Skip to Content

Novas

Calendario 2011-2012

Alerta Escolar

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha desde o curso 2007-08, o programa de Alerta Escolar en colaboración coa Fundación 061, que ten como obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise.

Este programa posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal médico que conte con coñecementos dos nenos e nenas con esta problemática.

Autorización - Sección bilingüe

En consonancia coas consideracións da Comisión Europea, o I.E.S. MUGARDOS quere dar un impulso na utilización das linguas extranxeiras por parte dos seus alumnos/as, polo que o Departamento de Educación Física xunto có do inglés, participa dende o curso 2009/2010 nas chamadas seccións bilingües.

Coa finalidade de garantizar a calidade deste proxecto, coménzase no primeiro curso da ESO con 15 alumnas/os, é a incorporación da lingua extranxeira faise progresivamente, incrementando a súa presenza ao longo da ensinanza secundaria.

Ao remate de cada curso, o alumnado que sexa cualificado positivamente nesta materia, recibirá unha credencial oficial expedida polo centro, conforme participou nunca sección bilingüe, que se fará constar no seu libro de escolaridade e no seu expediente académico.

Se quere que a súa filla/o participe nesta sección bilingüe ten que cubrir unha autorización e entregala xunto coa matrícula no Instituto.

No caso de que houbese máis solicitudes que prazas, atenderase o expediente académico.

 

 

AUTORIZACIÓN - SECCIÓN BILINGÜE________________________________________________________________________

D./Dona. .....................................................................................................................

Nai/pai/titor/a de ........................................................................................................

Desexo que o meu fillo/a participe na sección bilingüe de inglés na área de Educación Física.

En Mugardos, a de de 20

 

 

Asdo: __________________________

 

 

Proxecto Abalar - Espazo Familias

Portal Espazo Familias
Este espazo do Proxecto Abalar proporcionaralles aos titores legais os seguintes servizos:

  • Consulta de matrícula
  • Consulta dos profesores/as
  • Consulta das cualificacións
  • Xustificante de faltas de asistencia
  • Consulta e modificación de datos familiares
  • Información e comunicación co centro

Para acceder ao Portal do Espazo Abalar é necesario estar autenticado:

Por DNI Electrónico

Por Certificado Dixital FNMT

En caso de dúbidas, son moi útiles os seguintes  Vídeos explicativos.

Gratuidade de libros de texto

Gratuidade solidaria

Axudas para a adquisición de libros de texto (1º, 2º, 5º e 6º de primaria, 1º e 3º de ESO e educación especial)

Procedemento ED330B. Orde do 13 de maio de 2011 (DOG do 31 de maio)

Préstamo

Programa de libros de texto (préstamo) - só materias que non cambian de idioma - (3º e 4º de primaria e 2º e 4º de ESO)

Procedemento ED330A. Orde do 18 de maio de 2011 (DOG do 31 de maio)

Plurilingüismo

Axudas para a adquisición de libros de texto-plurilingüismo -só materias que cambian de idioma- (3º e 4º de primaria e 2º e 4º deESO)

Procedemento ED330C. Orde do 16 de maio de 2010 (DOG do 31 de maio)

Distribuir contido


by Dr. Radut