CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

ENLACE:Convocatoria de probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de  formación profesional  para o ano 2024

Públícase o calendario para a solitude e realización das probas de acceso a ciclos formativos de Grao Medio e Grao Superior para o alumnado que non conte coa titulación esixida (ESO/BAC ou equivalentes respectivamente) e ademais conte cos seguintes requisitos:

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezaseteanos ou os fagan no ano natural de realización da proba. +info


CICLOS FORMATIVOS GRAO SUPERIOR

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a  eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba +info


NOTA: A solicitude a CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR realízase no mes de xuño unha vez obtida a titulación correspondente, estas probas son para as personas que non conten coa titulación requerida para dito acceso.
Nieves Argibay
Orientadora