Skip to Content

ENTREGA DE NOTAS DE 2º DE BACHARELATO E OUTROS AVISOS PARA ESTE NIVEL

 

CALENDARIO FIN DE CURSO PARA 2º BACHARELATO

9 de xuño ás 12.00 horas

Entrega de notas

11, 12 e 16 de xuño

Datas de matrícula ABAU (na secretaría do centro)

11 ao 18 de xuño*

Clases voluntarias preparatorias das ABAU

 

 *Téñase en conta que o día 15 de xuño é festivo no concello de Mos.

 

NOTA: Coas notas vaise entregar a documentación referente á matrícula nas ABAU e tamén ao pagamento de taxas para a expedición do título de BACHARELATO.

 

Todo o alumnado debe ter en conta as medidas de seguridade propias do estado de alarma.

 

Normas para acudir ao centro:

 

1.    Obrigatorio o uso de mascarilla.

 

2.    Obrigatorio gardar a distancia de seguridade de dous metros.

 

LISTAXE DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-21

 

Está publicada no taboleiro do centro a listaxe de admitidos para o vindeiro curso 2020-21. A consulta pode facerse tamén por teléfono: 886 120544.

Tarefas semana 1 - 5 xuño. PREMATRÍCULA 1º E 2º ESO. Instrucións entrega presencial fondo libros

No documento adxtunto a esta publicación ou nesta ligazón pode accederse á distribución das tarefas, referidas á semana do 1 ao 5 de xuño e agrupadas por cursos e materias.

 Asimesmo, nesta ligazón poden consultarse os correos electrónicos do profesorado e neste outro link poden verse as claves de acceso que algúns cursos da aula virtual requiren para acceder aos seus contidos.

Lembramos que o Concello de MOS pon a disposición das familias un servizo gratuíto de impresión e entrega de tarefas escolares que podes consultar nesta ligazón.

impresora


 Por outra banda, no bloque secretaría desta web ou nesta ligazón, pode accederse aos formularios de prematrícula para o alumnado que vaia cursar 1º ou 2º de ESO no IES de Mos o vindeiro ano académico. O prazo para envialos é ata o 12 de xuño e a súa función é estatística para a preparación do curso e non substitúe ao proceso de matrícula, que se anunciará na web.

O IES de MOS agradece enormemente a colaboración de alumnado e familias neste proceso de recollida de datos para unha mellor planificación do vindeiro ano académico.


IMPORTANTE: NESTA LIGAZÓN PODEN VERSE AS INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA PRESENCIAL DO FONDO LIBROS

 

Reivindicacións e propostas do IES de MOS diante da situación provocada pola emerxencia sanitaria

Diante da situación educativa derivada da situación de emerxencia sanitaria e coa intención de aportar propostas como profesionais do ensino que somos, o Claustro do IES de MOS manifesta os puntos que se poden consultar neste documento ou premendo na imaxe.

 

 

 

 

Xurxo Collazo Saavedra.

Director IES de MOS

INSTRUCIÓNS PARA A INCORPORACIÓN VOLUNTARIA DO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO

 

No marco das instrucións publicadas no portal web da Consellería de Educación o 22 de maio, procédese a comunicar as  instrucións que se poden consultar na seguinte ligazón para o alumnado de 2º de Bacharelato do IES de Mos que opte, voluntariamente, por retornar ás aulas de xeito presencial.

Cómpre ter presente que, dada a publicación na tarde do venres 22 de maio do marco normativo que regula esta volta voluntaria, o luns 25 estará adicado a tarefas relacionadas coa organización e preparación de espazos e itinerarios seguros para poder comezar as actividades lectivas o martes 26, data na que se procederá a unha entrada escalonada do seguinte xeito:

· alumnado de 2º BACH A entra ás 08:30 h.

· alumnado de 2º BACH B e C entra ás 09:20 h.

 Dada a situación de emerxencia sanitaria que continúa vixente, pregamos que se consulten atentamente as instrucións e se estreme ao máximo o cumprimento das medidas sanitarias e hixiénicas.

O Director

Xurxo Collazo Saavedra

 

 

TAREFAS SEMANA 25 - 29 DE MAIO. INSTRUCIÓNS ENTREGA PRESENCIAL FONDO LIBROS

No documento adxtunto a esta publicación ou nesta ligazón pode accederse á distribución das tarefas, referidas á semana do 25 ao 29 de maio e agrupadas por cursos e materias.

 Asimesmo, nesta ligazón poden consultarse os correos electrónicos do profesorado e neste outro link poden verse as claves de acceso que algúns cursos da aula virtual requiren para acceder aos seus contidos.

Lembramos que o Concello de MOS pon a disposición das familias un servizo gratuíto de impresión e entrega de tarefas escolares que podes consultar nesta ligazón.

impresora IMPORTANTE: NESTA LIGAZÓN PODEN VERSE AS INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA PRESENCIAL DO FONDO LIBROS

AVISO PARA O ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO.

Estimadas familias e alumnado de 2º de Bacharelato:

Onte venres 22 de maio á tarde publicáronse no portal web da Consellería de Educación as instrucións que organizan a volta voluntaria ás clases presenciais do alumnado de 2º de Bacharelato que así o desexe. Por este motivo, esperamos poder publicar nesta páxina web do IES de Mos o procedemento de reincorporación que estamos a elaborar para podermos cumprir estritamente as normas sanitarias. Esperamos poder publicalo ao longo do día de mañá.

Un saúdo afectuoso.

Xurxo Collazo Saavedra

Director do IES de Mos

INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA PRESENCIAL DO FONDOLIBROS

 INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN PRESENCIAL DO FONDOLIBROS

A partir do día 26 de maio poderá acudirse ao centro para formalizar a solicitude do Fondolibros presencial, aínda que a orde da Consellería advirte que preferiblemente se fará a presentación por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Véxase máis abaixo cando pode acudir, non acuda fóra do horario que lle corresponde ou non poderemos atendelo.

Antes de acudir ao centro deben ter lido o manual do fondolibros, ao que poden acceder a través da anterior entrada da páxina web do centro.

Normas para acudir ao centro:

1.    Obrigatorio o uso de mascarilla.

2.    Obrigatorio gardar a distancia de seguridade de dous metros cando se estea na fila.

3.    Só poderá acudir ao centro unha persoa por solicitude.

4.    Cando a solicitude se faga para máis dun alumno matriculado no centro o trámite farase nun único día e hora.

5.    Obrigatorio traer cubertos os impresos e as fotocopias feitas de toda a documentación (no centro non se fan fotocopias).

6.    Unha vez dentro e polo ben de todos atendan as indicacións do persoal que estea en atención ao público.

A entrega presencial da solicitude vaise distribuír do seguinte xeito:

 

Martes, 26 de maio

Mércores, 27 de maio

Xoves, 28 de maio

Venres, 29 de maio

 

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º A

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º B

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º C

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º D

 

Luns, 1 de xuño

Martes, 2 de xuño

Mércores, 3 de xuño

Xoves, 4 de xuño

Venres, 5 de xuño

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2º A

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2º B

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2ºC

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2ºD

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3º A

 

Luns, 8 de xuño

Martes, 9 de xuño

Mércores, 10 de xuño

Xoves, 11 de xuño

 

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºB

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºC

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºD + PMAR

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºE

 

 

 

 

 

 

 

O/a responsable do alumnado procedente dos colexios adscritos acudirá os seguintes días, excepto que teña irmáns ou irmás no centro. Nese caso a documentación será entregada no mesmo día que se fixo para o alumno/a do IES de Mos:

·         Día 1 de xuño: alumnado procedente do CEIP Peña de Francia.

·         Día 2 de xuño: alumnado procedente do CEIP Martínez Alonso.

·         Día 3 de xuño:alumnado procedente do CEIP Valverde Mayo.

·         Día 4 de xuño: alumnado procedente do CEIP Petelos.

·         Día 5 de xuño: alumnado procedente do CEIP Atín.

 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E HORAS PARA A SEMANA DO 26 AO 29 DE MAIO

 

Teñan  en conta que a hora da cita é aproximada. Tratamos de que non se xunte moita xente por hora, pero non podemos garantir que sexan os primeiros en ser atendidos/as.

 

Deben acudir tendo en conta a primeira letra do primeiro apelido do seu fillo ou filla.

3ª semana. Teñan en conta que estes días tamén virá recoller os sobres para a matrícula das ABAU o alumnado de 2º de BACH.

Día 8 - 3º ESO B

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - L

11.00 a 12.00

Da letra M - Z

  

 

Día 9 - 3º ESO C

9.00 a 10.00

Da letra A - B

10.00 a 11.00

Da letra C - G

11.00 a 12.00

Da letra H - L

12.00 a 13.00

Da letra M – Q

13.00 a 14.00

Da letra R – Z

 

 

Día 10 - 3º ESO D + PMAR

9.00 a 10.00

Letra  A

10.00 a 11.00

Da letra B - C

11.00 a 12.00

Da letra D - L

12.00 a 13.00

Da letra M – R

13.00 a 14.00                    

Da letra S - Z

  

 

Día 11 - 3º ESO E

9.00 a 10.00

Da letra A - H

10.00 a 11.00

Da letra I - M

11.00 a 12.00

Da letra N - R

12.00 a 13.00

Da letra S - Z

 

 

 

 2ª semana. Teñan en conta que estes días tamén entregarán o fondolibros as familias do alumnado dos colexios adscritos:

Día 1 - 2º ESO A

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - F

11.00 a 12.00

Da letra G - Z

 

 Día 2 - 2º ESO B

 

9.00 a 10.00

Da letra A - B

10.00 a 11.00

Da letra C - F

11.00 a 12.00

Da letra G - N

12.00 a 13.00

Da letra Ñ – Z

 

Día 3 - 2º ESO C

9.00 a 10.00

Da letra  A - G

10.00 a 11.00

Da letra H - M

11.00 a 12.00

Da letra N - P

12.00 a 13.00

Da letra Q – Z

 

Día 4 - 2º ESO D

9.00 a 10.00

Da letra A - G

10.00 a 11.00

Da letra H - Q

11.00 a 12.00

Da letra R - Z

 

Día 5 - 3º ESO A

9.00 a 10.00

Da letra A - E

10.00 a 11.00

Da letra F - R

11.00 a 12.00

Da letra S - Z

 

Nos próximos días iremos publicando os horarios para as seguintes semanas.

Día 26- 1º ESO A

9.00 a 10.00

Da letra A - B

10.00 a 11.00

Da letra C - F

11.00 a 12.00

Letra G

12.00 a 13.00

Da letra J - P

13.00 a 14.00

Da letra Q – Z

 

Día 27- 1º ESO B

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - I

11.00 a 12.00

Da letra J - M

12.00 a 13.00

Da letra N - Q

13.00 a 14.00

Da letra R – Z

 

Día 28- 1º ESO C

9.00 a 10.00

Letra  A

10.00 a 11.00

Letra B

11.00 a 12.00

Da letra C - M

12.00 a 13.00

Da letra N - R

13.00 a 14.00

Da letra S – Z

 

Día 29- 1º ESO D

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - F

11.00 a 12.00

Letra G

12.00 a 13.00

Da letra H - Z

 

 

 

AXUDAS FONDOLIBROS

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o alumnado de primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2020/2021

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (19 de maio) e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído.

 

Poden acceder a toda a información desde este enlace: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 

Debido ao estado de alerta no que nos atopamos pola crise sanitaria do Covid-19 o formato papel é a opción menos recomendada. Nos próximos días iremos dando instrucións para facer a entrega da documentación cando se realice de xeito presencial.

Este é o enlace ao manual de usuario do Fondolibros: ManualCidadan.pdf

 

TAREFAS SEMANA 18 - 22 MAIO. PREMATRÍCULA E RESERVA DE OPCIÓN 3º E 4º ESO. VOLTA DO ALUMNADO DE 2º BACHARELATO A PARTIR DO 25 DE MAIO

TAREFAS SEMANAIS

No documento adxtunto a esta publicación ou nesta ligazón pode accederse á distribución das tarefas, referidas á semana do 18 ao 22 de maio e agrupadas por cursos e materias.

 Asimesmo, nesta ligazón poden consultarse os correos electrónicos do profesorado e neste outro link poden verse as claves de acceso que algúns cursos da aula virtual requiren para acceder aos seus contidos.

Lembramos que o Concello de MOS pon a disposición das familias un servizo gratuíto de impresión e entrega de tarefas escolares que podes consultar nesta ligazón.

impresora


PREMATRÍCULA E RESERVA DE OPCIÓNS 3º E 4º DE ESO

 Iniciamos o proceso de prematrícula e de reserva de opcións de matrícula de para os cursos de 3º e 4º de ESO (curso 2020 - 2021). Deste xeito, o alumnado que actualmente se atope en 2º e  en 3º de ESO e que conte seguir os seus estudos no IES de MOS debe seguir as instrucións que figuran no apartado Admisión, reserva de opción e matrícula curso 2020/2021 no bloque de Secretaría, accesible tamén nesta ligazón.

Cómpre sinalar que, tal e como figura nas instrucións que encabezan o espazo da admisión e que deben ser lidas atentamente, os datos recollidos neste proceso non son unha matrícula nin está garantida a posibilidade de cursar todas as materias optativas ofertadas para o caso de 4º da ESO. Do proceso de matrícula informarase posteriormente nesta páxina web para indicar forma e prazos.

O IES de Mos agradece a colaboración do alumnado e das familias para levar a cabo este proceso nunhas condicións tan complexas.


 

VOLTA DO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO A PARTIR DO 25 DE MAIO

Á espera de instrucións

 

Distribuir contido


by Dr. Radut