DATAS DE MATRÍCULA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CURSO 2010/2011


CURSO

DATA

DOCUMENTACIÓN

4º ESO

7 de setembro ás 12:30 h.

 

  COMÚN:

 • Impreso de matrícula (pódese recoller en Secretaría ou descargar de http://centros.edu.xunta.es/iesdecurtis/

 • Carné escolar.

 • Comprobante do ingreso do importe do Seguro Escolar na conta do centro en Caixa Galicia. 2091-024-68-3040017275.

  Importe: 1,12 € (excepto 1º e 2º de ESO)

  ALUMNOS DE NOVA INCORPORACIÓN:

 • Fotocopia do DNI

 • Fotocopia do Libro de Familia

 • Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social

 • Catro fotografías de carnet.

 • Certificación académica do centro de procedencia.

3º ESO

7 de setembro ás 16:30

2º ESO

7 de setembro ás 17:30

1º ESO

 

7 de setembro ás 18:00

1º BACHARELATO

7 de setembro ás 14:00 h.

2ºBACHARELATO

7 de setembro ás 13:00 h.

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: O ALUMNADO DO 3º CURSO DA ESO, VIRÁ POLA MAÑÁ Ó CENTRO PARA RECOLLER O IMPRESO DE SEGURO ESCOLAR PARA ABONALO ESA MESMA MAÑÁ ANTES DAS 14 H.