Skip to Content

Me presento...¡Con las TIC!

   

     Alumnado de TIC de 4º de ESO está a participar no proxecto eTwinning “Me presento...¡Con las TIC!”
     Neste proxecto o noso alumnado comparte información con alumnado italiano do ISC Rotella-Montalto delle Marche empregando as TIC.

     Realizan presentacións usando diferentes ferramentas dixitais (vídeos, presentacións, Padlets, cuestionarios, videoconferencias…) mellorando as súas competencias dixitais e practicando “foreigner talk”

Club de Ciencia. 2022-23

         Remata outra edición do Club de Ciencia, no que o alumnado do centro acompañado por profesoras de Ciencias, Matemáticas e Tecnoloxía estivo a realizar diversas actividades: traballaron con softcircuits deseñando tarxetas de nadal, elaboraron modelos de especies fosilizadas, reciclaron bolsas de plásticas para facer marcapáxinas e colgantes e deseñaron e construiron un robot que falaba e movía os brazos.

Exames extraordinarios de 1º e 2º de bacharelato. Xuño 2023.

 

     Os días 19, 20 e 21 de xuño celebraranse os exames extraordinarios, convocatoria de xuño, para os alumnos de 1º e 2º de bacharelato.

     Con anterioridade, o día 12 de xuño, os alumnos que teñan materias pendentes de 1º de bacharelato, procederán a examinarse desas materias.

    No ficheiro adxunto pode verse o horario correspendente a esas probas.

 

Convocatoria do fondo solidario de axudas para adquirir libros de texto e material escolar. 2023.

   

    Vense de publicar a Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24.

  O prazo para presentar solicitudes iniciouse o día 20/05/23 e rematará o día 21 de xuño de 2023 (este incluído).

    IMPORTANTE: Só se poderá solicitar a axuda de material xa que este centro participa na convocatoria E-dixgal en todos os niveis da ESO

    Ver información básica de requisitos, prazo de presentación de solicitudes e outros aspectos da normativa.

Admisón de alumnado para o curso 2023-2024. Publicación de listaxes definitivos.

       

    Segundo o artigo 35 da Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG do 8 de novembro de 2022) pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de educación infantil, educación primaria, secundaria e bacharelato, hoxe día 16/05/23, no panel de entrada do IES Sofía Casanova, publícanse os listados definitivos de alumnos/as admitidos/as e non admitidos/as para o curso 2023-24.

    Contra esta resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante a persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Títulos de bacharelato e ESO. Curso 2020-2021

     
 

   O alumnado que rematou os estudos da ESO ou Bacharelato no curso académico 2020-21 xa pode pasar pola secretaría a retirar o seu título.
    Para elo deberán presentar o seu DNI.

 

Datas e procedemento de reclamación ás cualificacións finais de 2º de bacharelato. Curso 22/23

   

  Segundo a Orde de 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e a Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa na que se concretan as datas e o procedemento de reclamación, achéganse as seguintes indicacións coa finalidade de coordinar todo o procedemento, que debe ser realizado en prazos moi breves.

CALENDARIO e ACTUACIÓNS:
    • AVALIACIÓN 2º Bacharelato - 16 Maio: data límite da comunicación das cualificacións finais •

    •REVISIÓN NO CENTRO
- 18-19 Maio: Prazo de presentación de solicitude de revisión no centro. Modelo de reclamación ante o centro no Anexo II da Instrución 2/2023.
- 22 de maio: data límite resolución revisións no centro.

    •RECLAMACIÓN ANTE A XEFATURA TERRITORIAL
- 23-24 maio: Prazo de presentación de reclamacións ante a Xefatura Territorial. A solicitude preséntase ante a dirección do centro. Modelo de reclamación ante a Xefatura Territorial no Anexo II da Instrución 2/2023 
- 31 de maio: Resolución das reclamacións na Xefatura Territorial.
- 1 de xuño: Comunicación da resolución da Xefatura Territorial á CIUG e aos Centros.
- 2 de xuño: Matrícula extraordinaria para alumnado que aprobe 2º bacharelato na convocatoria xuño despois da resolución das reclamacións.

Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción na ABAU

       RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2023 pola que se nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e materias de opción da proba de avaliación de bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia para o curso 2023/24.
Distribuir contido


by Dr. Radut