ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 22-23

Tendo en conta o Decreto 92/1988 do 28 de abril, o Decreto 324/1996 do 26 de xullo e a resolución do 19 de setembro de 2022 (DOG do 30 de setembro), convócanse ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR, nos seguintes sectores:

  • PROFESORADO: renovación de 3 membros
  • ALUMNADO: renovación de 2 membros
  • PAIS/NAIS: renovación de 1 membro.

O proceso electoral, regulado e supervisado pola Xunta Electoral, será levado a cabo de acordoco calendario anexado.

Anéxase tamén,  modelo de candidatura que tamén estará dispoñible na secretaría do centro.

Os censos serán  publicados no taboleiro correspondente.

ARQUIVOS NOS SEGUINTES ENLACES: