PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO.. NURIA BELLO BARRAL, CONSEGUE UN DOS 20 PREMIOS FELICITACIÓN DO DIRECTOR XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA