AVISO 1: NOVIDADES SOBRE O COMEZO DO CURSO 19-20. LUNS 16 DE SETEMBRO

Por orden de Xefatura Terrritorial, as clases deben comezar o luns 16. Polo tanto HABERÁ CLASE A PARTIR DAS 11. Todo o alumnado debe estar para esa hora e rematará ás 14,05.