Curso 2021/22

Departamento de Administración e Xestión

 • Xosé Antón Paz López (Secretario)

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

 • Ana Acosta Puente (Xefa de Departamento)

 • Alexia del Río García (Coordinadora do equipo de Dinamización da Lingua Galega)

Departamento de Debuxo

 • Isidro Doporto Santos (Xefe de Departamento)

Departamento de Economía

 • Mª Luisa Boo Arias (Xefa de Departamento)

Departamento de Educación Física

 • Miguel Ángel Meana Pereiro (Xefe de Departamento)

Departamento de Filosofía

 • Alfredo Lata Patiño (Xefe de Departamento)

Departamento de Física e Química

 • José Antonio López Pérez (Xefe de Departamento)

 • Isaac Valiña Lema

Departamento de Formación e Orientación Laboral

 • Carmen Fernández Castro (Xefa de Departamento)

Departamento de Francés

 • Manuel Castiñeira Novo (Xefe de Departamento)

Departamento de InformáticaRo

 • Roberto Chao Polo (Xefe de Departamento)

 • Abel Crespo Vázquez
 • Eva Naveira Domínguez
 • Alberto Sánchez Bardanca

Departamento de Inglés

 • Mª José Barreiro Rey

 • Mª Luisa López Velo (Xefa de Departamento)

 • Elena Lagoa Freire 

Departamento de Latín

 • Teresa Alonso San Gregorio (Xefa de Departamento)

Departamento de Lingua Castelá e Literatura

 • Sandra Fernández Vales (Xefa de Departamento)

 • María Sánchez Manteiga (Coordinadora Biblioteca)

 • Carmen Pizarro Bedoya

 • Paula Ugarte Fernández

Departamento de Lingua Galega e Literatura

 • Begoña Centoira Bello

 • Teresa Meixide Portos (Xefa de Departamento)

 • Sonia Torreiro Rodríguez (Vicedirectora)

Departamento de Mantemento de Vehículos

 • José Manuel Domínguez Rebón (Coordinador FCT)

 • Diego Pereira Carballeira (Xefe de Departamento)

 • Rubén Pedreira Ramiro

 • Jesús Fuentes Verdía
 • Juan Antonio Fernández Dorado

 • Unai Rivas Ansede
 • José Luis Digón Quiroga
 • Francisco José Dacoba Fernández

Departamento de Matemáticas

 • Cristina Expósito García (Xefa de Departamento)

 • Ángel J. Laxe García (Director)

 • Rocío Oreiro Rey

Departamento de Música

 • Reme Rodríguez Camino (Xefa de Departamento)

Departamento de Orientación

 • Mª Jesús Puchades Tella-Villamarín
 • Beatriz Fernández García

Departamento de Relixión

 • Leonor Fariña Pedreira (Xefa de Departamento)

Departamento de Tecnoloxía

 • Yolanda Fernández González (Xefa de Departamento)

Departamento de Xeografía e Historia

 • Silvia Gómez Gómez (Xefa de Departamento)

 • Rosa María López González (Xefa de Estudos)