ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

Corresponde ao actual curso escolar a renovación parcial dos membros do Consello Escolar do centro

As votacións terán lugar o día 27 de novembro

A continuación indícanse os horarios das votacións e os membros do Consello Escolar a substituir:

SECTOR

HORARIO

Nº TOTAL DE MEMBROS MEMBROS A SUBSTITUIR
Profesorado ( Claustro extraordinario) 10:05 horas 7 4
Alumnado (no vestíbulo do Instituto) 12:05 a 13:15 h 4 2
Nais e pais ( no vestíbulo do Instituto) 17:00 a 19:00 h 3

1 representante da ANPA

1 representante de nais/pais

Persoal non docente  13:15 a 14:05 h 1 1

Para consultar máis información sobre o proceso electoral: