AVISO 3: SOBRE A ORGANIZACIÓN DA ACOLLIDA DO ALUMNADO O LUNS DÍA 16

As actividades lectivas comezarán ás 11,15 da mañá coa sesión de acollida do alumnado por parte dos/as titores/as.

Na cortiza da entrada do IES estarán expostas as listaxes do alumnado dos diferentes grupos a partir de 2º ESO, así como a listaxe de titores/as e a aula á que deben dirixirse. O alumnado dirixirase á aula que lle corresponda, para a sesión de titoría que se desenvolverá de 11,15 a 12,05.

O alumnado de 1º de ESO esperará na entrada principal, onde será chamado e conducido polo seu titor/a á aula que lle corresponda.