INICIO DO CURSO 2022-2023

Na tarde do día 7 de setembro farase pública a distribución dos distintos grupos a través da aplicación Abalar.
O día 8 de setembro darán comezo as clases ás 8:25h cunha xornada de presentación para todos os niveis educativos, seguindo a seguinte distribución:

8:25h - 9:15h     1º ESO PATIO CUBERTO (ZONA ESQUERDA)
2º ESO PATIO CUBERTO (ZONA DEREITA)
3º ESO XIMNASIO
4º ESO VESTÍBULO PLANTA ALTA
BACHARELATO     VESTÍBULO PLANTA BAIXA

A continuación o alumnado seguirá o horario establecido para ese día, ata as 14:05h.
Os titores/as de cada grupo pasarán lista e acompañarán ao alumnado ás respectivas aulas.
Nesa xornada de presentación, haberá transporte escolar.


O día 9 de setembro, a actividade lectiva comezará co horario habitual, dende as 8:25h.En Brión, a 5 de setembro de 2022

A Dirección