Skip to Content

CALENDARIO ESCOLAR

CONSULTA AQUÍ O CALENDARIO ESCOLAR 2018 - 2019

CAMBIO DE HORARIO CURSO 2016-2017

CAMBIO HORARIO CURSO 2016-2017.

O horario do IES de Meaño de cara ó vindeiro curso 2016-2017 verase alterado dous dos cinco días da semana na saída dos alumnos que o farán 35 minutos máis tarde do que o viñan facendo ata o de agora, desta maneira os dous módulos horarios que completan a carga horaria do alumnado de ESO pasan dunha tarde a dúas mañás.

Este cambio prodúcese, primeiro, para adaptar o horario ó que ten o Centro de Primaria co que o noso alumnado comparte transporte.

E segundo porque a tarde, a nivel académico, resultaba sumamente inproductiva e non permitía a boa parte do alumando poder compaxinar os seus estudos con outras actividades extrescolares.

Este cambio non foi posible confirmalo ata datas recentes polo que non se poido informar con anterioridade.

O horario será o seguinte:

LUNS: de 8:45 a 15:10

MARTES: de 9:00 a 14:35.

MERCORES: de 8:45 a 15:10

XOVES: de 9:00 a 14:35.

VENRES: de 9:00 a 14:35.

 

A DIRECCIÓN.

RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO

Reunido o Equipo Directivo do IES de Meaño, con data 18 de xullo de 2016, e despois de estudar as dúas  propostas formáis, plantexadas por D. Estévan Portela Fernández, con DNI 76930615P, en nome da comunidade de Bens ESTINE C.B,  e D. José María Fresco Iglesias con DNI 35462823C, para a explotación da cafeteria do centro, en función das normas indicadas pola Consellería de Educación e polo Propio centro Educativo:

 

DECIDE:

 

1.   

Que a puntuación acadada en cada un dos criterios de valoracion que aparecen no punto 7 da Instrucción 4/2016 do 30 de maio de 2016 para a contratación do servizo de xestión e explotación de cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da Consellería, é a seguinte

 

EMPRESA

OFERTA ECONOMICA

MEMORIA

EQUIPO DE TRABALLO

PROPOSTA DE MELLORAS

PREZOS

TOTAL

ESTINE C.B

35

3

13

15

12

78

JOSE M. FRESCO

40

4

8

7

12

71

 

2.   

Que , ESTINE C.B, foi a  Empresa que conqueriu a puntuación máis alta no proceso de selección, segundo indica a tabla do anterior punto .

3.   

Que ESTINE C.B,comezará os seus servizos o 15 de setembro de 2016 e finalizará o contrato de Concesión o 30 de xuño de 2017.

4.   

Que ESTINE C.B, abonará un canon en concepto de arrendamento de 350 euros anuáis.

5.   

Que o centro educativo, velará polo cumplimento do contrato asinado con ESTINE C.B, atendendo ós puntos indicados no proxecto presentado pola empresa e a toda a lexislación vixente .

Dena, Meaño, 18 de xullo de 2016

 

 

 

O DIRECTOR

 

D. José Victor Cimadevila González

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO

 

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2016-17

 

1º ESO

 

Materia

Título

Autor

Editorial

Idioma

I.S.B.N.

 

Inglés

 

 

Spectrum 1 (Student´s Book)

Cheryl Pelteret, Dan Morris

 

Oxford

 

Inglés

978-0-19-485205-0

 

Lingua Castelá e L.

 

LCL

Lengua castellana y literatura

E.Escribano Aleman, P. Rodríguez Delgado

Vicens Vives

Castelán

978-84-682-3027-6

Lingua Galega

Lingua galega e literatura 1º

Cristina Montes Posadas e outro

Anaya

Galego

978-84-678-5179-3

Francés

(libro)

ENERGIE 1 Livre de l’élève (libro)

Saracíbar

Zaldívar

Santillana Français

Francés

978-84-294-4654-0

Francés

(cuadernillo de ejercicios)

ENERGIE 1 cahier d´exercices

Saracíbar Zaldívar

Santillana Français

Francés

978-84-294-8667-4

Xeografía e Historia

1º ESO Xeografía e Historia, Saber Facer

 

Obradoiro Santillana

Galego

978-84-9972-356-3

Bioloxía e Xeoloxía

BX 1º ESO

M.Á. Fernández Esteban e outros

Vicens vives

Galego

9788468231228

Valores Éticos

Valores Éticos VLS

X. Martí Orriols – C. Prestel Alfonso

Vicens Vives

Galego

978-84-682-3235-5


2º ESO

 

Materia

título

autor

Editorial

Idioma

ISBN

Lingua Galega

Lingua galega e literatura 2 ESO

Celia Díaz Núnez, Mercedes Seixo Pastor

Anaya

Galego

978-84-698-1048-4

Francés

(libro)

PARACHUTE 2

Livre de l`´elève

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490891

Francés

(cuadernillo de ejercicios)

PARACHUTE 2 Cahier d´exercices

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490952

 

Inglés

 

 

Spectrum 2 (Student´s Book)

Cheryl Pelteret, Dan Morris

 

 

Oxford

 

Inglés

 

978-0-19-485221-0

 

LCL

Lingua Castelá e L.

 

Lengua castellana y literatura

 

 

E. Escribano Alemán, P. Rodríguez Delgado

 

Vicens Vives

 

Castelán

 

978-84-682-3573-8

Valores Éticos

VLS Valores Éticos

X. Martí Orriols – C. Prestel Alfonso

Vicens Vives

Galego

978-84-682-3633-9

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia, Serie Descubre

Teresa Grence Ruíz e Ana Mª Guerra Cañizo

Santillana Obradoiro

Galego

978-84-9972-712-7

Física e Química

Proyecto Inicia Dual 2º ESO Física y Química LED (2 volúmenes)

José Bamio Gómez y Eva López Pérez

Oxford

Castelán

978-01905-0246-1

 

3º ESO

 

 

Materia

Título

Autor

Editorial

Idioma

I.S.B.N.

 

Inglés

(libro)

 

PULSE  3 (Student´s Book)

Catherine McBeth

Macmillan

 

Inglés

 

978-0-230-43945-0

Inglés

(cuadernillo)

PULSE 3

Workbook

Sarah Jackson, Karen Ludlow

Macmillan

Inglés

978-0-230-43950-4

Xeografía

Xeografía e Historia 3

Burgos Alonso, Manuel e outros

Anaya

Galego

978-84-678-5336-0

F. e Q.

Física y Química

 3º ESO

Proyecto Inicial Dual

Isabel Piñar Gallardo

Oxford

Castelán

9788467398304

                 

Lengua Castellana

DCL

Lengua Castellana y Literatura

E. Escribano Alemán, P. Rodríguez Delgado

Vicens Vives

Castelán

978-84-682-3042-9

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

Celme

3º ESO

Emilio Pedrinaci

Concha Gil

J.Antonio Pascual

A. José Hidalgo

SM

Galego

978-84-985-4518-0

Lingua Galega

Lingua Galega e Literatura ESO 3

C. Díaz Núñez, M. Seixo Pastor

Anaya

Galego

978-84-678-5332-2

Valores Éticos

VLS Valores Éticos 3º ESO

X. Martí Orriols – C. Prestel Alfonso

Vicens Vives

Galego

978-84-682-3236-2

Francés

(cuadernillo de ejercicios)

ENERGIE 2 Cahier d´exercices

Saracíbar Zaldívar

Santillana Français

Francés

978-8429494259


4º ESO

 

 

Materia

Título

Autor

Editorial

Idioma

ISBN

Historia

Historia SERIE DESCUBRE

Teresa Grence ruíz e Ana Mª Grence Cañizo

 Santillana

Obradoiro

Galego

978-84-9972-7134

 

Inglés

(libro)

 

 

PULSE 4 (Student´s Book)

 

Catherine Mcbeth

 

Macmillan

 

Inglés

 

 

978-0-230-43962-7

Inglés

(cuadernillo)

PULSE 4

 (Workbook)

Michele Crauford, Patricia Reilly

Macmillan

Inglés

978-0-230-43967-2

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

IAE Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

M. Batet Rovirosa. E. Jiménez Hernández

Vicens Vives

Castelán

978-84-682-3049-8

Francés

(libro)

PARACHUTE 3

Livre de l`´elève

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490167

Francés (cuadernillo de ejercicios)

PARACHUTE 3 Cahier d´exercices

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490174

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO, Celme

Emilio Pedrinaci e outros

SM

Galego

978-8498546118

F. e Q.

Proyecto Inicia Dual , Física y Química 4º ESO  ( 2 volúmenes)

Isabel Piñar Gallardo

Oxford

Castelán

9780190502546

PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS PARA A CONCESIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO

Segundo as instruccions 4/2016 para a contratacion do servizo de Xestión e Explotación da cafetería de centros docentes non universitarios dependentes da Consellería, o IES de Meaño, establece como prazo de presentación de solicitudes dende o 15 de xuño de 2016, ata o 15 de xullo de 2016. A resolución do proceso será publicada no tabloreiro do centro e na súa páxina web  antes do 20 de  xullo de 2016.

 

Toda a documentacion necesaria para presentarse ó proceso de licitación da cafetería, deberá recollerse na conserxería do centro e presentarse no mesmo lugar.

 

 En Meaño a 15 de xuño de 2016

 

  

 

O DIRECTOR

 

 

Finalistas do Concurso de Inventores

Xa temos Finalistas do Concursao de Inventores do IES de Meaño. Este ano os traballos foros de gran calidade e foi unha dura competencia. Agora os Finalistas deben defender as súas propostas na Final que se celebrará este Venres día 17 de Xuño dende as 12:55h as 14:35h no Pavillón do centro. Defenderán o seu proxecto diante do xurado e de toso o alumnado do centro.

Finalistas Individuales

Fianlistas Equipos

 

Ademáis dutrante a deliberación do xurado os alumnos poderán visitar uns Talleres Tecnolóxicos de Impresión 3D, Deseño 3D, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Creación de Videoxogos con Scratch e con Unity, e Deseño de Apps para dispositivos móbiles

CAMBIO DE TELEFONOS NO CENTRO

A Consellería de Educación está levando a cabo unha reestructuración no servizo telefónico dos Centros de Secundaria e dentro deste programa ó noso Centro cambiáronlle o número de teléfono. Dende a Dirección do Centro enviouse unha nota a través dos propio alumnado notificando o cambio. De tódolos xeitos o novo número de contacto é o seguinte:

 886151367

Teatro en Pontevedra

El alumnado de 3º y 4º de E.S.O. acudió el martes 23 de febrero al Teatro Principal de Pontevedra para asisitir a la representación teatral de dos novelas ejemplares de Miguel de Cervantes: La española inglesa y Las dos doncellas.

t1

Recordemos que este es año de celebración cervantina ya que se cumplen 400 años del fallecimiento de Cervantes.

Entrevista no Diario de Pontevedra

Dentro do proxecto "MakerSchool" que estamos a levar a cabo no centro, hoxe entrevistáronnos para o Diario de Pontevedra.

 Aquí podedes leer o artigo.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut