Contacto

Teléfono: 881880620

Fax: 881880629

Enderezo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es