DATAS DE MATRÍCULA ORDINARIA CURSO 2011-2012

CURSO

DATA

DOCUMENTACIÓN

2º ESO

24/06/2011

 

  COMÚN:

 • Impreso de matrícula

 • Carné escolar.

 • Comprobante do ingreso do importe do Seguro Escolar na conta do centro en Caixa Galicia. 2091-024-68-3040017275.

  Importe: 1,12 € (excepto 1º e 2º de ESO)

  ALUMNOS DE NOVA INCORPORACIÓN:

 • Fotocopia do DNI

 • Fotocopia do Libro de Familia

 • Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social

 • Catro fotografías de carnet.

 • Certificación académica do centro de procedencia.

3º ESO

27/06/2011

4º ESO

28/06/2011

1º ESO

 

30/06/2011

 • CEIP DE TEIXEIRO E SOBRADO

1/07/2011

 • CEIP DE CURTIS

1º BACHARELATO

4/07/11

2ºBACHARELATO

5/07/11

 

 

 

2º CICLOS FORMATIVOS

6/07/11

 

 

NOTA: O ALUMNADO DO 3º CURSO DA ESO, VIRÁ POLA MAÑÁ Ó CENTRO PARA RECOLLER O IMPRESO DE SEGURO ESCOLAR PARA ABONALO ESA MESMA MAÑÁ ANTES DAS 14 H.