PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO EN ESO E BACHARELATO. CONVOCATORIA 2018

PROBAS LIBRE ESO

Na seguinte ligazón pódese consultar a RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180123/AnuncioG0164-110118-0001_gl.pdf

PROBAS LIBRES BACHARELATO

Xúntase a ligazón á RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa realización.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180123/AnuncioG0164-110118-0002_gl.pdf