Proceso de admisión 2017-18

 

Proceso de Admisión de Alumnado                                             Curso Escolar 2017/18

 

 

 

1.- Normativa reguladora

 

Decreto 254/2012, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG do 26 de decembro de 2012)

 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo)

 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a anterior orde (publicada no DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017).

 

2- Prazo de presentación de solicitudes de admisión

 

Do  1 ao 15 de febreiro para os alumnos que estiveran nos centros (CEIP A Laxe e CEIP Carballal). Teñen a reserva de praza todos os alumnos que solicitaron  neste prazo. Un total de 39.

 

Do 1 ao 20 de marzo para todos aqueles alumnos que proveñan dun centro non adscrito.

 

http://formularios.xunta.gal/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=ED&procedimiento=550B&version=0.0&idioma=gl_ES

 

3.-  Prazas ofertadas

 

NIVEL      VACANTES
1º ESO      2 + 2 NEAE
2º ESO 4
3º ESO 15
4º ESO 18

 

4.- Prazo formalización matrícula

 

Prazo  ordinario: Do 25 ao 10 de xullo. Para todo o alumnado  de primaria e de secundaria con todas as materias aprobadas.

 

Prazo extraordinario:  do 01 ao 10 de setembro. Para o alumnado de secundaria con materias ependentes.

 

5.- Requisitos para a formalización da matrícula

 

Unha fotografía

 

Fotografía do DNI do alumno e dos pais/titores

 

Fotocopia da tarxeta sanitaria

 

Boletín de notas de 6º de primaria ou da convocatoria extraordinaria de setembro.

ANEXO A

 

AdxuntoTamaño
Zonas escolarizacion Marin 2016.pdf62.14 KB