Skip to Content

HORARIO PARA FACER MATRÍCULA ABAU'20 E/OU EXPEDICIÓN TÍTULO BACHARELATO

 

ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO – C

 

DÍA

HORA

APELIDOS

11 de xuño

11.00 a 12.00

Da letra C - M

12.00 a 13.00

Da letra O – V

 

 

 

ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO – B

 

DÍA

HORA

APELIDOS

12 de xuño

10.00 a 11.00

Da letra A - L

11.00 a 12.00

Da letra M - R

12.00 a 13.00

Da letra S – V

 

 

 

ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO – A

 

DÍA

HORA

APELIDOS

16 de xuño

10.00 a 11.00

Da letra A - C

11.00 a 12.00

Da letra D - L

12.00 a 13.00

Da letra M – V

 

 

 

IMPORTANTE: A partir do día 18 de xuño todo o alumnado matriculado na ABAU deberá recoller no centro o resgardo da súa matrícula, o cal deberán levar os días das probas.

 

Tarefas semana 8 - 12 xuño

No documento adxtunto a esta publicación ou nesta ligazón pode accederse á distribución das tarefas, referidas á semana do 8 ao 12 de xuño e agrupadas por cursos e materias.

Esta será a derradeira asignación semanal de tarefas.

 Asimesmo, nesta ligazón poden consultarse os correos electrónicos do profesorado e neste outro link poden verse as claves de acceso que algúns cursos da aula virtual requiren para acceder aos seus contidos.

Lembramos que o Concello de MOS pon a disposición das familias un servizo gratuíto de impresión e entrega de tarefas escolares que podes consultar nesta ligazón.

impresora


 Por outra banda, lémbrase a todo o alumnado e familias que remitiron as prematrículas ou reserva de opcións para o curso 2020  - 2021 que ese proceso non supón que o alumnado xa se atope matriculado no centro co envío do formulario. O prazo e forma de matrícula se anunciarán proximamente.

 

 

ENTREGA DE NOTAS DE 2º DE BACHARELATO E OUTROS AVISOS PARA ESTE NIVEL

 

CALENDARIO FIN DE CURSO PARA 2º BACHARELATO

9 de xuño ás 12.00 horas

Entrega de notas

11, 12 e 16 de xuño

Datas de matrícula ABAU (na secretaría do centro)

11 ao 18 de xuño*

Clases voluntarias preparatorias das ABAU

 

 

 *Téñase en conta que o día 15 de xuño é festivo no concello de Mos.

· Atención ao alumnado polo profesorado para consultas sobre as calificacións: 9 xuño 12:00 a 14:00 horas e 10 xuño de 10:00 a 13:00 horas.

· Instrucións para as reclamacións ás calificacións de 2º BACH: link á instrucións no portal da consellería.

NOTA: Coas notas vaise entregar a documentación referente á matrícula nas ABAU e tamén ao pagamento de taxas para a expedición do título de BACHARELATO.

 

Todo o alumnado debe ter en conta as medidas de seguridade propias do estado de alarma.

 

Normas para acudir ao centro:

 

1.    Obrigatorio o uso de mascarilla.

 

2.    Obrigatorio gardar a distancia de seguridade de dous metros.

 

LISTAXE DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-21

 

Está publicada no taboleiro do centro a listaxe de admitidos para o vindeiro curso 2020-21. A consulta pode facerse tamén por teléfono: 886 120544.

Tarefas semana 1 - 5 xuño. PREMATRÍCULA 1º E 2º ESO. Instrucións entrega presencial fondo libros

No documento adxtunto a esta publicación ou nesta ligazón pode accederse á distribución das tarefas, referidas á semana do 1 ao 5 de xuño e agrupadas por cursos e materias.

 Asimesmo, nesta ligazón poden consultarse os correos electrónicos do profesorado e neste outro link poden verse as claves de acceso que algúns cursos da aula virtual requiren para acceder aos seus contidos.

Lembramos que o Concello de MOS pon a disposición das familias un servizo gratuíto de impresión e entrega de tarefas escolares que podes consultar nesta ligazón.

impresora


 Por outra banda, no bloque secretaría desta web ou nesta ligazón, pode accederse aos formularios de prematrícula para o alumnado que vaia cursar 1º ou 2º de ESO no IES de Mos o vindeiro ano académico. O prazo para envialos é ata o 12 de xuño e a súa función é estatística para a preparación do curso e non substitúe ao proceso de matrícula, que se anunciará na web.

O IES de MOS agradece enormemente a colaboración de alumnado e familias neste proceso de recollida de datos para unha mellor planificación do vindeiro ano académico.


IMPORTANTE: NESTA LIGAZÓN PODEN VERSE AS INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA PRESENCIAL DO FONDO LIBROS

 

Reivindicacións e propostas do IES de MOS diante da situación provocada pola emerxencia sanitaria

Diante da situación educativa derivada da situación de emerxencia sanitaria e coa intención de aportar propostas como profesionais do ensino que somos, o Claustro do IES de MOS manifesta os puntos que se poden consultar neste documento ou premendo na imaxe.

 

 

 

 

Xurxo Collazo Saavedra.

Director IES de MOS

INSTRUCIÓNS PARA A INCORPORACIÓN VOLUNTARIA DO ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO

 

No marco das instrucións publicadas no portal web da Consellería de Educación o 22 de maio, procédese a comunicar as  instrucións que se poden consultar na seguinte ligazón para o alumnado de 2º de Bacharelato do IES de Mos que opte, voluntariamente, por retornar ás aulas de xeito presencial.

Cómpre ter presente que, dada a publicación na tarde do venres 22 de maio do marco normativo que regula esta volta voluntaria, o luns 25 estará adicado a tarefas relacionadas coa organización e preparación de espazos e itinerarios seguros para poder comezar as actividades lectivas o martes 26, data na que se procederá a unha entrada escalonada do seguinte xeito:

· alumnado de 2º BACH A entra ás 08:30 h.

· alumnado de 2º BACH B e C entra ás 09:20 h.

 Dada a situación de emerxencia sanitaria que continúa vixente, pregamos que se consulten atentamente as instrucións e se estreme ao máximo o cumprimento das medidas sanitarias e hixiénicas.

O Director

Xurxo Collazo Saavedra

 

 

TAREFAS SEMANA 25 - 29 DE MAIO. INSTRUCIÓNS ENTREGA PRESENCIAL FONDO LIBROS

No documento adxtunto a esta publicación ou nesta ligazón pode accederse á distribución das tarefas, referidas á semana do 25 ao 29 de maio e agrupadas por cursos e materias.

 Asimesmo, nesta ligazón poden consultarse os correos electrónicos do profesorado e neste outro link poden verse as claves de acceso que algúns cursos da aula virtual requiren para acceder aos seus contidos.

Lembramos que o Concello de MOS pon a disposición das familias un servizo gratuíto de impresión e entrega de tarefas escolares que podes consultar nesta ligazón.

impresora IMPORTANTE: NESTA LIGAZÓN PODEN VERSE AS INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA PRESENCIAL DO FONDO LIBROS

AVISO PARA O ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO.

Estimadas familias e alumnado de 2º de Bacharelato:

Onte venres 22 de maio á tarde publicáronse no portal web da Consellería de Educación as instrucións que organizan a volta voluntaria ás clases presenciais do alumnado de 2º de Bacharelato que así o desexe. Por este motivo, esperamos poder publicar nesta páxina web do IES de Mos o procedemento de reincorporación que estamos a elaborar para podermos cumprir estritamente as normas sanitarias. Esperamos poder publicalo ao longo do día de mañá.

Un saúdo afectuoso.

Xurxo Collazo Saavedra

Director do IES de Mos

INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA PRESENCIAL DO FONDOLIBROS

 INSTRUCIÓNS PARA A PRESENTACIÓN PRESENCIAL DO FONDOLIBROS

A partir do día 26 de maio poderá acudirse ao centro para formalizar a solicitude do Fondolibros presencial, aínda que a orde da Consellería advirte que preferiblemente se fará a presentación por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Véxase máis abaixo cando pode acudir, non acuda fóra do horario que lle corresponde ou non poderemos atendelo.

Antes de acudir ao centro deben ter lido o manual do fondolibros, ao que poden acceder a través da anterior entrada da páxina web do centro.

Normas para acudir ao centro:

1.    Obrigatorio o uso de mascarilla.

2.    Obrigatorio gardar a distancia de seguridade de dous metros cando se estea na fila.

3.    Só poderá acudir ao centro unha persoa por solicitude.

4.    Cando a solicitude se faga para máis dun alumno matriculado no centro o trámite farase nun único día e hora.

5.    Obrigatorio traer cubertos os impresos e as fotocopias feitas de toda a documentación (no centro non se fan fotocopias).

6.    Unha vez dentro e polo ben de todos atendan as indicacións do persoal que estea en atención ao público.

A entrega presencial da solicitude vaise distribuír do seguinte xeito:

 

Martes, 26 de maio

Mércores, 27 de maio

Xoves, 28 de maio

Venres, 29 de maio

 

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º A

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º B

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º C

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

1º D

 

Luns, 1 de xuño

Martes, 2 de xuño

Mércores, 3 de xuño

Xoves, 4 de xuño

Venres, 5 de xuño

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2º A

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2º B

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2ºC

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

2ºD

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3º A

 

Luns, 8 de xuño

Martes, 9 de xuño

Mércores, 10 de xuño

Xoves, 11 de xuño

 

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºB

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºC

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºD + PMAR

Alumnado do centro que este ano estivo en matriculado en

3ºE

 

 

 

 

 

 

 

O/a responsable do alumnado procedente dos colexios adscritos acudirá os seguintes días, excepto que teña irmáns ou irmás no centro. Nese caso a documentación será entregada no mesmo día que se fixo para o alumno/a do IES de Mos:

·         Día 1 de xuño: alumnado procedente do CEIP Peña de Francia.

·         Día 2 de xuño: alumnado procedente do CEIP Martínez Alonso.

·         Día 3 de xuño:alumnado procedente do CEIP Valverde Mayo.

·         Día 4 de xuño: alumnado procedente do CEIP Petelos.

·         Día 5 de xuño: alumnado procedente do CEIP Atín.

 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E HORAS PARA A SEMANA DO 26 AO 29 DE MAIO

 

Teñan  en conta que a hora da cita é aproximada. Tratamos de que non se xunte moita xente por hora, pero non podemos garantir que sexan os primeiros en ser atendidos/as.

 

Deben acudir tendo en conta a primeira letra do primeiro apelido do seu fillo ou filla.

3ª semana. Teñan en conta que estes días tamén virá recoller os sobres para a matrícula das ABAU o alumnado de 2º de BACH.

Día 8 - 3º ESO B

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - L

11.00 a 12.00

Da letra M - Z

  

 

Día 9 - 3º ESO C

9.00 a 10.00

Da letra A - B

10.00 a 11.00

Da letra C - G

11.00 a 12.00

Da letra H - L

12.00 a 13.00

Da letra M – Q

13.00 a 14.00

Da letra R – Z

 

 

Día 10 - 3º ESO D + PMAR

9.00 a 10.00

Letra  A

10.00 a 11.00

Da letra B - C

11.00 a 12.00

Da letra D - L

12.00 a 13.00

Da letra M – R

13.00 a 14.00                    

Da letra S - Z

  

 

Día 11 - 3º ESO E

9.00 a 10.00

Da letra A - H

10.00 a 11.00

Da letra I - M

11.00 a 12.00

Da letra N - R

12.00 a 13.00

Da letra S - Z

 

 

 

 2ª semana. Teñan en conta que estes días tamén entregarán o fondolibros as familias do alumnado dos colexios adscritos:

Día 1 - 2º ESO A

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - F

11.00 a 12.00

Da letra G - Z

 

 Día 2 - 2º ESO B

 

9.00 a 10.00

Da letra A - B

10.00 a 11.00

Da letra C - F

11.00 a 12.00

Da letra G - N

12.00 a 13.00

Da letra Ñ – Z

 

Día 3 - 2º ESO C

9.00 a 10.00

Da letra  A - G

10.00 a 11.00

Da letra H - M

11.00 a 12.00

Da letra N - P

12.00 a 13.00

Da letra Q – Z

 

Día 4 - 2º ESO D

9.00 a 10.00

Da letra A - G

10.00 a 11.00

Da letra H - Q

11.00 a 12.00

Da letra R - Z

 

Día 5 - 3º ESO A

9.00 a 10.00

Da letra A - E

10.00 a 11.00

Da letra F - R

11.00 a 12.00

Da letra S - Z

 

Nos próximos días iremos publicando os horarios para as seguintes semanas.

Día 26- 1º ESO A

9.00 a 10.00

Da letra A - B

10.00 a 11.00

Da letra C - F

11.00 a 12.00

Letra G

12.00 a 13.00

Da letra J - P

13.00 a 14.00

Da letra Q – Z

 

Día 27- 1º ESO B

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - I

11.00 a 12.00

Da letra J - M

12.00 a 13.00

Da letra N - Q

13.00 a 14.00

Da letra R – Z

 

Día 28- 1º ESO C

9.00 a 10.00

Letra  A

10.00 a 11.00

Letra B

11.00 a 12.00

Da letra C - M

12.00 a 13.00

Da letra N - R

13.00 a 14.00

Da letra S – Z

 

Día 29- 1º ESO D

9.00 a 10.00

Da letra A - C

10.00 a 11.00

Da letra D - F

11.00 a 12.00

Letra G

12.00 a 13.00

Da letra H - Z

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut