DEFENSA DOS PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DA 1ª PROMOCIÓN DO STEMBACH

O curso pasado comenzamos no IES de Brión co STEMbach no que o alumnado cursou unha materia de afondamento:  "Laboratorio STEAM, unha ollada interdisciplinar", realizou actividades complementarias de divulgación científica e visitas  a centros de investigación e desenvolveu un proxecto de investigación relacionado con  ámbitos de coñecemento do bacharelato.

O martes 30 de abril  a partir das 16:30 tivo lugar a defensa e presentación da 1ª promoción dos proxectos STEMbach no laboratorio do instituto. Na comisión de avaliación contamos coa presencia de Beatriz Crujeiras Pérez, profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais na USC.

Os proxectos presentados foron:

Aceites esenciais. Folla de sen e extracto de tomillo Caracterización dunha zona forestal e proposta de actuación
Alumnado: Hugo Estévez Vázquez, Claudia Rodríguez Lorenzo
Titora: María Dolores Viña Castelao. Departamento de Farmacoloxía, farmacia e tecnoloxía farmaceútica. CIMUS. Universidade de Santiago de Compostela
Coordinadores: Juan Carlos Freiría Tato e Virginia Rodríguez Álvarez
Alumnado: Mauro Barreiro Señorís, Violeta Fornés Rodríguez, Nerea Paradelo Álvarez, Miguel Picos Gómez
Titor:Juan Picos Martín. Enxeñería dos Recursos Naturais e Medio Ambiente. Escola de Enxeñaría Forestal. Universidade de Vigo
Coordinadora: Noela Vallejo Senra

Simulación computacional da interacción da magainina con modelos simplificados de membranas bacterianas e de mamíferos sanos

RESISTIM. Efectos da estimulación transcraneal en combinación con adestramento de forza
Alumnado: Mikel Escobar Díaz, Álvaro Francos Martínez, Unai Peral Fernández
Titores: Rebeca García Fandiño, Fabián Suárez Lestón. Grupo de investigación de Química Supramolecular e nanotubos peptídicos. CIQUS. Universidade de Santiago de Compostela.
Coordinadora:Virginia Rodríguez Álvarez
Alumnado: Álvaro García Romero, Jorge Rivas Capeáns, Guillermo Velo Expósito
Titora: Virginia López Alonso. Grupo de aprendizaxe e control do movemento humano en actividade física e deporte.Departamento Educación Física e Deportiva. Universidade da Coruña
Coordinadora: Xiana Guerra Arias.

O alumnado realizou unha excelente presentación dos proxectos, que destacaron pola calidade, profundidade  e diversidade de temáticas presentadas. Queremos felicitar ao alumnado polo esforzo, adicación e  defensas dos proxectos.