitar ao máximo esta experiencia, que lles permite convivir con outras compañeiras e compañeiros ao tempo que reciben unha formación intensiva en lingua inglesa. O programa das estadías inclúe tamén actividades lúdicas que facilitan a aprendizaxe do idioma e animan á rapazada a expresarse na lingua estranxeira nun ambiente máis distendido.

A conselleira salientou ademais o éxito da convocatoria, ao abeiro da que 1.590 estudantes están a realizar formación en inglés e francés. As estadías, en quendas de dúas semanas, desenvólvense tanto en Galicia (para alumnado de ESO e Bacharelato nos Centros Residenciais Docentes de Vigo e da Coruña e nos Peares) como en réxime residencial no estranxeiro (para estudantes de Bacharelato en Reino Unido, Francia e Canadá). O programa está subvencionado na súa meirande parte (entre un 50 e un 87% en función da renda) pola Consellería.

Contacto idiomático

O propósito desta iniciativa, enmarcada na Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras 2020 (Edulingüe), non é só que o alumnado asistente aprenda un idioma estranxeiro, senón que este idioma o poña en práctica durante todo o día ao longo das dúas semanas que duran as estadías nas diversas actividades que se organizan, nas que se inclúen competicións deportivas, xogos, obradoiros, excursións ou veladas nocturnas. Todo isto permitirá darlle unha formación lingüística, social, cultural e ambiental ao alumnado, promovendo unha inclusión total en lingua inglesa no caso dos campamentos que se celebran en Galicia, Reino Unido e Canadá, e en lingua francesa para o alumnado de estadías en Francia.

Audio: LinguasInmersión lingüísticaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalAlumnado
Categorías: Novas da Xunta

Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres

Novas da Xunta - Xov, 01/08/2019 - 16:35
Idioma Gallego

Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.
 

Anuncio principal: Adxudicación de destino provisional para o curso académico 2019/2020, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados,interinos,substitutos...Tema: Destinos provisionais e outros concursosEnsinanza: Educación infantilEducación primariaDepartamento: Servizo de Profesorado de Educación Infantil e PrimariaColectivo: Profesorado
Categorías: Novas da Xunta

Prazo e forma de presentar renuncias e reclamacións á adxudicación provisional de destinos - CADP Secundaria

Novas da Xunta - Xov, 01/08/2019 - 16:30
Idioma Gallego

Segundo se indica na propia aplicación, o prazo para renunciar  e presentar alegacións é dende o 01/08/2019 ata o 03/09/2019. 

Para renunciar á adxudicación provisional de destinos deben seguirse os seguintes pasos:

1º Acceder á aplicación CADP e autenticarse :  https://www.edu.xunta.es/cadp/

2º Ir ao menú Instancias e indicar a ou as instancias ás que renuncia.

3º Descargar o documento PDF da renuncia ou renuncias.

4º Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

5º Sobre cada un dos expedientes nos que desexa renunciar,  Acción > Renuncia

6º Encher os campos que se requiran e anexar o documento pdf da renuncia correspondente, seguir os pasos que se indican ata finalizar a presentación da renuncia.

Para facer unha alegación:

1º Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

2º Sobre cada un dos expedientes nos que desexa alegar,  Acción > Alegacións

3º Encher os campos solicitados e presentar na mesma Sede electrónica

Tema: Destinos provisionais e outros concursosEnsinanza: Ensinanzas de réxime xeralDepartamento: Servizo de Profesorado de Ensinanzas Secundaria, de Formación Profesional e de Réxime EspecialColectivo: Profesorado
Categorías: Novas da Xunta
Distribuir contido

Frases

La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original

Albert Einsteinby Dr. Radut