Skip to Content

BENVIDA

Formación para as familias

Estimada Comunidade Educativa do IES de Mos:

Na nosa solicitude  do Contrato-Programa deste curso 2020-2021 solicitamos a liña 01.c: Mellora das competencias clave. Competencias básicas en TICs

Un dos obxectivos que establecimos foi:

"Desenvolver habilidades tecnolóxicas nas familas, alumnado e persoal non docente"

Neste contexto a idea é proporcionar  formación ás familias que o soliciten nas seguintes temáticas:

- Instalación da aplicación Abalar coa que poder ver os resultados académicos dos seus fillos e fillas, porse en contacto co titor/a dos seus fillos/as, concertar citas co profesorado que inflúe na formación dos seus fillos/as...

- Respostas sobre a chave 365 (imprescindible para porse en contacto coa Administración): para que serve, onde obtela e como empregala

- Enviar un correo electrónico e adxuntar en dito correo un correo adxunto.

A idea  é facilitar a formación precisa para establecer contacto con nós a pesar da situación que estamos a vivir.

Dita formación desenvolverase no IES de Mos  e é totalmente gratuita.

Todas aquelas persoas que estean interesadas pode pórse en contacto co IES de Mos.

Un saúdo

A Dirección do IES de Mos

 

Horario 22 de decembro

O vindeiro martes 22 de decembro as clases rematarán ás 12:05 horas para o alumnado transportado pola emprese Lucho e ás 12:15 horas para o alumnado transportado pola empresa Monbus e alumnado non transportado.

Agás causa xustificada, non se deberá acudir a recoller ao alumnado con anterioridade ás horas sinaladas.

O IES de Mos agradece a colaboración das familias e desexa unhas boas festas a toda a comunidade educativa.

A Dirección

Solicitude para a recepción de mascarillas

Estimadas familias adxuntamos archivos para solicitar a entrega de máscaras no IES financiadas pola Xunta de Galicia.

Deberán solicitalas todas aquelas familias que non tiveron axuda de material escolar e cumpran cos seguintes requisitos:

- pertenza a unha familia cunha renta per cápita igual ou inferior a 6000 euros

- alumnado matriculado en educación especial

- alumnado suxeito á tutela ou garda da Xunta de Galicia

- Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

O prazo para presentar as solicitudes de xeito presencial no noso Centro comeza hoxe día 16 de novembro e remata o día 27 de novembro.

Adxuntamos a orde do 6 de novembro e os anexos

Eleccións ao Consello Escolar. Constitución da Xunta Electoral

el

No marco da renovación do Consello Escolar e en consonancia coa normativa vixente (artigo 30 Decreto 92/1988 polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario) anúnciase que, para a Constitución da Xunta Electoral terá lugar un sorteo público no IES de MOS ás 10:15 horas do día 15 de outubro de 2020 no que se designarán un membro (coa correspondente suplencia) dos seguintes colectivos: profesorado; pais/nais/titores, alumnado e persoal de administración e servizos.

Unha vez constituída a mesa, esta será a encargada de concretar o calendario electoral, que será publicado vía web e comunicado por abalarmobil.

 

 

Aviso protocolo uso da biblioteca do IES de MOS

Adxunto o "protocoloco para uso da biblioteca do IES de Mos"

 

AVISO: transporte escolar de bacharelato

Estimadas familias:

Sinto comunicarlles que:

- Na empresa de Monbús, na liña 2 (Comeza en Bar Baloutas e remata en Florida-panaderia)

- Na empresa de Lucho, na liña 7 (comeza en Cabaleiros e remata en Trastienda-Mos)

 

Non quedan prazas de autobús vacantes.

 

Por este motivo poden ver no documento adxunto a solicitude de transporte do Concello de Mos  e a listaxe da paradas e das rutas tendo en conta os seguintes datos:

- pode haber novas paradas (que teredes que solicitar no IES de Mos)

- Se facedes  en ABANCA a tarxeta "xente nova"  teredes viaxes gratuitas

Sentimos as molestias causadas

Trateremos (a maior brevidade posible) de ir comunicando aos alumnos e alumnas de bacharelato das demáis liñas a súa inclusión ou non  na aplicación para que poidan viaxar no Transporte escolar da Xunta.

 

Un saúdo

A Dirección do IES de Mos

 

HORARIOS 20 - 21

 

 

Na seguinte ligazón poden consultarse os horarios dos grupos para o curso 20 - 21.  Teñen un carácter provisional e comunicaranse os posibles cambios.

* A orde do documento é: 1º ESO, 1º BACH, 2º ESO, 2º BACH, 3º ESO, 4º ESO

A Dirección do centro

Transporte do alumnado. Procedemento de entrada e saída do IES de Mos. Curso 2020-2021

 

22/09/20 15:01:38

 

 

 

Á atención dos pais, nais e titoras e titores legais do alumnado do IES de Mos.

 

 

 

A seguir, descríbese o procedemento para organizar as entradas e saídas do alumnado do IES de Mos.

 

 

 

A_Procedemento de actuación para o alumnado transportado por

 

 

Autocares Lucho

 

           Entradas.

 

Todos os autobuses aparcarán na porta da parte traseira do instituto.

 

Cando un autobús se baleire, outro abrirá as súas portas e así sucesivamente para facilitar a entrada e evitar aglomeracións.

 

Saídas.

 

1. Autobuses que aparcarán na Porta dianteira do instituto:

 

Liña 1 (Curuxeira)

Liña 3 (escola Torroso)

Liña 2 ( Casa Balado)

Liña 4 (Gándara/Dornelas).

 

 2. Autobuses que aparcarán na Porta traseira do instituto:

 

Liña 5 (casa Gallardo)

liña 7 ( Cabaleiros)

Liña 6 (Outeiriño/Iglesia)

 

 

 

 B_Procedemento de actuación para o alumnado transportado por

 

Monbus.

 Todos os autobuses de Monbus, tanto nas entradas coma na saídas, aparcarán na parte dianteira do instituto.

 

Cando un autobús se baleire, outro abrirá as súas portas e así sucesivamente para facilitar a entrada e evitar aglomeracións.

 

C_Procedemento de actuación para o alumnado transportado polas súas

familias.

 

 

 O alumnado que acoda ao instituto en coche particular deberá entrar no centro pola

porta traseira. Por este motivo, os coches deberán aparcar na explanada, entre

o instituto e o pavillón. Non deberán, baixo ningunha circunstancia, ocupar os lugares

reservados para os autobuses nin deterse nas mesmas ou en fronte. O lugar será a

explanada. As aglomeracións, retrasos e situacións de inseguridade teñen que ser

evitadas.

Contamos coa colaboración de todos.

 

 

AVISO IMPORTANTE: O alumnado deberá sentar sempre nos mesmos asentos e extremar as medidas de seguranza.

 

Xurxo Collazo Saavedra.

 

Director do IES de Mos.

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut