Repaso ondas

REPASO ONDAS


1.-Dúas ondas que se propagan polo mesmo medio interfiren nun punto a 1’5 m do foco emisor dunha onda e a 1’75 m do da outra.Se a ecuación das dúas é y = 0’25 cos 4π (10 t –x) SI determina:a)λ,b)se a interferncia será constructiva ou destructiva

2.-Dúas ondas coherentes,de 40 Hz,propáganse á velocidade de 20 m/s.Calcula o tipode interferncia en:a)punto A que dista 12 cm dun foco e 10’5 cm do outro

b)punto B a 6’25 cm dun foco e a 8 cm do outro

c)punto C que dista 5 cm dun foco e 9 cm do outro

3.-U n raio de luz incide desde o vidro ( n = 1’52) sobre una superficie de separación co aire.Determina:

a)ángulo de refracción se o de incidencia é de 30º

b)ángulo límite

c)se se producirá reflexión total para un ángulo de incidencia de 45º

4.-Un foco emite ondas electromagnéticas de 1’5 MHz nun medio de n = 1’2.Calcula λ no aire e λ no medio

5.-Un feixe de luz de 500 nm de lonxitude incide desde o aire sobre un material transparente cun ángulo de 42º coa normal e refráctese cun ángulo de 25º.Calcula:a)n do material,b)velocidade da luz e λ no medio.

6.-Calcula o ángulo límite para a luz que pasa dun medio de n = 2 ó aire.