19/01/2010: CONCURSO DE TRASLADOS: Remate da baremación de instancias presentadas polos participantes no concurso xeral