Skip to Content

O Proxecto Abalar

Na liña de transparencia e boas prácticas, a Consellería de Cultura, Educación e O.U. ven de poñer en marcha a aplicación para teléfonos móbiles e tabletas abalarMóbil.  Con ela, dinamízase a comunicación entre as familias e os centros na procura da mellora do proceso educativo do alumnado.

Esta nova canle de comunicación está destinada para todo o alumnado pertencente ao sistema educativo non universitario, se ben é certo que neste momento está en fase de probas.  Esperamos que o noso centro o teña operativo en breve.  Se queres máis información, preme aquí.

Se queres descargate aplicación no teu móbil ou tableta captura o código QR correspondente.

      Sistema Android -->          Sistema Iphone -->    

Xa dende o curso académico 2012-2013, no que o centro incorporouse á Rede abalar, comezamos a traballar nas liñas de actuación postas a funcionar dende a Consellería: Servizos de integración e participación entre a Administración e as familias (o espazo Abalar), equipamentos e infraestrutura (dotacións), e formación e fomento da cultura dixital.

Se queres máis información sobre o Proxecto Abalar, preme aquí.

O espazo Abalar proporciona: (para tódolos niveis educativos do centro)

 • Ás familias:
  • Información directa do absentismo e seguimento académico dos fillos.
  • Comunicación directa e multicanle co profesorado e titores: Solicitude de citas de titoría, xustificación de faltas de asistencia, consulta de incidencias e avisos.
  • Accede á guía.
 • Aos profesores:
  • Facilita novas canles de comunicación entre pais, profesorado e a dirección do centro: Xestión de citas de titoría, avisos, incidencias e notificacións.
  • Permite a consulta de información persoal e de ligazóns.
  • Accede á guía.
 • Aos centros.
  • Dispón de un taboleiro virtual que permite manter informada a toda a comunidade educativa.
  • Comunicación directa cos responsables e profesorado por medio de avisos a colectivos e a grupos.
  • Accede á guía.
 • A toda a comunidade educativa:

Equipamentos e infraestruturas:

 • Nivéis educativos de 1º e 2º da ESO:
  • Un ultraportátil para cada alumno/a.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.
  • Un armario para a carga dos equipos.
  • Rede Wifi de última xeración.
 • Nivéis educativos de 3º e 4º da ESO, e 1º e 2º de bacharelato.
  • Un portátil por aula para uso do profesorado.
  • Un encerado dixital interactivo.
  • Un proxector.

Nas normas de organización e funcionamento (NOF) do noso centro temos unha Normativa de uso, mantemento e coidado do ultraportátil Abalar, preme aquí para visualizala.

Formación e fomento da cultura dixital:

 • O obxectivo do Plan de formación é dar resposta ás necesidades do profesorado e das familias para acadar a plena integración das TIC no sistema educativo. A formación vai dirixida tanto aos coordinadores Abalar, coma ao profesorado que participa nas aulas Abalar; ás familias e ao profesorado que non estea a participar nas aulas Abalar.  O plan de formación iniciouse o curso 2009/2010 e continúase na actualidade.


page | by Dr. Radut