Novas

Vacacións de Entroido

As vacacións de Entroido comprenden os días 23, 24 e 25 de febreiro, segundo o disposto na Orde do 29 de maio de 2008 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2008/09.

Uso dos móbiles

O luns 17 de febreiro o Consello Escolar do IES Lamas de Castelo estudou a norma relacionada co uso dos teléfonos móbiles, segundo a cal habían de estar apagados durante o horario lectivo, e decidiu modificala e establecer a prohibición de que se traian móbiles ao instituto.

Figura así no Regulamento de Réxime Interno:

18.1: Condutas contrarias ás normas de convivencia no Centro

artigo 18: Traer teléfonos móbiles ao instituto.

Esta norma entrará en vigor o xoves 26. Darase parte de quen a infrinxa e o móbil será requisado e entregado de volta só aos pais.

O IES Lamas de Castelo súmase así ao crecente número de centros educativos que inclúen esta prohibición no seu regulamento de réxime interno motivados pola inseguridade xerada polo uso abusivo e irresponsábel que se ten producido destes dispositivos electrónicos.

Canceladas as clases do luns 9 de febreiro

Por causa do temporal, recibimos instrucións de cancelar as clases o luns 9.

Texto da notificación oficial

Condicións meteorolóxicas adversas

Tendo en conta as adversas condicións meteorolóxicas que veñen afectando á nosa comunidade autónoma e a imposibilidade de coñecer a evolución das predicións meteorolóxicas con suficiente antelación, a Dirección Xeral da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria pide que a comunidade educativa estea atenta ás novas que a consellería poida transmitir a través dos medios de comunicación social e da paxina web da consellería http://www.edu.xunta.es.

As decisións que afecten o desenvolvemento das actividades do noso instituto anunciaranse tamén na nosa páxina web.

Este seguimento é especialmente importante nas tardes dos domingos dada a dificultade de realizar os venres previsións precisas cara a xornada do luns.

O venres 31 de outubro non é lectivo

O Consello Escolar do instituto decidiu o mércores 22 que os dous días non lectivos do curso 2008/09 serán o 31 de outubro, venres, e o 4 de maio, luns.

Reunión coas familias

O martes 30 de setembro celebraranse as reunións de presentación do curso ás familias. Están convidadas a coñecer as novidades deste curso e o profesorado. Serán dúas, a primeira, ás 18:30, para o alumnado que está en 1º e 2º e a segunda, ás 19:15, para o de 3º e 4º. Celebraranse na biblioteca.

 Documentación

Este é o documento de acollida ao centro que se entregou durante esta reunións. Nel hai información relativa
ao centro e á súa organización, xunto co calendario escolar,
normas, consellos, etc.

Inicio do curso 2008/09

As actividades docentes do curso 2008/09 comezarán o xoves 18 coa presentación do curso ás 12 horas (haberá transporte). As clases comezarán de maneira ordinaria o día seguinte ás 8.45.

Este é o calendario oficial.

Materiais para o curso 2008/09

Publicouse a listaxe de materiais curriculares para o curso 2008/09. Hai que distinguir entre os libros de texto, que son gratuítos, e o material complementario, que non o é.

O alumnado que vaia cursar 1º e 3º xa ten aquí os libros de texto. Para o alumnado que vaia cursar 2º e 4º creouse este ano o "cheque escolar", sobre o que poden obter máis información no instituto ou na páxina web www.educadhoc.es.

 

Distribuir contido