DATOS DO CENTRO

 Centro IES BRIÓN
 Enderezo Paseo de Pedrouzos, 3
 Poboación Brión 
 Código Postal 15865 
 Teléfono 881866058
 Fax 881866074
 E - mail

ies.brion@edu.xunta.gal  

 Páxina web  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesbrion
 C.I.F. Q - 6555582 - C 

No IES de Brión impártense os catro cursos da ESO e Bacharelato nas modalidades de "Ciencias" e "Humanidades e Ciencias Sociais".