Skip to Content

Orientación

Programación didáctica curso 2019/20

Adxuntamos a programación didáctica do curso 2019/20 do departamento de Orientación

Proceso de admisión a ciclos formativos 2017/2018

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN no procedemento farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Educación, que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/ciclosadmisión

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

Para consultar os códigos do centro e do ciclo, consultar a OFERTA DE FP.

OS PRAZOS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE SON OS SEGUINTES: 

- ORDINARIO (xuño): Do 26 de xuño ao 4 de xullo.

- EXTRAORDINARIO (setembro): Do 1 ao 8 de setembro.

 

 

Para consultar as listaxes de admitidos consultar o seguinte enlace nos prazos sinalados. AQUÍ.

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente.

CLASIFICACIÓN DAS FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS. Pinchar no texto.

Folletos informativos de FP

Modalidades preferentes de Bacharelato e materias vinculadas para o acceso a ciclos formativos de grao superior 

 

Coñece a Formación Profesional Básica (FPB)

A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.

Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos.

Superando un ciclo de FP básica obtense o título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas, que ten tanto valor académico como profesional. Éste título permite o acceso aos ciclos formativos de grao medio.

Familias profesionais preferentes desde ciclos de formación profesional básica. 

Que hai que facer para matricularse?

Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais) segundo o anexo I.

A solicitude presentarase no centro educativo no que pretenda ser admitido.

Cal é o período de admisión na FP básica?

Calendario de admisión curso 2017-2018

Onde podo cursar un ciclo formativo básico?

Na seguinte ligazón poderá consultar un resumo da oferta formativa na localidade de                A Coruña e arredores. AQUÍ

A continuación poderá consultar a oferta de ciclos formativos de réxime ordinario (grao profesional básico, grao medio e grao superior) en toda Galicia para o curso 2017-2018:

Na seguinte ligazón poderá consultar un resumo da oferta formativa na localidade de    A Coruña e arredores.AQUÍ

 

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio (convocatoria 2017)

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos 17 anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

A proba divídese en tres partes:

- Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais.

- Matemática: matemáticas.

- Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

 O prazo de inscrición abrangue dende o 13 ao 23 de marzo, ambos incluídos. A solicitude se pode cubrir a través do documento en pdf ou a través da aplicación informática. Nos dous casos hai que imprimila e entregala nun centro que imparta estudos de FP.

Modelo de solicitude de inscrición (acceso ao documento en formato pdf).CUBRIR AQUÍ.

Solicitude de inscrición telemática. Ligazón á aplicación informática.

O sistema xera unha instancia para imprimir que terá que ser entregada nun centro de inscrición.

O exame terá lugar o 31 de maio no seguinte horario: 

- Ás 09:00 h: presentación.

- Das 10:00 ás 13:00 h: parte matemática e sociolongüística.

- Das 16:00 ás 18:00 h: parte científico-técnica.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu DNI e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Para máis información consultar aquí. VER

Calendario das probas de acceso.VER

Acceso á información na páxina da Xunta. VER

Materiais didácticos para a súa preparación. VER

Exames de convocatoria anteriores. VER

Programación Departamento 2018-19

Adxuntamos a Programación vdo departamento para o curso.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut