Matemáticas

Álxebra

Para practicar nas vacacións de Semana Santa!!. Para os que non lse lles abre o arquivo, probade a facelo dende as fichas que van adxuntas.

fich-nº arquiv nivel Contido
1 pdf 1º ESO Técnicas de resolución ecuacións de 1º grao- I
2  pdf 1º ESO
Técnicas de resolución ecuacións de 1º grao - II
3  pdf  1º ESO Técnicas de resolución ecuacions 1º grao - III
4 pdf 1º ESO Técnicas de resolución ecuacións 1º grao - IV
5  pdf  2º ESO
Sistemas de ecuacións lineais. Ecuación de 2º grao

Números enteiros

Nun exemplo da primeira ficha hai un erro: +2 + 6 = +8
Nas solucións da primeira ficha hai outro erro:  - 5 + 12 = + 7
       
fich-nº arquiv Nivel Título
1 pdf  1ºESO    Sumas/restas con 2 núm. enteiros- ficha nº1 (clic)
2 pdf 1ºESO  Solucións ficha nº1 (clic para descargar)
3 pdf 1ºESO  Multiplicacións/divisións de enteiros ficha nº2 (clic
4 pdf 1ºESO  Solucións ficha nº 2
5 pdf 1ºESO  Operacións con parénteses-I- ficha nº 3 (clic)
6 pdf 1ºESO  Solucións ficha nº 3 (clic para descargar) 
7 pdf 1ºESO  Operacións para facer en internet
8 pdf 1ºESO  Operacións con parénteses-II- ficha nº4 (clic)
9 pdf 1ºESO  Solucións ficha nº 4
10 pdf 1ºESO  Operacións con parénteses-III- ficha nº 5 (clic)
11 pdf 1ºESO  Solucións ficha nº 5

Fraccións

Ficha_nº   Título
1 Para ler_pdf Simplificación de fraccións
2 Para facer_pdf Operacións con fraccións

Recuperación 1ª AVALIACIÓN - 2012/2013

TIPO ARQUIVO
 NOME ARQUIVO
CURSO
pdf Exercicios recuperación 1ª avaliación  <facer clic> 1º ESO
pdf Exercicios recuperación 1ª avaliación  <facer clic>
2º ESO
Aquí quedan algúns exercicos para practicar a recuperación da 1ª Avaliación. Para descargalos hai que facer clic onde se indica

 

Traballo pendentes _ 1º ESO

tipo ficha nome
 1/5  pdf Facer as 5 fichas de números enteiros do apartado "Traballo de Nadal para 1º ESO"
  pdf Exercicios varios I
  pdf Exercicios varios II
Distribuir contido