Skip to Content

Novas da Xunta

Educación convoca as axudas á contratación de investigador distinguido, que permitirá incorporar ata 15 científicos de recoñecido prestixio ao Sistema universitario de Galicia

Novas da Xunta - Sáb, 22/02/2020 - 09:35
Summary: As axudas por contrato -sufragadas integramente polo departamento de Educación- poden acadar os 91.000 euros/ano ou os 71.000 euros/ano por investigador segundo as modalidades de atracción ou de retención; e supoñen un desembolso de 5 millóns de euros por parte da ConselleríaDeste xeito dáselle un novo impulso á carreira investigadora, que arranca co apoio ás etapas formativas iniciais (contratos predoutorais), continúa coa formación posdoutoral e se completa agora cos contratos para investigadores distinguidos cunha traxectoria recoñecida e afianzada Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de convocar o Programa de atracción e retención do talento científico en Galicia mediante a figura de Investigador Distinguido (ID), o que supón o financiamento íntegro da contratación de ata 15 investigadores de recoñecido prestixio por parte do Sistema Universitario Galego (SUG).

O Diario Oficial de Galicia publica a Orde para pola que se regulan as axudas para a contratación desta categoría coa que a Consellería de Educación busca atraer e reter persoal investigador cunha ampla e recoñecida traxectoria co obxectivo de desenvolver as capacidades de investigación dos centros e das unidades de I+D do SUG.

Este novo programa de axudas -dotado con 5 millóns de euros de orzamento- enmárcase dentro do conxunto de accións de apoio á carreira investigadora desde as etapas formativas iniciais (apoio predoutoral), ata completar a formación posdoutoral ao longo de cinco anos. Agora dáse un chanzo máis cunha nova medida na procura da atracción, incorporación e retención de talento investigador para garantir a excelencia da investigación científica en Galicia.

A contratación desta figura de Investigador Distinguido pode facerse a través de dúas modalidades: a modalidade de atracción e a modalidade de retención.

Modalidade de atracción de talento

No primeiro dos casos, de atracción, búscase atraer investigadores de recoñecido prestixio e incorporalos ao sistema universitario galego. Para iso a Consellería de Educación financiará a contratación de ata un máximo de 10 investigadoras ou investigadores por un período de 4 anos e cun importe por contrato de 91.000 euros/ano.

Para optar a estas axudas, as persoas contratadas polos distintos axentes de investigación deben estar en posesión dun título do grao de doutor, acreditar un mínimo de 4 anos de experiencia posdoutoral (dos cales polo menos 2 deben ser de estadía no estranxeiro) e non ter sido contratados por unha universidade do SUG nos 24 meses anteriores á data límite de presentación de solicitudes.

Modalidade de retención de talento

Na modalidade de retención, o obxectivo é contratar e promocionar o persoal investigador que xa está vinculado ao Sistema Universitario Galego, ben nos campus de especialización ou ben en áreas de coñecemento estratéxicas. Para tal fin a Consellería financiará a contratación de ata 5 persoas, cunha axuda de 71.000 euros/ano por contrato durante un período máximo de 4 anos. Neste caso, os requisitos esixidos son 4 anos de experiencia posdoutoral e contar coa acreditación para a categoría de profesor contratado doutor da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) ou da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego (ACSUG), entre outros.

Pagamento de contratos e gastos asociados

Ademais do pagamento dos contratos, dos custes sociais e complementos a cada entidade beneficiaria por Investigador Distinguido que contrate, a Consellería tamén correrá a cargo dos gastos asociados ao desenvolvemento das liñas de investigación que abranguen o custe da contratación de persoal investigador ou auxiliar de investigación (sempre que non estean vinculados funcionarial ou estatutariamente coa universidade contratante), o pequeno equipamento inventariable e material funxible, o material bibliográfico, a formación do persoal do equipo, as ferramentas de xestión do coñecemento e información (aplicacións informáticas, bases de datos,...) e a organización de actividades de intercambio e difusión científica entre outros

O persoal seleccionado deberá integrarse nalgunha das estruturas de investigación do SUG con axuda vixente, como pode ser un centro de investigación acreditado pola Consellería, unha unidade de excelencia María de Maeztu ou un centro de excelencia Severo Ochoa radicado en Galicia e con acreditación vixente, ou nunha agrupación estratéxica modalidade A no ano 2018.

BolsasUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaAlumnado
Categorías: Novas da Xunta

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de interinidades e substitucións para docencia no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos

Novas da Xunta - Ven, 21/02/2020 - 14:34
Idioma GallegoAnuncio principal: Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura

Resolución do 21 de febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e s bstitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos de sistemas enerxéticos (590113).

 • Prazo de reclamacións de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.
   
Servizo relacionado: Listas de substituciónsTema: Programas e plansInterinidades e substituciónsEnsinanza: Educación secundaria obrigatoriaBacharelatoFormación Profesional inicialColectivo: ProfesoradoSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas da Xunta

A conselleira de Educación destaca o compromiso do CEIP da Ramallosa (Teo) co reforzo e mellora das competencias clave

Novas da Xunta - Ven, 21/02/2020 - 11:21
Summary: O centro desenvolve 2 liñas dos contratos-programa centradas neste eidoO colexio foi pioneiro tamén na súa participación no proxecto de libro dixital da Xunta de Galicia, E-Dixgal Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CEIP da Ramallosa, onde compartiu parte da xornada de celebración do Entroido. Deste centro destacou o seu compromiso no reforzo do alumnado que precisa maior apoio e na mellora das competencias clave dos estudantes. Non en balde o centro desenvolve 2 liñas dos contratos-programa neste eido: REFÓRZA-T e Mellora das competencias clave; ambas fundamentais para incrementar o éxito escolar e reducir o abandono temperán.

A liña 1, REFÓRZA-T, ten como obxectivo mellorar o rendemento académico do alumnado con dificultades, por medio do traballo ou apoio organizado fóra do horario lectivo, para o que se dota os centros de profesorado de reforzo. O obxectivo é garantir que este alumnado adquira destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias. Entre outras competencias, refórzanse as destrezas matemática, en ciencia e tecnoloxía e en comunicación lingüística.

No caso da liña 2, de Mellora das competencias clave, (da que o CEIP da Ramallosa desenvolve as modalidades centradas na Matemática e na Ciencia e Tecnoloxía) céntrase en traballar estas competencias co fin de mellorar os resultados e elevar os niveis de éxito escolar. As medidas incluídas nesta desenvólvense dentro do horario lectivo.

Carmen Pomar salientou, así mesmo, que o colexio teense foi pioneiro na súa incorporación –xa no curso 2014/2015, o primeiro de funcionamento do programa–  ao proxecto de libro dixital da Xunta de Galicia, E-Dixgal, a través da que se facilitan ao alumnado, de xeito gratuíto, libros e outros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular.

Tamén no marco da Estratexia galega de educación dixital, Edudixital 2020, o CEIP da Ramallosa participa en Introdución á robótica educativa en primaria, un programa de innovación educativa que ten como obxectivo que o alumnado poida iniciarse na experiencia de programación básica, robótica e construción. A través del, o centro recibe da Consellería dotación de material específico, como robots de uso educativo adecuados ás idades do alumnado, ou kits de construción que permitan a realización de diferentes proxectos.

Plans e actuacións en innovación educativa Educación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Novas da Xunta

Axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do SUG para o ano 2020

Novas da Xunta - Ven, 21/02/2020 - 09:05
Idioma Gallego

Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento ED431H e ED431I).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes que contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. 
   
File:  Orde do 31 de decembro de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 31 de decembro de 2019 (DOG)Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: Novas da Xunta

Carmen Pomar visita a EOI da Coruña, na que arredor de 4.500 persoas cursan estudos de dez linguas distintas

Novas da Xunta - Xov, 20/02/2020 - 18:38
Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta tarde a Escola Oficial de Idiomas da Coruña, onde cursan estudos arredor de 4.400 alumnas e alumnos en dez linguas distintas, que son alemán, árabe, chinés, español para estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso e xaponés.

Carmen Pomar coñeceu de primeira man os proxectos educativos deste centro, que participa nos programas Club de Lectura e Voluntariado de Bibliotecas. Trátase de dúas iniciativas enmarcadas no Plan Lía de Bibliotecas Escolares impulsada pola Consellería de Educación, a través das cales se traballa desde a biblioteca do centro como espazo para a dinamización da lectura, o fomento da convivencia, a inclusión e a solidariedade entre o conxunto da comunidade educativa.

Así mesmo, este centro está a desenvolver un proxecto de mobilidade do profesorado Eramus+ K1-104, de mediación e actualización en linguas estranxeiras (MEDAL), e dispón dun plan de formación permanente do profesorado sobre Mediación a través do teatro.

Cómpre destacar tamén que a EOI da Coruña conta con seis auxiliares de conversa, 2 en inglés e os outros en alemán, en chinés, en francés e en ruso.

A EOI da Coruña dispón ademais de cinco seccións que dependen dela (as de Arteixo, Carballo, Cee, Culleredo e Melide) que suman outros 1.200 alumnos matriculados.

Información xeralEnsinanzas de idiomas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas da Xunta

A Consellería de Educación abre a convocatoria para incorporar 75 centros ao proxecto de libro dixital E-Dixgal

Novas da Xunta - Xov, 20/02/2020 - 11:02
Summary: A iniciativa vai dirixida a centros que impartan os dous últimos cursos de Primaria e os dous primeiros de ESO Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia e no Portal Educativo a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21. Tal e como indica a convocatoria, está prevista a incorporación de 75 centros a esta iniciativa, a través da que se facilitan ao alumnado, de xeito gratuíto, libros e outros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular de 5º e 6º de educación primaria e 1º e 2º da ESO.

Os centros que se incorporen a este proxecto serán dotados cos medios tecnolóxicos necesarios na aula para profesorado e alumnado. Ademais, terán acceso a unha contorna virtual de aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Xunta e deberán utilizar para o desenvolvemento curricular materiais de referencia dixitais, que poden proceder desta contorna ou ser proporcionados polo centro.

A incorporación ao E-Dixgal en educación primaria implica impartir todas as materias en modalidade dixital; mentres que facelo en ESO supón impartir un mínimo de seis materias, a elección do centro, en modalidade dixital. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos dixitais, poden empregarse como complemento ou apoio.

A convocatoria E-Dixgal diríxese aos centros educativos galegos sostidos con fondos públicos que impartan o próximo curso ensinanzas de 5º e 6º de primaria e de 1º e 2º da ESO. Os aspirantes deberán contar con aulas dixitalizadas (cos elementos do kit de aula dixital – EDI, proxector e equipo no posto do/a docente e conexión á rede de datos do centro) en todas as aulas implicadas no programa, así como cunha conexión de datos cunha velocidade nominal mínima de baixada de 100 Mbps.

O prazo para a presentación de candidaturas está aberto ata o 23 de marzo de 2020, incluído. As solicitudes deben dirixirse á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa e presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

O proxecto E-Dixgal enmárcase na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020). Nese curso participan neste proxecto un total de 345 centros, que verán súa permanencia prorrogada no programa a través desta convocatoria.

AbalarPlans e actuacións en innovación educativa Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoCentros
Categorías: Novas da Xunta

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021

Novas da Xunta - Xov, 20/02/2020 - 09:15
Idioma Gallego

Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.

 •   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia ata o día 23 de marzo de 2020, incluído.
   
File:  Resolución do 11 de febreiro de 2020 (DOG) Convocatoria Anexo I editableTema: Programas e plansAbalarEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoCentrosSección: BoletínPortada de boletínInnovación
Categorías: Novas da Xunta

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2020

Novas da Xunta - Mér, 19/02/2020 - 13:13
Idioma Gallego

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

O prazo para presentar emenda de documentación ou reclamación será do xoves 20 de febreiro ao xoves 5 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.

Tema: Información xeralEnsinanza: Formación Profesional inicialDepartamento: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaSubdirección Xeral de Formación ProfesionalServizo de Orientación Profesional e Relación con EmpresasColectivo: ProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Novas da Xunta

Carmen Pomar coñece os programas educativos do CEIP Felipe de Castro (Noia)

Novas da Xunta - Mér, 19/02/2020 - 11:00
Summary: O centro participa nos contratos-programa, no E-Dixgal e no Plambe Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CEIP Felipe de Castro, na localidade coruñesa de Noia, onde coñeceu de primeira man os programas educativos que está a desenvolver o centro. Na súa visita estivo acompañada polo alcalde, Santiago Freire.

O colexio noiés desenvolve este curso a liña 1 dos contratos-programa, REFÓRZA-T, que ten como finalidade mellorar o rendemento académico do alumnado con dificultades, por medio do traballo ou apoio organizado fóra do horario lectivo, para o que se dota aos centros de profesorado de reforzo. O obxectivo é garantir que este alumnado adquira destrezas básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario e ás esixencias das diferentes áreas e materias. Entre outras competencias, reforzaranse as destrezas matemática, en ciencia e tecnoloxía e en comunicación lingüística.

Así mesmo, o centro desenvolve desde o curso 2016/2019 en 5 e 6 de Primaria o proxecto de libro dixital da Xunta de Galicia, E-Dixgal, a través do que o alumnado participante dispón de manuais en soporte electrónico que son de balde para as familias. O CEIP Felipe de Castro está integrado ademais no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE).

Audio: Información xeralEducación infantilEducación primariaConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalCentros
Categorías: Novas da Xunta

Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras

Novas da Xunta - Mér, 19/02/2020 - 09:10
Idioma Gallego

Orde do 14 de xaneiro de 2020 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras (código de procedemento ED504E).

 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
   
File:  Orde do 14 de xaneiro de 2020 (DOG) Extracto da Orde do 14 de xaneiro de 2020 (DOG)Tema: BolsasProgramas e plansAuxiliares de conversaCentros concertadosEnsinanza: Educación infantilEducación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servicio de Ordenación, Convivencia y Participación EducativaColectivo: CentrosSección: Linguas estranxeiras
Categorías: Novas da Xunta

Máis de 120 rapazas e rapaces participan na fase local da II Olimpíada de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos

Novas da Xunta - Mar, 18/02/2020 - 15:51
Summary: A conselleira de Educación participou na entrega dos premios deste certameOs gañadores representarán a Galicia na final nacional desta competición Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, participou hoxe na entrega dos premios da fase local da II Olimpíada de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos, na que tomaron parte máis de 120 rapazas e rapaces de 2º de ESO de centros educativos de toda Galicia e que se celebrou na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Universidade de Santiago de Compostela. No primeiro e segundo posto quedaron equipos procedentes do Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús (Pontevedra), mentres que no terceiro posto quedou un equipo do IES Terra de Trasancos (Narón). Os primeiros clasificados representarán a Galicia na final nacional desta competición.

Durante a súa intervención a titular do departamento educativo da Xunta de Galicia felicitou os participantes por tomar parte nesta competición, na que “acabades de probar a vosa mentalidade científica, ordenada e crítica, clave non só neste concurso, senón para desenvolvervos como cidadáns nunha sociedade máis xusta, participativa e libre”. “Por iso apoiamos desde a Consellería este tipo de certames, porque nos permiten descubrir vocacións científicas e, a medio prazo, potencialas para seguir medrando como sociedade do coñecemento.”

Carmen Pomar destacou diante do alumnado que “ter formado parte deste reto é xa un premio” e agradeceu tamén o apoio dos docentes, “que vos acompañan hoxe, e que vos veñen guiando durante todo o camiño. Grazas, docentes, porque vós sodes o piar do sistema educativo”.

Esta Olimpíada, organizada por escolas de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos de diferentes puntos de España, avalía a capacidade de resposta rápida e intuición estrutural de diferentes grupos de estudantes de secundaria traballando en equipo, a súa actitudes diante dos problemas ou a adaptación a medios e ferramentas de traballo limitados.

Tanto a fase nacional como as locais están compostas por probas arredor da enxeñería de construción, de estruturas, hidráulica, gráfica, do transporte de mercancías e a loxística eficiente e dos proxectos asistidos por ordenador. Valórase o seu desenvolvemento no menor tempo posible.

Premios autonómicosEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalAlumnado
Categorías: Novas da Xunta

A conselleira de Educación destaca a biblioteca do CEIP Canosa-Rus (Coristanco) como un referente

Novas da Xunta - Mar, 18/02/2020 - 13:20
Summary: A conselleira de Educación destaca a biblioteca do CEIP Canosa-Rus (Coristanco) como un referenteO colexio forma parte, entre outros programas do ámbito das bibliotecas escolares, do proxecto Bibliotecas LÍA.2O centro acadou en 2018 un premio no Concurso Nacional de Boas Prácticas por un proxecto desenvolvido desde a biblioteca escolar Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, destacou hoxe a biblioteca do CEIP Canosa- Rus (Coristanco) como un referente e un exemplo do traballo que pode desenvolver unha pequena comunidade educativa do rural. De feito, a gran actividade que desenvolven neste eido fixo que fose un dos centros escollidos para participar no proxecto Bibliotecas LÍA.2, posto en marcha co fin de explorar as posibilidades de evolución da biblioteca escolar no marco dun dos desafíos do Plan LÍA, o de configurar as bibliotecas escolares como laboratorios creativos de aprendizaxe, espazos para a exploración, a experimentación, a creatividade, o traballo colaborativo e a construción compartida de coñecemento.

Segundo explicou a conselleira, todas as bibliotecas participantes nesta iniciativa están integradas no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE)  e contan cunha boa traxectoria neste programa e con equipos moi comprometidos neste sentido. Trátase de centros, ademais, que impulsan desde a súa biblioteca metodoloxías activas e traballos por proxectos. De feito estas bibliotecas escolares destacan por estimular un cambio metodolóxico no conxunto do centro ao incentivar o uso da mesma como espazo de traballo colaborativo ao servizo de todas as materias e de toda a comunidade escolar.

Ao abeiro de Bibliotecas LÍA.2 os centros reciben apoio para reforzar o traballo que xa están desenvolvendo, así como para modificar os espazos da biblioteca e ampliar os seus equipamentos e recursos. O programa céntrase especialmente en centros coma o Canosa-Rus, do ámbito rural.

Entre outras iniciativas en materia de bibliotecas escolares o CEIP Canosa-Rus participa no programa Biblioteca Creativa, que ten como obxectivo estimular a iniciación do alumnado de infantil e primaria no campo da robótica e na linguaxe da programación; e en Radio na Biblio (desde a primeira convocatoria, no curso 2017/18), programa a través do que os centros crean laboratorios de radio vinculados á biblioteca escolar que favorecen a formación do alumnado en materia de comunicación e de medios de información, a expresión oral e escrita, a creación, a investigación e o traballo en equipo

Carmen Pomar felicitou ao equipo directivo, docente e de biblioteca do centro por este traballo e recordou que as bibliotecas escolares son o corazón dos centros educativos, desde o que se impulsa o cambio metodolóxico e a través do que se está a conseguir tamén a implicación do conxunto da comunidade escolar mediante programas  como as Mochilas Viaxeiras –materiais diversos da biblioteca escolar que van en préstamo aos fogares–  e outras propostas que fomentan a participación das familias nas actividades educativas.

PDI Lendario

A conselleira recordou, ademais, que este centro recibiu en 2018 un dos premios do Concurso Nacional de Boas Prácticas convocado polo Ministerio de Educación na categoría de Desenvolvemento de Competencias de Lectoescritura , Audiovisuais e Alfabetizacións Múltiples, co proxecto PDI Lendario, desenvolvido desde a biblioteca escolar coa implicación de toda a comunidade educativa.

O proxecto estaba centrado no coñecemento de textos sobre mitos, lendas e contos de diferentes partes do mundo, a través do que puideron afondar na súa orixe e no léxico mitolóxico, así como aprender a valorar e respectar o pasado histórico propio e alleo. A actividade favoreceu o traballo colaborativo na elaboración dos diferentes tipos de materiais (exposicións, carteis...) e fomentou a lectura de diferentes textos e soportes para a obtención de información.

Visita á Laracha

A conselleira aproveitou a súa visita á zona para achegarse ao CEIP Otero Pedrayo (A Laracha), onde se interesou pola participación do centro no Plan Proxecta, en concreto nos programas Centros Activos e Saudables, de fomento destes hábitos; e Nós tamén creamos!, de promoción da lingua galega a través da creatividade e a incorporación das TIC nas aulas, mediante a creación de curtametraxes en galego.

Información xeralBibliotecas escolaresEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas da Xunta

Educación presenta aos sindicatos a proposta de prazas e especialidades da oferta público de emprego docente de 2020

Novas da Xunta - Mar, 18/02/2020 - 11:02
Summary: Hoxe abordáronse na mesa sectorial todas as prazas agás ás de catedráticos, que se tratarán noutra convocatoria Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional presentoulles hoxe na mesa sectorial do ensino non universitario ás organizacións sindicais as proposta de prazas e especialidades da oferta pública de emprego (OPE) de 2020. Das 3.654 prazas previstas, abordáronse as dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de Formación Profesional, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e de artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño, e de inspectores de educación. As de catedráticos (1.300 prazas) trataranse noutra mesa sectorial, dado que a convocatoria vai por separado ao resto da OPE.

Polo tanto, serían 2.354 prazas en 97 especialidades diferentes, entre as que se inclúe a de portugués, co fin de continuar dando cumprimento á Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía (coñecida como Lei Paz Andrade).

A convocatoria das oposicións publicarase no Diario Oficial de Galicia nas vindeiras semanas.

Por corpos e especialidades, o número de prazas propostas hoxe aos sindicatos na mesa sectorial distribúese do seguinte xeito:

Corpo de mestres. Total: 747 prazas, 8 especialidades

 

Corpo de mestres

Código/especialidade

Reserva persoa con discapacidade

Libre

Total

031

Educación Infantil

10

140

150

032

Lingua Estranxeira: Inglés

6

79

85

033

Lingua Estranxeira: Francés

5

60

65

034

Educación Física

4

56

60

035

Música

3

42

45

036

Pedagoxía Terapéutica

10

140

150

037

Audición e Linguaxe

7

87

94

038

Educación Primaria

7

91

98

Total

52

695

747

 

Corpo de profesores de ensino secundario. Total: 1.041 prazas, 35 especialidades

 

Corpo de profesores de ensino secundario

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

 

Libre

 

Total

001

Filosofía

2

23

25

002

Grego

1

5

6

003

Latín

2

25

27

004

Lingua Castelá e Literatura

3

45

48

005

Xeografía e Historia

4

48

52

006

Matemáticas

5

92

97

007

Física e Química

3

42

45

008

Bioloxía e Xeoloxía

2

31

33

009

Debuxo

3

41

44

010

Francés

2

21

23

011

Inglés

1

19

20

015

Portugués

----

4

4

017

Educación Física

1

19

20

018

Orientación Educativa

3

52

55

019

Tecnoloxía

1

11

12

053

Lingua Galega e Literatura

3

48

51

061

Economía

1

19

20

101

Administración de Empresas

1

19

20

102

Análise e Química Industrial

1

4

5

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

1

11

12

105

Formación e Orientación Laboral

2

26

28

106

Hostalaría e Turismo

1

14

15

107

Informática

1

17

18

109

Navegación e Instalacións Mariñas

1

6

7

110

Organización e Xestión Comercial

1

10

11

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

5

6

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

6

7

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

1

7

8

116

Procesos na Industria Alimentaria

1

5

6

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

1

8

9

118

Procesos Sanitarios

1

15

16

119

Procesos e Medios de Comunicación

1

8

9

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

1

5

6

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

----

3

3

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

1

12

13

TOTAL

55

726

781

 

 

Acceso do subgrupo A2 ao Subgrupo A1

 

Corpo de profesores de ensino secundario

 

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade A2-A1

 

A2-A1

 

Total

001

Filosofía

1

7

8

002

Grego

----

2

2

003

Latín

1

8

9

004

Lingua Castelá e Literatura

1

15

16

005

Xeografía e Historia

1

16

17

006

Matemáticas

2

31

33

007

Física e Química

1

14

15

008

Bioloxía e Xeoloxía

1

10

11

009

Debuxo

1

14

15

010

Francés

1

6

7

011

Inglés

1

6

7

017

Educación Física

1

6

7

018

Orientación Educativa

1

17

18

019

Tecnoloxía

----

4

4

053

Lingua Galega e Literatura

1

16

17

061

Economía

1

6

7

101

Administración de Empresas

1

6

7

102

Análise e Química Industrial

----

2

2

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

----

4

4

105

Formación e Orientación Laboral

1

8

9

106

Hostalaría e Turismo

----

5

5

107

Informática

1

5

6

109

Navegación e Instalacións Mariñas

----

2

2

110

Organización e Xestión Comercial

----

4

4

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

----

2

2

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

----

3

3

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

----

3

3

116

Procesos na Industria Alimentaria

----

2

2

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

----

3

3

118

Procesos Sanitarios

----

5

5

119

Procesos e Medios de Comunicación

----

3

3

120

Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

----

2

2

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

----

1

1

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

----

4

4

TOTAL

18

242

260

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional. Total: 363 prazas, 24 especialidades

 

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

 

Libre

 

Total

201

Cociña e Pastelaría

1

17

18

202

Equipamentos Electrónicos

1

27

28

203

Estética

1

13

14

204

Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble

1

12

13

205

Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos

1

9

10

206

Instalacións Electrotécnicas

1

7

8

208

Laboratorio

1

7

8

209

Mantemento de Vehículos

1

19

20

210

Maquinas, Servizos e Produción

----

4

4

211

Mecanizado e Mantemento de Máquinas

1

7

8

214

Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios

1

11

12

216

Operacións de Produción Agraria

1

7

8

217

Patronaxe e Confección

1

12

13

218

Peiteado

1

6

7

219

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

7

8

220

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

1

19

20

221

Procesos Comerciais

1

11

12

222

Procesos de Xestión Administrativa

2

26

28

223

Produción de Artes Gráficas

1

13

14

225

Servizos á Comunidade

1

25

26

226

Servizos de Restauración

1

9

10

227

Sistemas e Aplicacións Informáticas

2

36

38

228

Soldadura

1

15

16

229

Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

1

19

20

TOTAL

25

338

363

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Total: 68 prazas, 4 especialidades

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Alemán

----

6

6

011

Inglés

2

22

24

Total

2

28

30

 

 

Acceso do Subgrupo A1 ao A1

 

 

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade A1-A1

A1-A1

Total

008

Francés

1

7

8

009

Galego

----

5

5

011

Inglés

2

23

25

Total

3

35

38

 

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas. Total: 85 prazas, 20 especialidades

 

Corpo de profesores de música e artes escénicas

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

401

Acordeón

----

2

2

403

Canto

----

3

3

404

Clarinete

----

5

5

405

Clave

----

2

2

406

Contrabaixo

----

2

2

408

Fagot

----

4

4

412

Fundamentos de Composición

1

5

6

413

Gaita

1

4

5

414

Guitarra

----

4

4

419

Óboe

----

3

3

423

Piano

1

5

6

424

Saxofón

1

3

4

426

Trombón

----

2

2

427

Trompa

----

3

3

429

Tuba

----

4

4

431

Viola

----

4

4

434

Violonchelo

----

3

3

436

Danza Clásica

1

7

8

437

Danza Contemporánea

----

3

3

460

Linguaxe Musical

1

11

12

TOTAL

6

79

85

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Total: 40 prazas, 6 especialidades

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código/especialidade

Reserva para persoas con discapacidade

Libre

Total

507

Debuxo Artístico e Cor

----

3

3

509

Deseño de Interiores

1

7

8

510

Deseño de Moda

----

4

4

512

Deseño Gráfico

1

6

7

515

Fotografía

----

4

4

525

Volume

----

4

4

Total

2

28

30

 

 

Acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1

 

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño

Código/Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

A2-A1

Total

507

Debuxo Artístico e de Cor

----

1

1

509

Deseño de Interiores

----

2

2

510

Deseño de Moda

----

1

1

512

Deseño Gráfico

1

2

3

515

Fotografía

---

2

2

525

Volume

----

1

1

Total

1

9

10

 

Corpo de inspectores de educación. Total: 10 prazas

Inspectores de educación

Código/especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

001

Inspección Educativa

1

9

10

Información xeralOposiciónsEnsinanzas de réxime xeralEnsinanzas de réxime especialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Recursos HumanosProfesorado
Categorías: Novas da Xunta

IX Edición do Plan Navega con Rumbo

Novas da Xunta - Mar, 18/02/2020 - 09:13
Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) organiza a novena edición do plan “Navega con Rumbo”, enmarcado dentro do proxecto de educación E-Dixgal.

O obxectivo deste programa é concienciar ao alumnado, profesorado e familias no uso responsable de Internet e as redes sociais, dando recomendacións para unha navegación responsable e segura.

Especialistas do CPEIG achegaranse aos centros educativos para impartir sesións divulgativas cunha duración aproximada dunha hora, apoiadas nas Guías de Boas Prácticas, que se poden descargar en formato electrónico na web do programa www.navegaconrumbo.es. Ademais, nesta web están a disposición da comunidade educativa xogos e ligazóns de interese sobre a temática do programa. As sesións están dirixidas preferentemente ao alumnado dos cursos 5º e 6º de educación primaria e 1º e 2º de ESO.

Poden inscribirse nesta iniciativa todos os centros públicos, tendo preferencia os participantes no proxecto E-DIXGAL e os centros da rede Abalar. Para participar se debe enviar un correo electrónico ao enderezo contidos@edu.xunta.gal antes do venres 28 de febreiro indicando:

 • datos do centro (código de centro, teléfono, correo electrónico, capacidade da sala onde se impartirán as sesións)

 • datos da persoa de contacto (nome e apelidos, cargo)

 • cursos ou niveis que van asistir e unha estimación do número de persoas

Tema: Programas e plansEnsinanza: Educación primariaEducación secundaria obrigatoriaDepartamento: Servizo de Formación do ProfesoradoColectivo: ProfesoradoAlumnadoCentrosSección: BoletínPortada de boletín
Categorías: Novas da Xunta

A Xunta convoca as axudas para financiar a actividade investigadora dos grupos de referencia máis competitivos do sistema de I+D+i galego

Novas da Xunta - Lun, 17/02/2020 - 17:38
Summary: A convocatoria vai dirixida ás tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG), aos organismos públicos de investigación en Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e do IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en GaliciaCon cargo a esta liña conxunta da Consellería de Educación e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, dotada con 14,92 millóns de euros, apóiase o funcionamento dos Grupos de Referencia Competitiva (Modalidade A), os Grupos de Potencial Crecemento (Modalidade B) e os Proxectos de Persoal Investigador con traxectoria excelente (Modalidade C) Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Axencia Galega de Innovación (Gain), vén de abrir o prazo de solicitude de axudas para os grupos de referencia máis competitivos da I+D+i galega para o período 2020-2024, cun orzamento total de 14,92 millóns de euros, tal e como publica hoxe o Diario Oficial de Galicia

A convocatoria -cuxo  prazo de solicitudes estará aberto ata o 17 de marzo- vai dirixida ás tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG), aos organismos públicos de investigación en Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) e do IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia.

Este ano, ademais do apoio a Grupos de Referencia Competitiva (Modalidade A) e Grupos de Potencial Crecemento (Modalidade B), introdúcese unha terceira modalidade, para o financiamento de Proxectos de Persoal Investigador con traxectoria excelente (Modalidade C). Ademais, mantense o criterio de ter en consideración o liderado das mulleres nas propostas presentadas, co fin de contribuír a reducir o desequilibrio entre mulleres e homes dedicados á investigación no sistema galego de I+D+i.

O obxectivo desta liña de axudas é asegurar un financiamento estrutural e continuado, condicionado a criterios de calidade, que garanta un financiamento basal dos grupos científicos máis excelentes do sistema galego de I+D que lles permita desenvolver o seu labor de xeito estable e cunha liberdade de acción suficiente para reorientalo de ser o caso.

Grupos de Referencia Competitiva     

Esta modalidade A está dirixida aos Grupos de Referencia Competitiva, caracterizados por bos índices de publicacións científicas, un nivel de captación de recursos elevado e competitivos a nivel estatal e en moitos casos internacional.

As axudas terán unha duración máxima de catro anos. O importe total de cada unha das axudas virá determinado por unha contía estrutural máis outra variable asociada á evolución na xeración de recursos por parte do grupo como un indicador xenérico da súa competencia e capacidade de consolidación, e distribuirase por anualidades de acordo a un módulo fixo anual e outro variable. A esta modalidade destínanse 8.120.000 euros.

Grupos de Potencial Crecemento

A modalidade B está dirixida a Grupos de Potencial Crecemento que, sen alcanzar os niveis de desenvolvemento dos anteriores, teñen calidade investigadora, constatable con criterios estritos, e que están na senda que os leve a ser grupos de referencia.

As axudas serán de aplicación por un período de 3 anualidades, mediante o pagamento dunha contía máxima de 20.000 € na primeira e de 35.000 € na segunda e terceira. A contía total que se mobiliza nesta modalidade ascende a 5.130.000 euros.

Proxectos de excelencia

A modalidade (C) está destinada ao financiamento de proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente. Isto é, axudas para a realización de proxectos de investigación a investigadoras ou investigadores individuais que, contando cunha traxectoria excelente consolidada ou en formación, teñen que afianzar unha liña de traballo baseada en proxectos de alto impacto, fundamentalmente nos ámbitos nacional e internacional. Trátase de reforzar o labor dos científicos máis activos do sistema como os que obtiveron unha axuda Starting Grant do ERC (European Research Council), do Programa Ramón y Cajal e do Miguel Servert, os máis prestixiosos de Europa e de España respectivamente.

Dentro desta modalidade, en función das características dos investigadores, hai unha liña de reforzo da traxectoria investigadora consolidada e outra liña de reforzo de traxectorias emerxentes, ás que se destina un total de 1.670.000 euros nesta convocatoria.

No caso dos proxectos que se acollan á liña de traxectoria investigadora consolidada, as axudas serán de aplicación por un período de 4 anualidades, mediante o pagamento anual á institución á que pertenza a persoa que lidere o proxecto dunha contía máxima anual de 50.000 euros.

No caso dos proxectos da liña de traxectoria investigadora emerxente, as axudas serán de aplicación por un período de 5 anualidades e unha contía máxima anual de 15.000 euros para o ano 2020 e de 25.000 € para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024.

Conceptos subvencionables

As axudas das tres modalidades poderán destinarse ao custo de contratación de persoal investigador ou auxiliar de investigación, ferramentas de xestión do coñecemento e a información (aplicacións informáticas, bases de datos, etc), pequeno equipamento inventariable e material funxible, material bibliográfico, cotas de coloquios e congresos e adhesión a sociedades científicas; e formación do persoal do grupo relacionada coa actividade obxecto da axuda mediante estadías curtas, así como a viaxes e axudas de custo de membros do grupo para a actividade obxecto da axuda.

A contratación de investigadores visitantes, a organización de actividades de difusión, a publicación dos resultados da investigación en aberto (sempre e cando sexan como consecuencia da actividade do grupo), a  consultaría e asesoramento externo,  os gastos derivados da elaboración dun informe de auditoría e os custos indirectos tamén serán conceptos subvencionables.

BolsasUniversidadeConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaAlumnado
Categorías: Novas da Xunta

Carmen Pomar visita o CEIP Plurilingüe da Torre-Cela (Bueu), que se está a iniciar no proxecto SEMGAL

Novas da Xunta - Lun, 17/02/2020 - 17:32
Summary:  Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, desprazouse esta mañá ata Bueu para visitar o CEIP Plurilingüe da Torre Cela, onde coñeceu de primeira man os proxectos educativos que se desenvolven neste centro e que abrangue un importante abano de programas impulsados por Educación no ámbito das bibliotecas escolares, da educación dixital, do plurilingüismo ou do desenvolvemento do talento e a inclusión, entre outros.

Como novidade, o centro estase iniciando na metodoloxía SEM, dentro do SEMGAL, o programa de Enriquecemento Escolar -baseado no modelo SEM (Schoolwide Enrichmet Model), adaptado a Galicia, co fin de avanzar no proceso de inclusión educativa e mellorar o rendemento académico do alumnado. O CEIP atópase no ano 0 deste proxecto, isto é, na fase de achegamento a este modelo.

Da man do equipo docente do centro, Carmen Pomar puido comprobar a actividade que desenvolve a través da súa biblioteca escolar, que exerce un papel central en canto ao seu proxecto pedagóxico. De feito, forma parte do Plambe, Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares, impulsado pola Consellería de Educación co fin de converter estes espazos en centros de recursos de lectura e de información e tamén de aprendizaxe a través da indagación e do traballo colaborativo, de adquisición de competencias dixitais e de inclusión.

Así mesmo, desde o pasado curso 2018-19 incorporouse ao programa Radio na Biblio, e este mesmo curso ao programa Biblioteca Creativa, que ten como obxectivo estimular a iniciación do alumnado de infantil e primaria no campo da robótica e na linguaxe da programación.

Eido dixital

No ámbito das tecnoloxías, o centro ten implantado desde o ano pasado o Edixgal, o modelo de ensino dixital, para o alumnado de 5º e 6º curso de Educación Primaria; e tamén forma parte da Estratexia Galega de Linguas Estranxeiras, Edulingüe, co incorporación da ensinanza plurilingüe nas etapas de primaria e de infantil (co selo de centro Plurinfantil).

Así mesmo, dentro dos Contratos-Programa que a Xunta poñe á disposición dos centros escolares para mellorar o rendemento académico do alumnado, o CEIP da Torre Cela participa nas liñas 1 REFÓRZA-T (dirixida a alumnado con dificultades co obxecto de que reforcen as súas competencias en matemáticas, ciencia e tecnoloxía e en comunicación lingüística), a liña 2 de mellora das competencias clave co fin de elevar o nivel de éxito escolar, e a liña 4 CON-VIVE, enfocada á mellora da convivencia e a potenciación dun bo clima nas aulas a través do estímulo das competencias emocionais dos alumnos e a participación activa de familias, institucións e entidades. 

Plans e actuacións en innovación educativa Ensinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalProfesoradoAlumnadoCentros
Categorías: Novas da Xunta

Carmen Pomar destaca o valor de asociacións como AMENCER-ASPACE na consecución dunha escola inclusiva

Novas da Xunta - Lun, 17/02/2020 - 13:20
Summary: A conselleira visitou o centro desta entidade en PontevedraOs profesionais da Asociación poden prestar apoio e asesoramento nos centros educativos Idioma Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar destacou hoxe o valor de entidades como a Asociación de Atención á Parálise Cerebral e Afíns (AMENCER-ASPACE) na consecución dunha escola inclusiva. Fíxoo durante unha visita ao centro desta asociación na cidade de Pontevedra, un espazo centrado na atención educativa ao alumnado con parálise cerebral, e que colabora coas familias a través dun servizo de préstamo de material e produtos de apoio (posicionadores, bipedestadores, sistemas de sedestación, etc.).

A titular do departamento educativo da Xunta de Galicia, que durante a súa visita estivo acompañada do presidente de AMENCER-ASPACE, Carlos Godoy, explicou que a Consellería mantén relacións de colaboración con esta entidade e con outra trintena de asociacións e colectivos especializados na atención á diversidade, tendo en conta que o contacto coas familias que adoitan conformalos facilita o achegamento ás necesidades xerais e particulares dos estudantes con necesidades específicas de apoio educativo.

Ao abeiro de esta cooperación, o persoal de AMENCER-ASPACE pode colaborar cos centros educativos en cuestións como o asesoramento na atención educativa ao alumnado con parálise cerebral, a orientación sobre metodoloxías axeitadas á intervención educativa e a información e formación que requiran os centros a este respecto. En calquera caso son os centros os que solicitan esta colaboración e a definan. Os termos da mesma quedarán recollidos na documentación de centro correspondente.

Neste sentido cabe sinalar que o CEEPR AMENCER-ASPACE acolle tamén un Centro de Recursos e Asesoramento pedagóxico, un servizo educativo especializado que colabora desde hai tempo con diferentes profesionais, familias, alumnas e alumnos e membros da entidade e das comunidades educativas e centros da provincia de Pontevedra. A súa finalidade é prestar asesoramento e apoio técnico na atención educativa, así como o desenvolvemento de diversas actividades formativas.

Así mesmo, AMENCER-ASPACE ten en funcionamento iniciativas como Inclusión á inversa: Entre coles anda o xogo, a través das que se crean espazos de inclusión coa participación de varios centros nos que se lle dá a coñecer ao alumnado a realidade das persoas con trastorno neuromotor; ou Ponte no meu lugar, no que se pon ás rapazas e rapaces a vivir situacións cotiás (comer, xogar...) cunhas limitacións similares ás das persoas con parálise cerebral.

No marco desta colaboración, a Consellería de Educación promove a formación permanente do profesorado nas accións relativas á atención á diversidade e, en concreto, ao alumnado con parálise cerebral; e colabora na sensibilización e na difusión de materiais e documentos que permitan un maior coñecementos das circunstancias específicas asociadas.

Atención á diversidadeEnsinanzas de réxime xeralConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalEntidades autonómicasAlumnadoFamiliasCentros
Categorías: Novas da Xunta

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para o 2020

Novas da Xunta - Lun, 17/02/2020 - 08:45
Idioma Gallego

Orde do 31 de decembro de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2020 (códigos de procedemento ED431C, IN607A, ED431B, IN607B, ED431F e IN607D).

 • Prazo de presentación de solicitudes: Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.
   
File:  Orde do 31 de decembro de 2019 (DOG) Extracto da Orde do 31 de decembro de 2019 (DOG) Modelo memoria solicitude GRC 2020 Modelo memoria solicitude GPC 2020 Modelo de memoria de solicitude de proxectos de excelencia 2020 Modelo de certificado universidade GRC 2020 Modelo de certificado universidade GPC 2020 Modelo certificado universidade proxectos de excelencia 2020Tema: BolsasEnsinanza: UniversidadeDepartamento: Secretaría Xeral de UniversidadesSubdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica UniversitariaServizo de Planificación e Estruturación de InvestigaciónColectivo: Alumnado
Categorías: Novas da Xunta

Educación convoca o primeiro Premio de Excelencia FP Dual como recoñecemento ás empresas colaboradoras

Novas da Xunta - Dom, 16/02/2020 - 12:00
Summary: Ademais créase o selo Empresa colaboradora de FP DualUnha das categorías do galardón está centrada en premiar os proxectos destacados no relativo ao impulso do rural Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de convocar o primeiro premio de Excelencia FP Dual, así como de crear o selo Empresa colaboradora de FP Dual. O obxectivo é dar visibilidade e valorar o labor que desenvolven as empresas e os seus titores no desenvolvemento desta modalidade da Formación Profesional.

Serán os centros educativos que impartisen estas ensinanzas no presente e pasado curso os que propoñan os candidatos para obter o premio de Excelencia FP Dual. Cada un deles propoñerá unha candidatura por cada unha das categorías do galardón, en concreto as de gran empresa, mediana e pequena empresa, asociacións, entidades colaboradoras, persoa titora de empresa e proxecto destacado (que premiará as actuacións relativas ao impulso do rural).

O premio diríxese ás empresas, asociacións empresariais e profesionais e outras entidades que colaborasen con proxectos de FP Dual nos cursos 2018/2019 e 2019/2020, Tamén optarán a el as persoas titoras que desenvolvesen o seu labor durante estes dous cursos.

Pola súa banda, o selo está dirixido ás empresas que veñen colaborando coa Dual desde a súa implantación no curso 2012/2013 ata a actualidade. Consistirá nun diploma acreditativo que se entregará nun acto público ás empresas que contribúen ao impulso e á difusión desta modalidade como factor clave na cualificación de capital humano para a mellora da empregabilidade do alumnado. 

O galardón enmárcase no Plan de Dinamización da FP Dual en Galicia, que ten entre os seus obxectivos lograr o maior achegamento entre a formación profesional e as empresas, de xeito que se atendan as necesidades de persoa cualificado dos distintos sectores económicos e se melloren as posibilidades de emprego do alumnado. Este plan conta con accións como a creación da Rede galega de dinamización da FP Dual (REGADual) ou o impulso de novos proxectos nesta modalidade (especialmente con pequenas e medianas empresas e no rural), entre outras.

Premios autonómicosFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Formación ProfesionalProfesoradoCentrosEmpresas
Categorías: Novas da Xunta

A Consellería de Educación convoca os exames para a obtención de carnés e habilitacións profesionais en 15 especialidades

Novas da Xunta - Sáb, 15/02/2020 - 12:00
Summary: O obxectivo desta convocatoria é facilitar a obtención desta acreditación, que favorece a incorporación ao mercado laboral das persoas que a posúen Idioma Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de convocar os exames para a obtención de carnés e habilitacións profesionais nun total de 15 especialidades diferentes. As probas desenvolveranse en dúas convocatorias. Para a primeira, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 17 de febreiro ao día 3 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos; mentres que para a segunda estará aberto desde o día 22 de xuño ao día 3 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos. O obxectivo desta convocatoria é facilitar a obtención desta acreditación, que favorece a incorporación ao mercado laboral das persoas que a posúen.

Os exames que se celebrarán en cada convocatoria son os que se reflicten na seguinte táboa:

Primeira convocatoria

Carnés profesionais:

- Operador/a de guindastre torre.

- Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

- Operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais:

- Operador/a industrial de caldeiras.

Segunda convocatoria

Carnés profesionais:

- En instalacións térmicas de edificios.

- De operador/a de guindastre torre.

- De operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

- De operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais:

- Operador/a industrial de caldeiras.

- Instalador/a de gas, categoría A.

- Instalador/a de gas, categoría B.

- Instalador/a de gas, categoría C.

- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.

- Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.

- Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.

- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.

- Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.

- Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.

- Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

 

Para seren admitidas á realización das probas, as persoas aspirantes deberán estar en idade legal laboral ou teren a idade mínima que, de ser o caso, poida esixir a normativa sectorial correspondente; así como cumprir os requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Xunto coa solicitude deberase presentar xustificante para a Administración do impreso correspondente de autoliquidación de taxas (importe de 40,77 euros), validado pola entidade bancaria onde se realice o ingreso. As persoas aspirantes que desexen obter máis dun carné profesional ou habilitación profesional presentarán unha solicitude por cada un deles, xunto coa correspondente documentación xustificativa.

As datas, hora e lugares de realización dos exames publicaranse xunto coa listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Estrutura das probas

Os exames estarán constituídos por dúas partes, e versarán sobre os coñecementos, e contidos especificados na regulamentación de cada especialidade e que constitúen a materia de avaliación.  A primeira parte consistirá nun exercicio teórico escrito de resolución dun cuestionario tipo test proposto polo tribunal de cada especialidade. Poderá incluír cuestións sobre coñecementos tecnolóxicos e cálculos básicos no ámbito da competencia do carné profesional ou da habilitación profesional.

A segunda parte estará composta por un suposto práctico escrito ou unha proba real de manipulación, manobra ou operación, sobre a resolución dun problema ou de varios, ou sobre o seguimento de instrucións contextualizadas, segundo determine o tribunal, en relación cos requisitos prácticos propios de cada especialidade.

Para os carnés de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, a segunda parte consistirá nunha proba de demostración real de destreza na manobra e na operación co guindastre baixo as instrucións e as indicacións especificadas polo tribunal. Esta proba poderá realizarse empregando un guindastre móbil autopropulsado ou un simulador.

Información xeralFormación Profesional inicialConsellería de Educación, Universidade e Formación ProfesionalSubdirección Xeral de Formación ProfesionalAlumnadoCentrosEmpresas
Categorías: Novas da Xunta
Distribuir contido

Frases

La Educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo

Paulo Freireby Dr. Radut