Curso 2022/23

Director:

  • Ángel J. Laxe García

 

Vicedirectora:

  • Alexia del Río García

 

Xefe de Estudos:

  • Isaac Valiña Lema

 

Secretario:

  • Xosé Antón Paz López