PARA INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS PENDENTES

Para información sobre materias pendentes diríxanse ás/aos Xefes/as de departamento das materias respectivas. Están identificados con X.D no listado de contactos do profesorado:  ENLACE