Skip to Content

Xefatura de estudos

Protocolo reunións alumnado

Nos documentos adxuntos recóllese o procedemento a seguir para a convocatoria de reunións de alumnado e, máis especificamente, no caso de mobilización. 

Calendario escolar, 2016-17. Datas avaliación

Avaliación inicial: 18 de outubro

1ª avaliación: 19 e 20 de decembro.

2ª avaliación: 28 e 29 de marzo

3ª avaliación: 22 de xuño

Documentos alumnado

Os documentos adxuntos son de interese para o alumnado e as súas familias para o coñecemento e xustificación das faltas de asistencia: Xustificante ordinario de faltas, comunicación ás familias en caso de mobilización do alumnado e autorización de saída anticipada para o alumnado de bacharelato e ciclos.

Información de inicio de curso para as familias

No documento adxunto recóllese información de utilidade ás familias para o seu coñecemento da organización do centro: asistencia, faltas de orde, gardas, actividades fóra do horario lectivo, libros de texto...

Titores. Curso 2016-17

No documento que figura a continuación aparecen especificados os titores de cada curso, así como a hora de atención ás familias. Cómpre solicitar cita previa para concertar unha entrevista. Pódese facer por medio do propio alumno ou ben chamando ao Centro, preferentemente nese horario de atención.

Profesorado e materias. Curso 2016-17

Nos documentos adxuntos recóllese o profesorado e as materias ou módulos que imparten nos cursos da ESO, bacharelato e ciclos formativos e FPB.

Calendario das probas de setembro [2015-16]

Nesta ligazón podes consultar os horarios correspondentes ás probas extraordinarias de setembro.

Consello orientador. 1º e 3º ESO

A entrega do consello orientador aos pais realizarase o martes 28 entre 12 e 12:30. Lembrade que o centro queda cunha copia que figurará no expediente do/a alumno/a. Nos adxuntos figuran os modelos para cada un dos cursos.

Promoción na FPB

No documento adxunto explicase a promoción na FPB segundo a normativa vixente, concretando os módulos que é necesario superar para lograr a promoción. Tamén se inclúe un modelo de informe individualizado que hai que cubrir no caso do alumnado con módulos pendentes para setembro.

Recollida de libros de texto. Xuño 2016

A recollida dos libros de texto vaise realizar os días 22 e 23 de xuño. O día 22 farase nas dúas primeiras horas e o profesorado encargado será o que teña clase nese momento. O día 23 recollerán os libros os titores, durante o horario de entrega de notas. Os libros entregados anotaranse nas listas que se facilitarán, os de entrega obrigada márcanse cunha cruz e as doazóns voluntarias anótanse á marxe. Previamente, durante as semana anterior, os titores realizarán o control dos libros e colocarán as pegatinas de identificación.

Distribuir contido


by Dr. Radut