Tarifas e prezos correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á xóvenes